Podmínky osobní přítomnosti žáků v základní škole

6.5.2020

č.j.: ZŠMŠ ŽnD  100/20

Ministerstvo školství vydalo metodiku (manuál) k zajištění ochrany zdraví a provozu školy do konce školního roku 2019/2020. Na základě této metodiky se  stanovují konkrétní pravidla pro naši školu.

     I.        Podmínky osobní účasti žáků devátých tříd s platností od 11.5. 2020

1. Skutečný termín nástupu  - středa 13.5. 2020, poté čtvrtek 14.5. 2020. Od dalšího týdne výuka vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek 2 vyučovací hodiny, před vstupem do školy se každý žák musí prokázat čestným prohlášením zákonných zástupců. Čestné prohlášení je ZDE,  v tištěné podobě je k dispozici ve škole. Rodiče či žáci si je mohou vyzvednout osobně v dopoledních hodinách od úterý 5.5 do úterý 12.5. 2020. Žák s nevyplněným čestným prohlášením nebude vpuštěn do školy. Žáci budou při prvním příchodu do školy podrobně poučeni o hygienických a organizačních pravidlech.

2. Zákonní zástupci jsou povinni učinit oznámení o docházce svého dítěte nejpozději 7.5. 2020 -  anketa

3. Přístup do školy hlavním vchodem - třída 9.A - 7. 25 hod., třída 9.B - 7.35 hod., zahájení výuky první vyuč. hodiny v 7.45 hod., druhá vyučovací hodina zahajuje v 8.45 hod. Dojíždějící žáci budou do budovy vpuštěni po příchodu od  autobusu a zamíří okamžitě do určené třídy.

4. Umístění tříd - podle současného umístění obou tříd v pavilonu P3 

5. Program  - výhradně příprava na přijímací zkoušky -  matematika a český jazyk. Pro žáky, kteří nebudou skládat přijímací zkoušky, bude připraveno nadále distanční vzdělávání. Oběd ve školní jídelně pro žáky 9. tříd nebude zajišťován.

6. Další podmínky:

●     Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.

●     Při příchodu do školy je bude čekat učitel dle denního rozvrhu. Žáci nebudou užívat šatny, ani boxy ve třídách, všechny věci si vezmou do třídy a umístí u své lavice.

●     Před vstupem do pavilonu P 3 každý vstupující užije dezinfekci.

●     Pro umístění ve třídách, pohyb ve třídě a společných prostorách budou všichni žáci i pedagogové dodržovat pokyny určené v manuálu - t.j, dostatečný odstup, každý žák samostatně v lavici, roušky při skupinové činnosti, roušky při pohybu ve společných prostorách školy atd.

●     Po ukončení denního rozvrhu (obvykle v 9.30 hod.)  odvede učitel žáky při dodržení všech pravidel (např. roušky, odstupy atd.) ze třídy. Při opouštění pavilonu si žáci znovu dezinfikují ruce. Poté pod dohledem učitele opouští bez shlukování budovu školy.

 

II. Podmínky osobní účasti žáků prvního stupně  s platností od 25.5. 2020.

1. Skutečný termín nástupu  - pondělí 25.5. 2020. Před vstupem do školy se každý žák musí prokázat čestným prohlášením zákonných zástupců. Čestné prohlášení je ZDE, v tištěné podobě je k dispozici ve škole. Rodiče či žáci si je mohou vyzvednout osobně v dopoledních hodinách od úterý 5.5. 2020. Žák s nevyplněným čestným prohlášením nebude vpuštěn do školy. Žáci budou při prvním příchodu do školy podrobně poučeni o hygienických a organizačních pravidlech.

2. Zákonní zástupci jsou povinni učinit oznámení o docházce svého dítěte nejpozději do 18.5. 2020 -  anketa. Budeme rádi, když anketu, kterou zašlou třídní učitelé v pondělí 11.5. 2020, vyplníte neprodleně. Připomínáme , že dítě, které nenastoupí v řádném termínu tj. 25.5. 2020 nebude moci být dodatečně zařazeno do školní skupiny.

3. Přístup do školy - hlavním vchodem. Pro jednotlivé skupiny připravíme rozpis příchodu ke škole, kde si je vyzvedne příslušná učitelka nebo pověřená osoba. Dojíždějící žáci budou do budovy vpuštěni po příchodu od  autobusu a zamíří okamžitě do určené třídy.

4. Umístění tříd  a vytvoření skupin žáků - podle současného umístění tříd v pavilonu P2. Výukové skupiny se vytváří na půdorysu kmenových tříd a jsou neměnné. Stanoví se předem  a nelze je dodatečně měnit. Docházka, omlouvání absencí, vedení pedagogických dokumentů a další náležitosti budou řešeny  v informačním systému Edookit.

5. Program vzdělávání ve škole - škola bude otevřena od 7.00 hod. Dopolední blok bude zahájen v cca 7.30 hod. a   program bude v podstatě totožný s vyučováním za běžných podmínek. 1. a 2.  třídy max. 4 hod. denně, 3. až 5. třídy max. 5 hodin denně, tělesná výchova se nekoná, denní rozvrh se přizpůsobí běžnému rozvrhu. Dle předem určeného rozpisu  ukončí skupiny dopolední program a odchází na oběd v doprovodu vychovatelky. Děti, které nejdou na oběd a odchází domů, odvádí pověřený pedagogický pracovník k východu a děti samostatně opouštějí školu.

V odpoledním bloku pokračují děti ve stejné skupině a ve stejné třídě   pod vedením vychovatelky školní družiny nebo jiného pověřeného pedagogického pracovníka. Program odpoledního bloku je srovnatelný s obvyklou činností ve školní družině. Odpolední blok bude fungovat maximálně do  16 hodin. Rodiče si mohou děti vyzvedávat i dříve, čas a způsob bude určen po individuální domluvě vždy v celou hodinu (tj. ve 13 hod. , 14 hod , 15 hod. nebo 16 hodin). Ranní družina není poskytována.

6. Program distančního vzdělávání - dětem, které nebudou osobně  přítomny ve škole, bude nadále zajišťováno vzdělávání na dálku. Pro jeho realizaci budou vyžadovány dostatečné technické podmínky a další zázemí.  Doporučujeme docházku do školy všem dětem, které neomezují zdravotní či další hygienická rizika. Zvláště dětem, kterým vzdělávání na dálku působí potíže. Podmínky pro vzdělávání na dálku budou upřesněny.

7. Pro všechny děti přítomné ve škole bude zajištěno školní stravování za přísných hygienických podmínek určených manuálem ministerstva školství - rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování, strana 3.  Rodiče musí své dítě přihlásit ke školnímu stravování nejpozději do středy 20.5. 2020 (přes objednávkový systém, e-mailem nebo telefonicky vedoucí školní jídelny)

8. Další podmínky:

●     Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům,

●     Každý žák musí mít denně k dispozici dvě roušky, při sejmutí si ji ukládá do sáčku.

●     Při pobytu ve třídě a při dodržení odstupu (min. 1,5 m) nemusí žáci a učitel roušku používat.

●     Při příchodu do školy je bude očekávat  třídní  učitelka nebo pověřený pedagogický pracovník. Žáci nebudou užívat šatny, ani boxy ve třídách, všechny věci si vezmou do třídy a umístí u své lavice.

●     Před vstupem do pavilonu P 2 každý vstupující užije dezinfekci.

●     Pro umístění ve třídách, pohyb ve třídě a společných prostorách budou všichni žáci i pedagogové dodržovat pokyny určené v manuálu - t.j. dostatečný odstup, každý žák samostatně v lavici, roušky při skupinové činnosti, roušky při pohybu ve společných prostorách školy atd.

●     Po ukončení denního rozvrhu  odvede učitel nebo pověřený pedagogický pracovník  žáky  při dodržení všech pravidel (např. roušky, odstupy atd.) ze třídy. Při opouštění pavilonu si žáci znovu dezinfikují ruce. Poté pod dohledem učitele nebo určeného pedagogického pracovníka opouští bez shlukování budovu školy.

 Ve Ždírci nad Doubravou dne 6.5. 2020

                                                                                                    Ota Benc, ředitel školyRychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.