Pohled na budoucí povolání

25.10.2017
Projekt pro žáky devátých ročníků, návštěva různých pracovišť

Naše škola klade důraz na pečlivý výběr budoucí profesní kariéry našich žáků. Kariérové poradenství na škole probíhá dva roky a obsahuje důkladnou diagnostiku a individuální poradenství. Pro 9. ročník jsme připravili projekt Pohled na budoucí povolání. Žáci měli možnost vybrat si z exkurzí do domova důchodců, mateřské školy, autoservisu, SOUT Chotěboř, MěÚ Ždírec nad Doubravou a projektového vyučování pc programování vedené panem Pavlíčkem. Cílem projektu bylo navštívit konkrétní pracoviště a načerpat informace o jeho provozu a náplni pracovních míst, která nabízejí. Pracoviště byla vybírána, aby uspokojila co nejvíce žáků podle jejich budoucí volby povolání.

Exkurze v Domově pro seniory Havlíčkův Brod

V domově důchodců se nás nejdříve ujala jeho ředitelka paní Hlaváčková, která žákyním sdělila podstatné informace o domově. S vedoucí zdravotnického úseku jsme si povídali o konkrétní náplni práce zdravotnického personálu do praktických detailů jako je průměrný plat, míra uplatnění na trhu práce.

Žákyně měly možnost si vyzkoušet pracovní činnosti, které absolvují pravidelně klienti domova. Byly obdarovány jejich výrobky - dekorace z mýdla a vánoční sovička. Účastnily se pátečního cvičení společně s klienty. A nakonec si mohly vyzkoušet motoped (viz foto). Perlička na závěr - pětadevadesátiletá klientka již urazila 1600 km.

Exkurze v autoservisu u pana Hájka

Skupina sedmi chlapců panem učitelem Martinem Ležákem se vydala do Autoservisu pana Hájka,  kterým žákům sdělil podrobnosti o nejrůznějších typech automobilových oprav. Mohli též nahlédnout pod kapotu některých spravovaných vozidel, či se pokusili vžít do každodenní práce opravdového automechanika. Zkusili si například přezout letní pneumatiky za zimní. Chlapci též viděli ukázku autolakýrnických prací, vlezli si pod podvozek automobilu, který jim byl vyzdvižen na „heveru“, či poznali a nahlédli do speciálního diagnostického softwaru. Pan Hájek na nás působil velmi přívětivě, trpělivě odpovídal na dotazy, zároveň si u nich získal respekt, vždyť se jim věnoval v plně obsazené dílně, kde musel řešit i pracovní záležitosti. Žáci si též prohloubili své zejména fyzikální i technické znalosti o principech a činnosti spalovacích motorů, které mimo jiné viděli v dílně rozebrané.

Určitě se jednalo o velmi zajímavou zkušenost a velice děkujeme panu majiteli Hájkovi i jeho spolupracovníkům na dílně za jejich čas a trpělivost.

Exkurze ve SOŠ, OA a SOU technickém Chotěboř

Další skupina žáků devátého ročníku s panem učitelem Janem Markem navštívila v rámci projektového dne VOŠ, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické v Chotěboři. Žáci se seznámili s učebními a studijními obory na učilišti. Prohlédli si odborné učebny a jejich vybavení. Navštívili místa praktické výuky, kde si mohli sami některé činnosti vyzkoušet. V rámci dopoledne žáci také absolvovali exkurzi do výrobní haly GCE Chotěboř, kde se přímo seznámili s výrobním procesem.

Exkurze byla určitě přínosem pro žáky. Chtěli bychom poděkovat učitelům a mistrům chotěbořského učiliště za čas, který nám věnovali. Totéž platí i pro zaměstnance GCE, kteří pro nás připravili zajímavou prohlídku jejich provozu.

Městský úřad Ždírec nad Doubravou

Někteří žáci s paní učitelkou Renatou Jarošovou navštívili Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou Pan Špinar je seznámil s fungováním stavebního úřadu, vysvětlil jim, co vše má toto oddělení na starosti, dokonce se mohli podívat na stavební dokumentaci domů, ve kterých žijí. Podrobné informace o přípravách voleb, o tom, co vše má volební komise na starosti a co obnáší celá organizace této významné události, předali žákům paní Brychtová a pan Málek. Na závěr se žákům věnoval pan místostarosta Nikl. Představil jim fungování městského úřadu,např.  co vše je v kompetenci starosty a místostarosty, jaké úspěchy má město Ždírec a s jakými problémy se potýká. Samozřejmě nezapomněl zdůraznit, že se všichni zaměstnanci úřadu musí stále vzdělávat a doplňovat si informace. Všem zaměstnancům úřadu moc děkujeme za vstřícné a milé přijetí a za čas, který našim žákům věnovali.

Informační technologie a programování

Další skupinu žáků, která zůstala na půdě školy v počítačové učebně, seznámil pan Ing. Jiří Pavlíček s oblastmi, kde je využívána informační technologie. Utvrdili se, že nás obklopuje na každém kroku, např. počítač je třeba televize, mikrovlnná trouba či chytré hodinky. Nejprve jim přiblížil svoji profesi programátora, ukázal jim fungování programu Scratch (https://scratch.mit.edu/). Scratch je celosvětově hojně využívaná platforma pro výuku algoritmizace a programování. Každý ze zúčastněných si v něm vyzkoušel vlastním programem rozhýbat postavičku. Všichni žáci byli nadšeni a každému z nich se to povedlo.

Rádi bychom poděkovali panu Pavlíčkovi za jeho ochotu a čas, který našim žákům věnoval a za příblížení světa informačních technologií.

Mateřská škola

Skupina žákyň si vyzkoušela práci v Mateřské škole Ždírec nad Doubravou. Byly to především ty, které si volí střední školy pedagogické - ať už klasický obor učitelství nebo předškolní pedagogiku. Žákyně prošly s paní učitelkou celou mateřskou školu, nahlédly do všech tříd a seznámily se se vzděláváním předškolních dětí. Dozvěděly se o základech našeho ŠVP -  o pěti oblastech vzdělávání v předškolní pedagogice. Zaujala je třída s dvouletými dětmi, kde působí paní učitelky, které absolvovaly školení předmatematické gramotnosti dětí v MŠ metodou profesora Hejného. Velký zájem u děvčat vzbudila také třída se zaměřením na anglický jazyk - paní učitelka B. Kopicová působila v MŠ v Anglii a paní učitelka L. Křesťanová absolvovala školení o výuce Aj v MŠ. Žákyně strávily celé dopoledne u nejstarších dětí, kde se zapojovaly do veškerého dění a vyzkoušely si, jak s nimi pracovat na vlastní kůži.

Tereza Lapešová, Renata Jarošová, Markéta Zrzavá, Jan Marek, Martin Ležák

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.