Pravidla hodnocení v 1. pololetí školního roku 2020/2021

12.1.2021

č.j. ZŠMŠ ŽnD   3/21

A.    Pololetní  hodnocení, leden  2021

1.      Hodnocení v 1. třídě

a)      Hodnocení na vysvědčení - chování a jedna velká známka

b)      Slovní komentář každému žákovi ve zvláštním formuláři.

2.      Hodnocení v 2. třídě 

a)      Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech

b)      Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným  dovednostem v předmětech český jazyk, matematika a prvouka pro jednotlivé žáky

3.      Hodnocení v 3. - 5. ročníku

a)      Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech

b)     Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným  dovednostem v předmětech  český jazyk, matematika, prvouka(3. ročník), přírodověda a vlastivěda pro jednotlivé žáky

c)      Nebude se hodnotit  hudební výchova a tělesná výchova.  Na vysvědčení se uvede u předmětu NEHODNOCEN/A.

d)     Jiné formy hodnocení konkrétních žáků - dle rozhodnutí třídního učitele

4.      Hodnocení žáků druhého stupně

a)      Hodnocení na vysvědčení - známky v jednotlivých předmětech

b)      Zvláštní formulář  pro hodnocení vzhledem k očekávaným  dovednostem v předmětech  český jazyk, matematika anglický jazyk, dějepis, fyzika, chemie (8. a 9.ročník), přírodopis a zeměpis

c)      V rámci Edookitu se uvede do zveřejněného komentáře hodnocení žáka v daném předmětu, je- li třeba toto hodnocení uvést

d)     Doporučují se i další  formy hodnocení konkrétních žáků zaměřené na formativní hodnocení a sebehodnocení žáků - podle uvážení třídních učitelů a ostatních vyučujících

Doporučení MŠMT - Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí školního roku 2020/21, ZDE

B. Vydávání vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021

a) žákům osobně přítomným ve škole bude vysvědčení vydáno 28. ledna 2021

b) ostatním žákům bude vysvědčení vydáno první den jejich osobní přítomnosti ve škole po datu 28.1. 2021

c) Vysvědčení bude publikováno  na rodičovském a žákovském portálu  Edookitu dne 28.1. 2021 od 10 hodin do 7.2. 2021 do 23 hodin.

C. Pravidla čtvrtletního hodnocení, listopad 2020

Pro upřesnění připomínáme i pravidla souhrnného hodnocení v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021.

1. Termín zveřejnění souhrnného hodnocení za 1. čtvrtletí se posunuje na 30.11. 2020.

2. Žáci prvních tříd nebudou souhrnně hodnoceni

3. Předměty s výchovným zaměřením nebudou hodnoceny na 1. stupni i na 2. stupni.

4. Volitelné předměty na druhém stupni nebudou hodnoceny

5. Souhrnné hodnocení se provede číselnou hodnotou v rozsahu 1 až 5 (známkou) a ke každému číselnému hodnocení se přidá slovní komentář

6. V komentáři se stručně popíše u každého žáka zvládání distanční výuky a případná potřeba podpory po návratu do prezenční docházky

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 12. 1. 2021                                       Mgr. Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.