Projekt - Dopravní výchova

9.10.2012

Čtrnáctidenní projekt bezpečnosti ve školní družině pro školní rok 2012 - 2013

Název projektu: Dopravní výchova

Koordinátor: Ivana Martincová

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263, tel. 569 694 482

 

Charakteristika projektu, časové rozvržení, popis

Projekt je zaměřen především na žáky prvních a druhých tříd a jejich bezpečnou cestu do školy. Úkolem projektu je zábavnou a hravou formou poznávat dopravní značení, umět se správně chovat v silničním provozu a seznámit se s nebezpečím, které nám může hrozit.

Projekt je rozvžen do dvou týdnů, dvou bloků.

První blok

 • BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Hlavní aktivita ( povídání o mé cestě do školy, ukázka v terénu ) je rozdělena na dvě části. První část – beseda – má za úkol umět popsat svoji cestu z domova až ke škole včetně správnosti chůze. Druhá část – praktická – má za úkol ukázat správnou a bezpečnou cestu z domova do školy přímo v terénu.

 • DOPRAVNÍ KVÍZ

 

Druhý blok

 • DOPRAVNÍ ZNAČKY

Hlavní aktivita ( poznávání dopravních značek ) je rozdělena na dvě části. Praktická část má za úkol správně pojmenovat dopravní značky v terénu ( při vycházce ). Pracovní část má za úkol správně přiřadit dopravní značky a jejich názvy a vše nalepit na čtvrtku.

 • SILNIČNÍ PROVOZ

Hlavní aktivita ( výtvarné ztvárnění silničního provozu ) je zaměřen na spolupráci v kolektivu a vzájemnou komunikaci při plnění zadání.

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy

Upevňování vztahů mezi žáky, poznávání se navzájem při plnění zadání, umění komunikace a vedení ke vzájemné toleranci.

Cíl projektu

Cílem projektu je osvojování si pravidel silničního provozu v rámci bezpečné chůze do školy.

 

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 •  kompetence k trávení volného času
 • komunikativní kompetence
 •  sociální a interpersonální kompetence
 • činnostní a občanské kompetence

Výstupy a prezentace projektu

Propojení ústní, pohybové a výtvarné části.

Projekt bude vystaven na nástěnce u ŠD a na internetových stránkách školy.

Žáci budou na závěr odměněni za dobře odvedenou práci.

 

Zhodnocení průběhu projektu

V průběhu projektu jsme se zaměřili zejména na opakování a osvojení si bezpečného pohybu ve svém nejbližším okolí, tj. cesta z domova do školy a zpět.

V prvním bloku v jeho praktické části si děti navzájem ukazovaly, jak se správně chodí po chodníku, jak přecházet silnici, aby byly ohleduplní ke svému okolí a zároveň dbaly na svoji bezpečnost. Samy děti byly schopné se upozornit na případné chyby a na co je třeba dávat si pozor, např. kolikrát je potřeba se rozhlédnout a jak, než přejdeme silnici.

V další části čekal na děti dopravní kvíz v podobě pracovních listů. Úkoly nebyly těžké, šlo hlavně o to, aby si děti zábavnou formou zopakovaly vše, co se naučily.

Druhý blok byl zaměřen na dopravní značky, kdy jsme si při vycházce ukazovali značky, říkali si jejich názvy a proč je důležité se jimi řídit. Stejné značky měly děti připravené na obrázcích ve školní družině a jejich úkolem bylo správně přiřadit dopravní značku a její název. I tady se ukázalo, že děti dávaly pozor a až na drobné chybičky vše zvládly na výbornou.

Na závěr jsme si společně vyrobili model krajiny se silnicí z kartonu a dozdobili ho domečky z krabiček.

Děti byly za svoji výbornou práci odměněny sladkostí.

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.6.2024 Soutěž - Máme rádi přírodu - Horní Krupá
 • 12.6.2024 Prevence dětských úrazů s ČCK - 3. třídy
 • 13.6.2024 Šikovný druháček
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.A
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.B
 • 14.6.2024 Závody dračích lodí, rybník Řeka - 8. a 9. třídy
 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně

Kalendář akcí MŠ

 • 12.6.2024 Plavecký kurz - 8. lekce
 • 14.6.2024 Představení dramatického kroužku pro předškoláčky
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.