Rozšíření kapacity ZŠ - aktuální informace

5.11.2018
Stručný přehled

Projekt Rozšíření kapacity základní školy ve Ždírci nad Doubravou

Jedná se o rozsáhlý investiční projekt, který realizuje Město Ždírec nad Doubravou. Náklady na stavební činnost a vybavení příslušných prostor dosahují téměř 78 mil. Kč. Jde o realizaci přístavby dalšího patra v pavilonech P2 a P3. Další součástí je přístavba jednoho patra nad stávajícím hlavním vchodem a vestibulem školy. Další dvě patra vyrostou nad částí spojovacího krčku mezi pavilony P2 a P3. Více než dvě třetiny nákladů je hrazeno ze zdrojů Evropské unie.

Přístavba by měla být dokončena do konce června 2019.

Co vznikne:

1. Tři nové odborné učebny v pavilonu P3 - učebna fyziky a mechatroniky, učebna chemie a přírodopisu, učebna cizích jazyků

2. Dvě nové kmenové učebny v pavilonu P3 a další velká učebna, která by měla mít víceúčelový charakter

3. Čtyři nové kmenové učebny v pavilonu P2

4. Celkem čtyři nové bezbariérové WC v pavilonech P2 a P3

5. Čtyři nové kabinety pro pedagogické pracovníky základní školy (tři stávající kabinety musely být zrušeny)

6. Nové zázemí administrativních a pedagogických pracovníků školy v prostoru nad současným vestibulem školy

7. Požární únikové schodiště ve třech nadzemních podlažích v obou pavilonech P2 a P3

8. Bezbariérový přístup do školy pomocí výtahu v pavilonu P3

Předpokládaná dispozice základní školy po rekonstrukci:

1.  Všechny kmenové třídy 1. stupně budou umístěny v pavilonu P2

2.  Všechny kmenové třídy 2. stupně budou umístěny v pavilonu P3

3. Tři odborné učebny - učebna fyziky a mechatroniky, chemie a přírodopisu, učebna cizích jazyků budou umístěny v pavilonu P3

3. Všechny třídy školní družiny a školního klubu budou umístěny v 2. patře budovy P1 (nad mateřskou školou).  Zde se bude nacházet i cvičná kuchyně.

4. Tři odborné učebny - výtvarné výchovy, humanitních předmětů, hudební a dramatické výchovy budou umístění v pavilonu P0 (nad školní jídelnou)

Co se děje nyní:

1. Probíhají dokončovací práce na opláštění budovy

2. Jsou připravena schodiště do dalších pater

3. Probíhají vnitřní práce - rozvod elektrických a datových sítí, jsou připraveny rozvody pro topení, vodu i odpady

4. Jsou instalovány příčky mezi jednotlivými třídami

5. Připravuje se provedení fasády  nových částí obou pavilonů


Veškeré stavební činnosti jsou realizovány za plného provozu školy. K omezení dochází jen výjimečně a krátkodobě - především hluk. Jsou provedena maximální možná bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Vedení školy a další pověření zaměstnanci jsou v denním kontaktu se stavbyvedoucím a dalšími pracovníky dodavatelské firmy. Na veškeré činnosti v rámci stavby dohlíží technický dozor investora, pověřená osoba v oblasti bezpečnosti práce i vedení města.
 


Zpracoval: Mgr. Ota Benc, ředitel školy                              dne 5.11. 2018

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.4.2019 Modrý den
 • 24.4.2019 Kouzelnické představení pro žáky ŠD
 • 25.4.2019 McDonald's Cup
 • 25.4.2019 Plavecký výcvik třídy 4.A
 • 25.4.2019 Pedagogická porada
 • 25.4.2019 Třídní schůzky
 • 26.4.2019 Domečky pro skřítky
 • 29.4.2019 První pomoc s Českým červeným křížem
 • 29.4.2019 První pomoc pro 3.třídy
 • 29.4.2019 Program primární prevence pro 2. A
 • 30.4.2019 Turnaj ve vybíjené - 6. třídy
 • 30.4.2019 Soutěž Všeználek - okresní kolo
 • 2.5.2019 Plavecký výcvik třídy 4.A
 • 6.5.2019 Program primární prevence pro 2. B
 • 6.5.2019 Preventivní program pro 2.B

Kalendář akcí MŠ

 • 25.4.2019 Pedagogická porada
 • 26.4.2019 Divadlo
 • 26.4.2019 Noční spaní

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.