Volba členů Školské rady Základní školy Ždírec nad Doubravou

14.11.2013

Školskou radu zřizuje zřizovatel (Město Ždírec nad Doubravou),  který stanovil počet členů rady - 6. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

V rámci třídních schůzek dne 21.11. 2013 proběhne volba zástupců rodičů. Za každého žáka volí jeden zákonný zástupce. Volba bude tajná a zákonní zástupci, kteří se nebudou mít možnost zúčastnit třídních schůzek mohou provést volbu v náhradním termínu - ve čtvrtek 28.11. 2013 od 14 do 16 hodin ve vestibulu školy. Volit se budou dva zástupci rodičů do Školské rady, kterou bude jmenovat Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou na tři roky. S podrobnostmi o průběhu volby budou zástupci rodičů seznámeni při jednání s ředitelem školy dne 21.11. 2013.

Na třídních schůzkách dne 10.10. 2013 byli navrženi tito kandidáti:

Zdeňka Šrámková            I.A

Ladislav Polánský           II.B

Iva Lázničková                  III.A

Miloš Vašíček                   III.B

Jana Malá                         IV.B

Luděk Pabousek             VI.A

Seznam kandidátů může být ještě doplněn.

Školská rady má následující významnou pravomoc a odpovědnost,  danou zákonem č. 561/2004 Sb. - Školský zákon.

§ 168 odst.1  Školská rada

(1) Školská rada

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)    podává návrh na odvolání ředitele,

j)    podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 14.11. 2013                                                                                  Mgr. Ota Benc - ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.