Výroční zpráva školní družiny a školního klubu za školní rok 2011 – 2012

31.8.2012
Školní družina pracovala ve třech odděleních pod vedením vychovatelek. Kapacita školní družiny, tj. 90 žáků byla naplněná. Všichni žáci školní družiny byli řádně přihlášení. I. a II. oddělení přísně dodržovalo hygienickou kontrolou stanovený přesný počet přítomných žáků, tj. 27 na jedno oddělení.

Školní družina pracovala ve třech odděleních pod vedením vychovatelek a to takto:

 1. oddělení – Ivana Martincová
 2. oddělení – Lenka Dočekalová
 3. oddělení – Adéla Málková

Kapacita školní družiny, tj. 90 žáků byla naplněná. Všichni žáci školní družiny byli řádně přihlášení. I. a II. oddělení přísně dodržovalo hygienickou kontrolou stanovený přesný počet přítomných žáků, tj. 27 na jedno oddělení.

Školní klub vedla pí vychovatelka Dana Pleskačová, DiS., kterou k 1. 11. 2011 nahradila nová pí vychovatelka Veronika Hromádková, DiS. z důvodu odchodu D. Pleskačové do MŠ.

Slečna V. Hromádková byla seznámená s provozem, režimem a organizací činností školního klubu

i školní družiny. Zvládla se rychle a kvalitně zapracovat a plnohodnotně tak vykonávat svoji funkci vychovatelky.

Školní družina i školní klub pracovali podle ŠVP pro zájmové vzdělávání.

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování.

Každé oddělení ŠD, včetně ŠK, mělo vypracováno plány akcí pro školní rok 2011 – 2012, které byly zpestřením navíc. Podle úspěšnosti akcí se některé opakují každoročně.

Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové.

ŠD i ŠK se celoročně podíleli na výzdobě školy a její prezentaci.

V letošním školním roce proběhla velká přestavba naší školy a I. a II. oddělení školní družiny tak získalo vlastní prostory, které zahrnují tři třídy. Byla tak vybudována pracovna s lavicemi a počítačovým koutkem, herna s novým nábytkem a třída pro odpočinek a relaxaci. Ve všech třech třídách bylo také nově zbudováno krytí starých radiátorů a na chodbě přibyly regály na aktovky.

Práce s žáky při organizovaných činnostech i volných hrách ve školní družině I. a II. oddělení se tak stala mnohem snažší. III. oddělení školní družiny se tak stalo jediným oddělením bez vlastních prostor, ale ani to nebránilo pí vych. a žákům věnovat se plnohodnotně organizovaným činnostem, zálibám a volným hrám.

Vychovatelky školní družiny i školního klubu připravovaly po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhaly rozvíjet jejich komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné vztahy.

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.3.2023 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 21.3.2023 DIGI roadshow Jihlava
 • 21.3.2023 Návštěva místní městské knihovny
 • 23.3.2023 Pečovatelský dům Břevnice, exkurze 7.B
 • 23.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 23.3.2023 Vynášení Moreny k řece Doubravě
 • 24.3.2023 Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu
 • 28.3.2023 Sportování prvního stupně
 • 29.3.2023 Výchovný koncert ZUŠ Chotěboř
 • 29.3.2023 Seminář pro pedagogické pracovníky - ORGPAD
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 30.3.2023 Okrskové kolo Recitační soutěže DDM Junior Chotěboř
 • 30.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny

Kalendář akcí MŠ

 • 22.3.2023 Fotografování
 • 29.3.2023 Výchovný koncert pro předškoláčky
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.