Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy, školní rok 2021/2022

Každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. 11. 2021

možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)
kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. 10. 2021
1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) přijímací zkoušky

3) další - schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a  uvést na zadní straně počet příloh)

zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. do 15. 1. 2022
talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. 1. 2022

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. 3. 2022 !!!

1. termín

12. 4. 2022 pro čtyřleté obory vzdělávání

19. 4. 2022 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

13. 4. 2022 pro čtyřleté obory vzdělávání

20. 4. 2022 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

1. termín 10. 5. 2022 2. termín 11. 5. 2022

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. 4. 2022 do 28. 4 2022.
Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2022.

Přihláška ke studiu na SŠ:

pro 1. kolo přijímacího řízení žáci mohou podat nejvýše 2 přihlášky
připravené přihlášky obdrží žáci ve škole nejpozději do 2. 2. 2022
rodiče a žák doplní informace o vybraných oborech vzdělávání v případě potřeby připojí lékařské vyjádření
vyplněné přihlášky odevzdá žák ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději do 9. 2. 2022

Obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek (stejný termín není důvodem ke stanovení náhradního termínu).

 Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

• Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce (na naší ZŠ do 15.3. 2022).

• Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.

• Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

• Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola - je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

• Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.

• Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

• do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• neomezené množství přihlášek

• na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola

• informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ, nebo na www.kr-vysocina.cz, kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

 konají formou jednotných písemných testů z předmětů:

ČJ + literatura

uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomické ANO – NE), otevřené odpovědi

M + její aplikace

uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ

otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie

• doba trvání každého testu bude 60 minut v Čj a 70 minut v M

• pro žáky s SVP  „může“ ředitel příslušné SŠ prodloužit čas, to vše pouze na základě přiloženého vyšetření v PPP již k přihlášce na SŠ (zkontrolujte si datum platnosti vyšetření v PPP)

• ilustrační testy jsou na www.cermat.cz  nebo na stránkách www.msmt.cz 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ:

Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři


Výsledky přijímacího řízení - žáci přijatí na střední školy od školního roku 2021/2022
ZDE

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí ZŠ

  • 20.10.2021 Školení první pomoci s Červeným křížem - 9.A
  • 21.10.2021 Školení první pomoci s Červeným křížem - 9.B
  • 21.10.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
  • 22.10.2021 Školení první pomoci s Červeným křížem - 9.C

Kalendář akcí MŠ

  • 19.10.2021 4. lekce bruslení
  • 20.10.2021 Logopedická depistáž
  • 22.10.2021 Návštěva městského kina

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.