Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy, školní rok 2023/2024

POZOR CHYSTAjí SE  VELKÉ ZMĚNY - aktuální informace např. ZDE

Termín odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou –  do 30. 11. 2023                        
Talentová zkouška do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou –  od 15. do 31. 1. 2024
Odevzdání přihlášky do první kola –  do 1. 3.  2024 (ale možná změna už do 20.2. 2024)
Konání přijímacích zkoušek na střední školy (předpokládané  termíny):
první kolo: 12.4. 2024 první termín;  15.4. 2024 druhý termín

náhradní: 9.5. 2024 první termín;  10.5. 2024 druhý termín

leden 2024 - schůzka s rodiči žáků 9. tříd, aktuální informace o přijímacím řízení na střední školu


Přijímací řízení na střední školy, školní rok 2022/2023

Každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. 11. 2022

možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)
kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. 10. 2022
1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) přijímací zkoušky

3) další - schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a  uvést na zadní straně počet příloh)

zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. do 15. 1. 2023
talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. 1. 2023

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. 3. 2023 !!!

1. termín

13. 4. 2023 pro čtyřleté obory vzdělávání

17. 4. 2023 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

14. 4. 2023 pro čtyřleté obory vzdělávání

18. 4. 20223 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

1. termín 10. 5. 2023 2. termín 11. 5. 2023

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. 4. 2023 do 28. 4 2023.

Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2023.

Přihláška ke studiu na SŠ:

pro 1. kolo přijímacího řízení žáci mohou podat nejvýše 2 přihlášky
připravené přihlášky obdrží žáci ve škole nejpozději do 6. 2. 2023
rodiče a žák doplní informace o vybraných oborech vzdělávání v případě potřeby připojí lékařské vyjádření
vyplněné přihlášky odevzdá žák ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději do 14. 2. 2023

Obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek (stejný termín není důvodem ke stanovení náhradního termínu).

 Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

• Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce (na naší ZŠ do 15.3. 2023).

• Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.

• Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.

• Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

• Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola - je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.

• Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.

• Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

• do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

• neomezené množství přihlášek

• na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola

• informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ, nebo na www.kr-vysocina.cz, kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

 konají formou jednotných písemných testů z předmětů:

ČJ + literatura

uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomické ANO – NE), otevřené odpovědi

M + její aplikace

uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ

otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie

• doba trvání každého testu bude 60 minut v Čj a 70 minut v M

• pro žáky s SVP  „může“ ředitel příslušné SŠ prodloužit čas, to vše pouze na základě přiloženého vyšetření v PPP již k přihlášce na SŠ (zkontrolujte si datum platnosti vyšetření v PPP)

• ilustrační testy jsou na www.cermat.cz  nebo na stránkách www.msmt.cz 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ:

Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
Při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři


Výsledky přijímacího řízení - žáci přijatí na střední školy od školního roku 2022/2023
ZDE

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.