Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Ždírec nad Doubravou pro školní rok 2021/2022

 

Podle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

Do MŠ Ždírec nad Doubravou jsou přijímány děti podle těchto kritérií:

  • podle zákona č. 178/2016 Sb. se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let – povinnost předškolního vzdělávání
  • podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)
  • děti, které mají trvalý pobyt na území města nebo v některé ze spádových obcí
  • děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nejmladšímu
  • dítě, které již má v MŠ sourozence
  • pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě mladší 3 let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte
  • v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší
  • termín podání žádosti nerozhoduje

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, v případě volné kapacity.

 

Bc. Ivana Dostálová Martincová - vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Ota Benc – ředitel ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou       

 

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.