Úplata pro školní rok 2023 - 2024Na základě zákona č. 561/2004 a vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., pro předškolní vzdělání stanovuji částku úplaty pro období od 1. 9. 2023  do 31. 8. 2024 pro zákonné zástupce dítěte takto:

a/ vzdělání v posledním ročníku MŠ se poskytuje    bezúplatně po dobu 12 měsíců

b/ za dítě v MŠ                                                                                 150,- Kč za měsíc     

c/ osvobozen od úplaty je:

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečujea z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Ve Ždírci nad Doubravou  24. 8. 2023

                                                                                             

                                                                                                                                              Mgr. Ota Benc - ředitel

 Kalkulace cen stravování s platností od 1.11. 2022

Na základě ustavení zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 561/2004 Školského zákona  a v souvislosti s   vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky stanovuji cenu stravování s platností od 1.5. 2022 takto:

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŽÁKY  MŠ od 1.11. 2022

1. Strávníci 3-6 let

         přesnídávka                                            9,-- Kč

            oběd                                                   22,-- Kč

            svačina                                                 9,-- Kč

            Pitný režim                                            2,-- Kč

         Celková cena                                         42,-- Kč          

2. Strávníci 7-10 let

            přesnídávka                                          10,-- Kč         

            oběd                                                    25,-- Kč

         svačina                                                     9,-- Kč

            Pitný režim                                             2,-- Kč

         Celková cena                                       46,-- Kč

 

         Dieta 3-6 let                            oběd  26,--

         Dieta 7-10 let                          oběd  30,--

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku,finanční limity jsou v souladu s Vyhláškou 463/2011 Sb. o školním  stravování 

 Ve Ždírci nad Doubravou dne  24.8. 2023

 

                                                                                               Mgr. Ota Benc – ředitel

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.A - Sázava
 • 24.6.2024 Exkurze - Permonium Oslavany u Brna - 4. třídy
 • 24.6.2024 Šikovný třeťák
 • 24.6.2024 Šikovný prvňáček
 • 25.6.2024 Exkurze - Muzeum loutek Chrudim - 1. třídy
 • 25.6.2024 Exkurze Kutná Hora - 5.B
 • 25.6.2024 Exkurze Slatiňany - 2. třídy
 • 26.6.2024 Škola hrou - Fire aréna Ždírec n. D. - žáci 1. stupně
 • 27.6.2024 Rozloučení s absolventy

Kalendář akcí MŠ

 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.