Úplata pro školní rok 2017 - 2018


č.j.: ZŠMŠ ŽnD    228/17
Na základě zákona č. 561/2004 a vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., pro předškolní vzdělání stanovuji částku úplaty pro období od 1. 9. 2017  do 31. 8. 2017 pro zákonné zástupce dítěte takto:

a/ vzdělání v posledním ročníku MŠ se poskytuje    bezúplatně po dobu 12 měsíců

b/ za dítě v MŠ                                                                                 150,- Kč za měsíc     

c/ osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba , která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, dále jde-li o rodiče pečující o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a tuto skutečnost prokáže řediteli školy


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Ve Ždírci nad Doubravou  14. 8. 2017

                                                                                             

                                                                                                                                              Mgr. Ota Benc - ředitel

 

Kalkulace cen stravování s platností od 1.9. 2017

Na základě ustavení zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 561/2004 Školského zákona  a v souvislosti s   vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky stanovuji cenu stravování s platností od 1.9. 2017 takto:

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŽÁKY  MŠ od 1 .9.2017

1. Strávníci 3-6 let

         přesnídávka                                            7,-- Kč

            oběd                                                   17,-- Kč

            svačina                                                 7,-- Kč

            Pitný režim                                            1,-- Kč

         Celková cena                                         32,-- Kč          

2. Strávníci 7-10 let

            přesnídávka                                          7,-- Kč         

            oběd                                                    21,-- Kč

         svačina                                                     7,-- Kč

            Pitný režim                                             1,-- Kč

         Celková cena                                       36,-- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku,finanční limity jsou v souladu s Vyhláškou 463/2011 Sb. o školním  stravování 

 Ve Ždírci nad Doubravou dne  26.6. 2017

 

                                                                                               Mgr. Ota Benc – ředitel

Kalendář akcí ZŠ

  • 26.9.2018 Archeoskanzen Nasavrky - exkurze tříd 6.A, 6.B, 6.C
  • 27.9.2018 Školní diskotéka 27.9.
  • 2.10.2018 Třídní schůzka 1. tříd
  • 9.10.2018 Kulatý stůl o vzdělávání

Kalendář akcí MŠ

  • 21.9.2018 Kino
  • 9.10.2018 Kulatý stůl o vzdělávání

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.