Projekt OPVV - Cesta za poznáním

1.9.2015

logolink

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

 
Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Cesta za poznáním

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000602

Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Žadatel, příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Celková realizace (trvání) projektu: 35 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 7. 2019

Spolupracující školy:
Základní škola a mateřská škola Adamov, Komenského 324/4, 679 04 Adamov
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou
 
Předpokládaná dotace pro spolupracující školu: 850 000,- Kč
 
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zlepšit podmínky pro kvalitní podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj gramotnosti tak dojde k jejich efektivnějšímu zapojení do vzdělávacího procesu. Aktivity budou doplněny o vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe spolupracujících škol. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby přinesly dostatečnou podporu žákům, kteří mohou být ohroženi školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání. Včasným zapojováním žáků bude umožněno zajistit nejlepší prevenci proti předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému a budoucímu sociálnímu vyloučení. Navržené a realizované aktivity projektu mají spíše charakter podpůrné aktivity pro rozvoj klíčových gramotností, jako jsou čtenářská gramotnost, manuální dovednosti, podnikatelské dovednosti, sociální a občanské kompetence/gramotnosti. V rámci jednotlivých volnočasových aktivit budou aplikovány inovativní metody pro práci s předmětnou cílovou skupinou. V těchto aktivitách budou aktivně působit speciální pedagogové, kteří budou napomáhat zapojování žáků z cílových skupin. Skupinky volnočasových aktivit jsou záměrně voleny s menším počtem žáků tak, aby mohlo v daném časovém prostoru docházet k dostatečné interakci nejen mezi žáky navzájem, ale i k dostatečné interakci s vedoucím kroužku a speciálním pedagogem. Neméně důležitým cílem projektu bude i minimalizace překážek cílové skupiny pro zapojení do volnočasových aktivit. Z hlediska materiálního budou zajištěny veškeré pomůcky, nástroje a materiál potřebný pro jejich účast. Zároveň bude rozvíjena spolupráce s rodiči žáků, kterým budou prezentovány přínosy účasti jejich dětí v kroužku, budou informováni o plánovaných akcích v rámci kroužků a budou moci dávat podněty pro vylepšení zaměření kroužků.

Realizace projektu přinese mimo jiné konkrétní změny v následujících oblastech či činnostech:
a/ podpora žáků pro vstup na trh práce
b/ zlepšení informovanosti a všeobecného povědomí o řešení problematiky společného vzdělávání v regionu, ale přispěje i k naplňování principů inkluze a spolupráce škol a dalších aktérů vzdělávání při práci s žáky ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí, žáky ohroženými školním neúspěchem a žáky se SVP
c/ zvýšení počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol, které vytvářejí diferencované podmínky pro všechny děti bez výjimek
d/ užší spolupráce mezi školami
e/ začlenění dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí do mimoškolních aktivit
f/ podpora pedagogů ve školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření
g/ poznávací aktivity založené na reálné skutečnosti a vlastní zkušenosti žáků zejména během společných tematických exkurzí

Kalendář akcí ZŠ

 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 18.6.2024 Přírodovědný kroužek - exkurze Žďárské vrchy
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Sportování 2. stupně
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně
 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B

Kalendář akcí MŠ

 • 20.6.2024 Návštěva předškoláčků v 1. třídách ZŠ
 • 21.6.2024 Kino
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.