Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP)

školní rok 2022/2023

členové: Ota Benc - ředitel školy, Martina Hojná - zástupkyně ředitele, Eva Stloukalová - speciální pedagog, Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně, Věra Josková - metodička prevence, Michaela Bibenová - speciální pedagog, Zuzana Bažoutová - vedoucí MŠ, Adéla Krawczyszyn - vedoucí školní družiny

Pravidelné schůzky ŠPP: každé úterý 12.15 - 13. 00 hodin


HLAVNÍ PRIORITY

 • WELLBEING - prostředí pro optimální rozvoj potenciálu každé osobnosti
 • Identifikace a účinná speciálně pedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • Identifikace dětí a nastavení systému pedagogické intervence.
 • Systematická podpora nadaných dětí
 • Plánování a realizace preventivních, socializačních a adaptačních programů pro jednotlivce, menší i širší kolektivy
 • Kariérové poradenství, diagnostika a podpora dětí v mateřské škole
 • Podpora činnosti školního parlamentu 
 • Podpora vzdělávání ukrajinských dětí

ŠPP se zabývá:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  - odpovídá šk. speciální pedagožka

Individuální schůzky s rodiči a žáky - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Návštěva vybraných firem - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Setkání se zástupci SŠ - Burza škol - výchovná poradkyně

Administrace a evidence přihlášek - výchovná poradkyně

Vytváření portfolia žáka - v systému Edookit uloženy výsledky diagnostiky, výsledky Scio testů, SCATE - ředitel školy


ADAPTAČNÍ KURZY 
Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin - odpovídá třídní učitel, s pomocí školní speciální pedagožky

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI,
S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – výchovná poradkyně, speciální pedagožka, ve spolupráci s třídním učitelem a asistentem pedagoga

Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se školní psycholožkou a se speciální pedagožkou podle potřeby v průběhu roku

Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími dle aktuální situace (potřeby)

Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce - speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Speciálně pedagogická a intervenční péče - speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků - třídní učitel popř. jiný vyučující, speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Podání návrhů na vyšetření v PPP nebo na jiná odborná vyšetření - výchovná poradkyně


PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

Sledování a hodnocení vývoje a učení od MŠ - školní speciální pedagožka

Hodnocení školní zralosti - zajistí školní speciální pedagožka

Poskytování informací a rad zákonným zástupcům žáků s výukovými obtížemi - speciální pedagožka

Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

Vytváření plánů podpory a IVP - výchovná poradkyně, speciální pedagožka

Spolupráce rodičů, učitelů a žáků 

           

 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků - odpovídá metodička prevence

Využití školních speciálních pedagogů k mapování rizikového chování žáků a na základě zjištěných informací připravit preventivní programy. Programy budou upřesněny během podzimu 2022. 

Pro jednotlivé ročníky jsou vybrána témata:
1. ročník - téma Bezpečnost dětí
2. a 3. ročník - téma Tvoje cesta v dopravě
3. ročník - téma První pomoc 

4. ročník - téma Šikana 

5.  ročník -  téma Končím 1.stupeň, už si poradím a budu pomáhat

6. ročník - téma Tvoje cesta on-linem

7. ročník - téma Tvoje cesta on-linem; Tvoje cesta nanečisto - drogy

8. ročník - téma  Tvoje cesta on-linem; Právní vědomí, První pomoc 

9.ročník  - téma  Láska, sex a AIDS (Tomáš Řehák) 


Spolupráce: 

Kraj Vysočina

ABATOP

Policie ČR

Témata zařazována aktuálně během celého školního roku.

ŠPP řeší aktuální situace průběžně během celého školního roku. 

Kalendář akcí ZŠ

 • 8.2.2023 Sběr papíru
 • 9.2.2023 Školení první pomoci 3. ročník
 • 9.2.2023 Preventivní program PČR - Tvoje cesta v dopravě - 2.A
 • 9.2.2023 Preventivní program PČR - Tvoje cesta v dopravě - 2.B
 • 10.2.2023 Karneval ŠD
 • 14.2.2023 Preventivní program PČR - Tvoje cesta v dopravě - 3.A
 • 14.2.2023 Preventivní program PČR - Tvoje cesta v dopravě - 3.B
 • 20.2.2023 Jarní prázdniny

Kalendář akcí MŠ

 • 7.2.2023 Logopedie - SPC Velké Meziříčí
 • 7.2.2023 Lední bruslení - 7. lekce
 • 8.2.2023 Sběr papíru
 • 9.2.2023 Lední bruslení - 8. lekce
 • 10.2.2023 Lyžařský kurz - 4. lekce
 • 10.2.2023 Dřevěné divadlo Jana Hrubce
 • 14.2.2023 Lední bruslení - 9. lekce
 • 16.2.2023 Lední bruslení - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.