Plán práce ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) - školní rok 2017/2018

Školní poradenské pracoviště Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

členové: Ota Benc -ředitel školyMartina Hojná - zástupkyně řediteleTereza Lapešová - školní psycholožka(ŠP)Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně(VP)Věra Josková - metodička prevence(MP), Michaela Bibenová - speciální pedagog(SP)

Pravidelné schůzky ŠPP : každé úterý 7.30 - 8.15 hod.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 • Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  
 • Návštěvy vybraných firem a institucí
 • Burza středních škol
 • Indidivduální pohovory s rodič a žáky
 • Vytváření portfolia žáka

TU - třídní učitel, ŠP - školní psycholog, VP - výchovná poradkyně

ADAPTAČNÍ KURZY

 • Informační schůzka pro rodiče 5. ročníků na konci školního roku
 • Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin (Zajistí třídní učitel, školní psycholog.)

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

 • » Dokument - Specifické poruchy učení (SPU)
 • Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – podzim
 • Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se speicální pedagožkou a  školní psycholožkou podle potřeby v průběhu roku
 • Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími a speciální pedagožkou dle aktuální situace (potřeby)
 • Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce
 • Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků
 • Podání návrhů na vyšetření v PPP  nebo na jiná odborná vyšetření

PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

 • Absolvování zážitkové přednášky JAK SE UČIT EFEKTIVNĚ , pro šesté ročníky na začátku školního roku

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Hudbou k lepší společnosti bez drog šikany a násilí - program pro 1. a 2. stupeň ZŠ         říjen 2018

Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků:

Nebezpečné situace (1. - 2. třída ZŠ)      leden 2018

 • Rozeznání a vyhodnocení žádoucího a nežádoucího chování, kontakt s cizím člověkem, kam a na koho se obrátit o pomoc
 • Realizace: příslušník policie přímo ve třídě, jedna vyučovací hodina 

Chování v krizových situacích (3. - 4. ročník)   červen 2018

 • Znalost základních dětských práv a souvisejících povinností, správné fungování kolektivu, bezpečné místo každého z nás, prevence šikany, rozhodování se v rizikových situacích, podpora zdravého vnímání sebe sama
 • Realizace: dramatizace, připraví žáci 9. tříd pod vedením zkušených herců, dvě  vyučovací hodiny

Šikana, kyberšikana Mediální gramotnost(5. - 6. ročník)                  březen 2018  

Drogy, drogová závislost  (7. ročník )                                                       duben 2018 

Život na okraji společnosti (8. ročník)                                                      květen 2018 

Beseda s lékařem - dospívání (8. ročník)                                                 květen 2018

Úspěšný člověk - inspirace k osobnímu rozvoji (9. ročník)                 květen 2018

Bezpečně na internetu  - program pro žáky 4. až 9. tříd a rodiče 

V rámci projektu Cytré město, Chytrá škola - vzdělávání 3.0  realizujeme  vzdělávacími programy pro žáky základní školy ve věku 9 až 15 let (celkem 240) a rodiče a veřejnost  které se uskuteční  v březnu 2018. Lektor projektu E-bezpečí připraví celkem čtyři vzdělávací bloky (každý blok 2,5 hodiny) na téma Bezpečnosti na internetu - kyberšikana, kybergrooming, nebezpečí socIálních sítí, spolupráce školy a rodičů, prevence atd.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.