Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Školní rok 2023/2024

členové: Ota Benc - ředitel školy, Martina Hojná - zástupkyně ředitele, Eva Zajíčková Stloukalová - speciální pedagog, Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně, Věra Josková - metodička prevence, Zuzana Bažoutová - vedoucí MŠ, Adéla Krawczyszyn - vedoucí školní družiny
 • Pravidelné schůzky ŠPP: každé pondělí 8. 20 - 9. 10 hodin

HLAVNÍ PRIORITY

WELLBEING - prostředí pro optimální rozvoj potenciálu každé osobnosti 
Identifikace a účinná speciálně pedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
Identifikace dětí a nastavení systému pedagogické intervence.
Systematická podpora nadaných dětí
Plánování a realizace preventivních, socializačních a adaptačních programů pro jednotlivce, menší i širší kolektivy
Kariérové poradenství, diagnostika a podpora dětí v mateřské škole
Podpora činnosti školního parlamentu 

ŠPP se zabývá:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  - odpovídá šk. speciální pedagožka

Individuální schůzky s rodiči a žáky - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Návštěva vybraných firem - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Setkání se zástupci SŠ - Burza škol - výchovná poradkyně

Administrace a evidence přihlášek - výchovná poradkyně

Vytváření portfolia žáka - v systému Edookit uloženy výsledky diagnostiky, výsledky Scio testů, SCATE - ředitel školy

ADAPTAČNÍ KURZY 
Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin - odpovídá třídní učitel, s pomocí školní speciální pedagožky

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, 
S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – výchovná poradkyně, speciální pedagožka, ve spolupráci s třídním učitelem a asistentem pedagoga

Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se školní psycholožkou a se speciální pedagožkou podle potřeby v průběhu roku

Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími dle aktuální situace (potřeby)

Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce - speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Speciálně pedagogická a intervenční péče - speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků - třídní učitel popř. jiný vyučující, speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Podání návrhů na vyšetření v PPP nebo na jiná odborná vyšetření - výchovná poradkyně

PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

Sledování a hodnocení vývoje a učení od MŠ - školní speciální pedagožka

Hodnocení školní zralosti - zajistí školní speciální pedagožka

Poskytování informací a rad zákonným zástupcům žáků s výukovými obtížemi - speciální pedagožka

Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

Vytváření plánů podpory a IVP - výchovná poradkyně, speciální pedagožka

Spolupráce rodičů, učitelů a žáků         

 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků - odpovídá metodička prevence

Využití školních speciálních pedagogů k mapování rizikového chování žáků a na základě zjištěných informací připravit preventivní programy. Programy budou upřesněny během podzimu 2023. 

Pro jednotlivé ročníky jsou vybrána témata: 
1. ročník - téma Bezpečnost dětí
2. a 3. ročník - téma Tvoje cesta v dopravě
3. ročník - téma První pomoc 

4. ročník - téma Šikana 

5.  ročník -  téma Končím 1.stupeň, už si poradím a budu pomáhat

6. ročník - téma Tvoje cesta on-linem

7. ročník - téma Tvoje cesta on-linem; Tvoje cesta nanečisto - drogy

8. ročník - téma  Tvoje cesta on-linem; Právní vědomí, První pomoc 

9.ročník  - téma  Láska, sex a AIDS (Tomáš Řehák) 

Spolupráce: 

Kraj Vysočina

ABATOP

Policie ČR

Témata zařazována aktuálně během celého školního roku.

ŠPP řeší aktuální situace průběžně během celého školního roku. 

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.A - Sázava
 • 24.6.2024 Exkurze - Permonium Oslavany u Brna - 4. třídy
 • 24.6.2024 Šikovný třeťák
 • 24.6.2024 Šikovný prvňáček
 • 25.6.2024 Exkurze - Muzeum loutek Chrudim - 1. třídy
 • 25.6.2024 Exkurze Kutná Hora - 5.B
 • 25.6.2024 Exkurze Slatiňany - 2. třídy
 • 26.6.2024 Škola hrou - Fire aréna Ždírec n. D. - žáci 1. stupně
 • 27.6.2024 Rozloučení s absolventy

Kalendář akcí MŠ

 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.