Plán práce ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) - školní rok 2019/2020

Školní poradenské pracoviště Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

členové: Ota Benc -ředitel školyMartina Hojná - zástupkyně řediteleTereza Lapešová - školní psycholožka(ŠP)Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně(VP)Věra Josková - metodička prevence(MP), Michaela Bibenová - speciální pedagog(SP)

 

Pravidelné schůzky ŠPP : každé úterý,  pátá vyučovací hodina

ŠPP se zabývá:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  - odpovídá šk. psycholožka

Individuální schůzky s rodiči a žáky - školní psycholožka, výchovná poradkyně

Návštěva vybraných firem - školní psycholožka, výchovná poradkyně

Setkání se zástupci SŠ - Burza škol - výchovná poradkyně

Administrace a evidence přihlášek - výchovná poradkyně

Vytváření portfolia žáka - v systému Edookit uloženy výsledky diagnostiky, výsledky Scio testů, SCATE - ředitel školy


ADAPTAČNÍ KURZY
Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin - odpovídá třídní učitel, s pomocí školní psycholožky

 

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI,  S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY
Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – výchovná poradkyně, speciální pedagožka, ve spolupráci s třídním učitelem a asistentem pedagoga

Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se školní psycholožkou a se speciální pedagožkou podle potřeby v průběhu roku

Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími dle aktuální situace (potřeby)

Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce - speciální pedagožka, školní psycholožka

Speciálně pedagogická a intervenční péče - speciální pedagožka

Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků - třídní učitel popř. jiný vyučující, speciální pedagožka, školní psycholožka

Podání návrhů na vyšetření v PPP nebo na jiná odborná vyšetření - výchovná poradkyně


PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

Sledování a hodnocení vývoje a učení od MŠ - školní psycholožka

Hodnocení školní zralosti - zajistí školní psycholožka

Poskytování informací a rad zákonným zástupcům žáků s výukovými obtížemi - speciální pedagožka

Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

Vytváření plánů podpory a IVP - výchovná poradkyně, speciální pedagožka

Spolupráce rodičů, učitelů a žáků

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků - odpovídá metodička prevence

Pro jednotlivé ročníky jsou zajištěna témata:

Bezpečnost dětí

Rizikové chování

Prevence úrazů

Drogy, tabákové výrobky a další omamné látky

Úspěšný člověk - inspirace k osobnímu rozvoji
Zdravý životní styl
Beseda s lékařem
Projekt Kraje Vysočina - první pomoc pro 3. ročníky

Spolupráce se společností ABATOP

Spolupráce s Policií ČR

Témata zařazována aktuálně během celého školního roku

ŠPP řeší aktuální situace průběžně během celého školního roku.

 

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.