Výchovná poradkyně

Mgr. Markéta Zrzavá

telefon: 561 111 431
e-mail: mzrzava@skola.zdirec.cz
Možnost komunikace v rámci informačního systému Edookit
Konzultační hodiny: pondělí 7.10 - 8.15 hodin, čtvrtek 13.30 - 14.45 hodin (dále po předchozí domluvě telefonicky nebo prostřednictvím IS Edookit).

Standardní činnosti výchovného poradce:              

 • pomoc při volbě budoucího povolání
 • poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech
 • informace o přijímacím řízení
 • pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kompletace
 • možnost zapůjčení informačních brožur a knih
 • sestavování plánů podpory (individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory)
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně  nadaných

Září

 • předání informací ohledně přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2017 – 2018
 • zajištění katalogů s přehledem středních škol pro vycházející žáky
 • doplnění evidence žáků s SVP, vypracovat přehled žáků s SVP
 • tvorba plánů podpory (individuální vzdělávací plány, plán pedagogické podpory)

Říjen

 • individuální schůzky s rodiči vycházejících žáků
 • setkání se zástupci středních škol a zákonnými zástupci vycházejících žáků v našem regionu

Listopad

 • předání informací zákonným zástupcům  vycházejících žáků ohledně studia na střední škole
 • informace o Přehlídce středního vzdělávání (Havlíčkův Brod 1.11.2017, Žďár nad Sázavou 9.11.2017)
 • odevzdání přihlášky ke studiu v uměleckých školách a konzervatořích –  do 15. listopadu

Prosinec

 • individuální konzultace s vycházejícími žáky a jejich rodiči o volbě studijního oboru

Leden

 • předání přihlášek ke studiu na SŠ
 • individuální konzultace

Únor

 • shromáždění a kontrola přihlášek na SŠ do 11.2.2018
 • podání žádosti o vyšetření školní zralosti do PPP

Březen

 • odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2017
 • odevzdání zápisového lístku zákonnému zástupci

Duben

 • vyhodnocení výsledků přijímajícího řízení žáků, popřípadě pomoc při výběru další SŠ
 • poskytnutí pomoci při odvolacím řízení na SŠ
 • příprava na zápis do 1. třídy ZŠ

Květen

 • zpracování údajů o přijímacím řízení na SŠ a seznámení školy s výsledky přijímacího řízení

Červen

 • zpracování vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do SŠ
 • zprostředkování besedy na téma zvýšení právního vědomí v 9. třídách

 Září – červen

 • průběžná spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradními orgány
 • jednotlivými vyučujícími
 • se školním poradenským pracovištěm
 • průběžné individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli

 

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.11.2017 Exkurze Vida science centrum Brno
 • 27.11.2017 Kolegiální podpora - mentoring
 • 27.11.2017 Olympiáda z českého jazyka - školní kolo, 8. a 9. ročník.
 • 28.11.2017 Kolegiální podpora - mentoring
 • 29.11.2017 Cvičení s Ferdou
 • 30.11.2017 Plavecký výcvik v Hlinsku - 4.A, 4.B
 • 30.11.2017 Vánoční trhy v MŠ
 • 2.12.2017 Předvánoční akce - 2.12. 2017
 • 7.12.2017 Vánoční koncert 2017
 • 7.12.2017 Vánoční koncert
 • 23.12.2017 Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2.1.2018

Kalendář akcí MŠ

 • 28.11.2017 Divadlo Pernštejn
 • 30.11.2017 Vánoční trhy v MŠ
 • 2.12.2017 Předvánoční akce - 2.12. 2017
 • 5.12.2017 Mikulášská nadílka
 • 6.12.2017 Sběr papíru
 • 7.12.2017 Vánoční koncert
 • 13.12.2017 Vánoční posezení
 • 14.12.2017 Vánoční posezení
 • 18.12.2017 Nadílky na třídách
 • 19.12.2017 Kino

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.