Přehled anket

Ankety jsou v přehledu zobrazeny chronologicky  sestupně (tzn. od nejnovější k nejstarší)

Aktuální anketa 62: Blíž  se jaro, nejvíce se těším....

 Anketa 61: Na Vánocích mám nejraději... 

Když se na ně těšm                                5                20.8%
Když se doma všichni sejdeme         11               45.8%
Dárky, které dostanu                            1                 4.2%
Volno a prázdniny                                  5               20.8%
Setkání s kamarády                              1                  4.2%
Návštěvy příbuzných                           1                  4.2 %

Anketa 60: Ve škole mě nejvíc baví....

Odpovědi: (celkem hlasovalo 205 respondentů):

Přestávky                                          58                         28.3%

Matematika                                      16                         7.8%

Tělocvik                                             39                         19.0%

Že můžeme ve škole být                17                         8.3%

Český jazyk                                       10                         4.9%

Angličtina                                          42                         20.5%

Obědy                                               23                         11.2%

 

Anketa 59: O prázdninách se nejvíce těším na....

Odpovědi: (celkem hlasovalo 27 respondentů):

Na volné dny bez školy                                  18                           52.9%

Sluničko a koupání                                           5                             14.7%

Rodinnou dovolenou                                       2                             5.9%

Tábor                                                                   2                             5.9%

Bloumání s kamarády a kamarádkami          0                             0.0%

Anketa 58: Na novém víceúčelovém hřišti u školy budu rád sportovat!

Odpovědi: (celkem hlasovalo 116 respondentů):

Určitě ANO                                        83                           71.6%

Spíše ANO                                           2                               1.7%

Ještě nevím                                         2                               1.7%

Spíše NE                                              4                               3.4%

Určitě NE                                            25                           21.6%

Anketa 57: Už se těším zpátky do normální školy!!

Odpovědi: (celkem hlasovalo 89 respondentů):

Určitě ANO                        60                           67.4%

Spíše ANO                            4                           4.5%

Je mi to jedno                    8                           9.0%

Spíše NE                                2                           2.2%

Určitě NE                            15                           16.9%

Anketa 56: Měla by škola zavést školní online pokladnu pro evidenci veškerých školních plateb?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 56 respondentů):

Určitě ANO                        28                           50.0%

Spíše ANO                           3                             5.4%

Nevím                                 12                           21.4%

Spíše NE                               1                             1.8%

Určitě NE                            12                           21.4%

Anketa 55: Myslíte, že známky na vysvědčení jsou spravedlivým ohodnocením půlroční školní práce?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 39 respondentů):

Určitě ANO                          7                                                17,9 %

Spíše ANO                           25                                               64,1%

Neumím posoudit              0                                                 0,0%

Není třeba                           2                                                  5,1%

Určitě NE                              5                                                 12,8%

Anketa 54:  Co mám na talíři, to s ním - líbí se Vám tato myšlenka, která by mohla omezit plýtvání jídlem?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 74 respondentů):

Určitě ANO                                      52                                        70.3%

Spíše ANO                                        4                                          5.4%

Nevím                                               3                                          4.1%

Spíše NE                                            5                                          6.8%

Určitě NE                                          10                                        13.5%

Anketa 53:  Líbil se Vám Den otevřených dveří?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 45 respondentů):

Určitě ANO                                      30                         66.7%

Spíše ANO                                        3                           6.7%

NIC MOC                                          6                           13.3%

Spíše NE                                            3                           6.7%

Určitě NE                                          3                           6.7%

Anketa 52: Blíží se konec rekonstrukce školy. Těšíte se na nové učebny a prostory?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 66 respondentů):

Určitě ANO                        53                                        80.3%

Spíše ANO                          4                                          6.1%

Nevím, je mi to jedno       3                                          4.5%

Spíše NE                              1                                          1.5%

Určitě NE                            5                                          7.6%

Anketa 51: Těšíte se na jaro a sportování v přírodě?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 56 respondentů):

Určitě ANO                 46                    82.1%

Spíše ANO                   1                       1.8%

Nevím                         0                        0.0%   

Spíše NE                      0                        0.0%

Určitě NE                    9                      16.1%

Anketa 50: Myslíte, že by bylo vhodné znovu zavést možnost nákupu školní svačiny?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 57 respondentů):

Určitě ANO                             31                    54.4%

Spíše ANO                                2                      3.5%

Neumím posoudit                   1                      1.8%

Není potřeba                          22                    38.6%

Určitě NE                                   1                      1.8%

 

Anketa 49: Souhlasíte, že  pěkné vysvědčení si zasluhuje velké ocenění rodiči?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 67 respondentů):

Určitě ANO                             31                     46.3%

Spíše ANO                                8                      11.9%

Neumím posoudit                  3                         4.5%

Není potřeba, je to záležitost a odpovědnost dítěte             22                    32.8%

Určitě NE                                  3                          4.5%

Anketa 48: Jaký dárek pod stromeček preferujete?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 47 respondentů):

KNIHA                                                             11                    23.4%

ROBOT (třeba OZOBOT)                               4                         8.5%

HRAČKA                                                           2                         4.3%

ZÁŽITEK                                                           6                      12.8%

OBLEČENÍ                                                         2                        4.3%

KOSMETIKA                                                     2                        4.3%

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ                                  13                    27.7%

TELEFON, TABLET, ČTEČKA KNIH                  7                      14.9%

 

Anketa 47: Máte dostatek informací o provozu a podmínkách ve  školy při probíhající rekonstrukci?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 47 respondentů):

Určitě ANO                             12                               25.5%

Spíše ANO                                2                                4.3%

Nevím                                       4                                 8.5%

Spíše NE                                   3                                 6.4%

Určitě NE                                26                               55.3%

Anketa 46: Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 54  respondentů):

Určitě ANO                             16                                           36.4%

Spíše ANO                                6                                           13.6%

Nevím                                        2                                            4.5%

Spíše NE                                 17                                           38.6%

Určitě NE                                  3                                             6.8%

Anketa 45: Jak se Vám líbily prodloužené prázdniny?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 45 respondentů):

Moc - opakovat                      39                    86.7%

Velmi pěkné                             0                      0.0%

Celkem to šlo                           0                      0.0%

Je mi to jedno                           0                      0.0%

Už se mi stýská po škole        6                      13.3%

Anketa 44: Využijete nabídku příměstského tábora na konci června?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 54 respondentů):

 Určitě ANO                 6                      11.1%

Spíše ANO                   1                       1.9%

Ještě NEVÍM               3                         5.6%

Asi NE                         3                         5.6%

Určitě NE                    41                      75.9%

Anketa 43: Přivítali byste více předmětů nebo zájmových kroužků zaměřených na polytechnickou výchovu?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo 43 respondentů):

Určitě ANO                             21                    48.8%

Spíše ANO                              2                       4.7%

Neumím posoudit                   2                       4.7%

Není třeba                              15                    34.9%

Určitě NE                                3                        7.0%

Anketa 42: Považujete rekostrukci a modernizaci pavilonů P2 a P3 za potřebnou ?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 64 respondentů):

Určitě ANO                                  33             51.6%

Spíše ANO                                    5               7.8%

Neumím posoudit                     16             25.0%

Asi NE                                            0               0.0%

Určitě NE                                     10             15.6%

 

Anketa 41: Považujete dotazníkové šetření Mapa školy 2018 za přínosné ?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 57 respondentů)

Určitě ANO                             18                              31.6%

Spíše ANO                                3                                 5.3%

Neumím posoudit                12                                 21.1%

Spíše NE                                   3                                   5.3%

Určitě NE                                21                                 36.8%

Anketa 40: Souhlasím s posunutím začátku vyučování na 8.00 hod. (za přepdokladu odpovídající změny příjezdů a odjezdů autobusů)

Odpovědi: (celkem hlasovalo 151 respondentů)

Určitě ANO                             49                               32.5%

Spíše ANO                                1                                 0.7%

Nevím                                       0                                 0.0%

Spíše NE                                   3                                 2.0%

Určitě NE                                98                               64.9%

 Anketa 39: Můj neoblíbenější měsíc v roce je

Odpovědi: (celkem hlasovalo 59 respondentů)

Prosinec                  9                      15.3%

Září                           2                      3.4%

Červenec               30                    50.8%

Květen                     9                      15.3% 

Listopad                  2                      3.4%

Jiný                           7                      11.9%

Anketa 38: Co by se mohlo ve škole změnit?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 67 respondentů)

Více sportovních akcí                                        8                      11.9%

Zajímavější vyučovací hodiny                        38                    56.7%

Větší výběr předmětů                                       4                      6.0%

Možnost psát vlastní příběhy                          2                      3.0%

Méně známkovat                                              8                      11.9%

Dělat více projektů                                           7                      10.4%

Odpovědi: (celkem hlasovalo 82 respondentů)

Anketa 37: Ze školy mám nejraději

Kamarády a kamarádky                    37                               45.1%

Své učitele a učitelky                           9                                 11.0%

Oběd ve školní jídelně                       10                               12.2%

Tělocvik a sportovní kroužky              8                                 9.8%

Přestávky                                               6                                 7.3%

Matematiku                                         12                               14.6%

Anketa 36: Měli by rodiče  zájem o bilingvní (česko- anglickou) třídu v mateřské škole?

Odpovědi: (celkem hlasovalo  128 respondentů)

Určitě ANO                   66                      51.6 %

Spíše ANO                     4                        3,1 %

Nevím                             1                        0.8 %

Není potřeba                  9                         7.0 %

Určitě NE                      48                       37.5 %

 

Anketa 35: Myslíte, že má smysl realizovat partnerství se školou v Polsku? 

Odpovědi: (celkem hlasovalo  127 respondentů)

Určitě ANO                 56                      44.1%

Spíše ANO                   11                      8.7%

Nevím                            6                        4.7%

Není potřeba               44                       34.6%

Určitě NE                    10                        7.9%

 

Anketa 34: Má škola  letos opět zorganizovat Letní slavnost?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo  104 respondenti)

 Určitě ANO                             41                    39.4%

 Spíše ANO                              1                      1.0%

 Nevím                                      1                      1.0%

 Není potřeba                           49                    47.1%

 Určitě NE                                12                    11.5%

 

Anketa 33: Líbí se Vám zimní venkovní hodiny tělesné výchovy?

Odpovědi: (celkem hlasovalo  104 respondenti)

Určitě ANO                             70                    67.3%

Spíše ANO                              7                      6.7%

Nevím                                      2                      1.9%

Spíše NE                                 7                      6.7%

Určitě NE                                18                    17.3%

 

Anketa 32: Je potřeba zmenšit fronty a hluk ve školní jídelně ?

Odpovědi: (celkem hlasovalo  109 respondentů)

Určitě ANO                 89                                           81.7%

Spíše ANO                   3                                             2.8%

Nevím                          1                                              0.9%

Není třeba                    4                                              3.7%

Zbytečná snaha          12                                           11.0%

 Anketa 31:  Dočkáme se letos ladovských Vánoc?

Odpovědi: (celkem hlasovalo  106  respondentů) 

Určitě ANO                          55                           51.9%

Spíše ANO                            9                             8.5%

Nevím                                    7                             6.6%

Asi NE                                  15                           14.2%

Určitě NE                              20                           18.9%

 

Anketa č. 30: Má být   před vánoci opět uspořádán projekt Napříč školou (ovšem s jiným tématem)?

Odpovědi: (celkem hlasovalo  100  respondentů)

Určitě ANO                                        67                                          67.0%

Spíše ANO                                         4                                            4.0%

NEVÍM                                                9                                            9.0%

Spíše NE                                             1                                            1.0%

Určitě NE                                            19                                          19.0%

Anketa č. 29

  Měla by škola opět uspořádat benefiční zábavu ?

  Odpovědi: (celkem hlasovalo  68  respondentů)

Určitě ANO                         27                           39.7%

 Spíše ANO                           0                             0.0%

 Nevím                                   5                             7.4%

 Spíše NE                              2                             2.9%

 Určitě NE                            34                           50.0%

 Anketa č. 28

 Líbí se Vám nová prezentace školy na Facebooku?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo  63  respondentů)

Určitě ANO                          21                             33.3%

Spíše ANO                          10                           15.9%

Nevím                                   8                             12.7%

Spíše NE                              4                               6.3%

Určitě NE                            20                             31.7%

 

 Anketa č. 27

 Myslíte, že je dobře, že se  přidala hodina tělesné  výchovy v šestém a osmém ročníku?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo 82 respondentů)

Určitě ANO                        60                           73.2%

Spíše ANO                          0                             0.0%

Nevím                                  3                             3.7%

Spíše NE                              0                             0.0%

Určitě NE                            19                           23.2%

 

Anketa č. 26

Myslíte, že na Vás čeká ve škole nějaké příjemné překvapení?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 78 respondentů)

 

Určitě ANO                                        33                                           42.3%

 Možná ANO                                        7                                             9.0%

 Nevím                                                  2                                             2.6%

 Asi NE                                                  7                                             9.0%

Určitě NE                                            29                                          37.2%

 Anketa 25

Strávíte část prázdnin na nějakém táboře?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 83 respondentů)

ANO                                 38                           45.8%

Možná                                2                             2.4%

Ještě nevím                       3                             3.6%

NE                                    40                           48.2%

 

Anketa 24

Je správné, že příjímací zkoušky na střední školy se zadávají jednotně z centra?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo 77 respondentů)

Určitě ANO                                                                        34                                          44.2%

Spíš ANO                                                                            2                                             2.6%

Nejsem si jistý/á, Neumím odpovědět                          6                                             7.8%

Spíše NE                                                                            24                                          31.2%

Určitě NE                                                                            11                                          14.3%

 

Anketa 23: 

  Otázka:  Těšíte se na obnovenou Školní akademii na téma České pohádky?

  Odpovědi: (celkem hlasovalo 87 respondentů)

  Určitě ANO                        45                           51.7%

  Spíše ANO                           2                            2.3%

 Nejsem si jistý/á                   2                            2.3%

 Spíše NE                              8                            7.2%

 Určitě NE                            30                          34.5%

 

Anketa 22: 

 Otázka:  Měla by škola  poskytovat   i vzdělávací kurzy pro dospělé a seniory?

 Odpovědi: (celkem hlasovalo 90 respondentů)

 

Určitě ANO                        54                           60.0%

 

Spíše ANO                           2                            2.2%

 

Nejsem si jistý/á                   5                            5.6%

 

Není třeba                          10                           11.1%

 

Určitě NE                            19                           21,1%

 

Anketa 21:

Otázka: Myslíte, že by ve škole měl působit i speciální pedagog?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 96 respondentů)

Určitě ANO                        68                                             70.8%

Spíše ANO                          5                                               5.2%

Nejsem si jistý/á                  2                                               2.1%

Není třeba                           9                                                9.4%

Určitě NE                           12                                             12.5%

 

 Anketa 20: 

Otázka: Měla by být přidána třetí hodina povinné tělesné výchovy?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 130 respondentů)

Určitě ANO                                            81                             62,3%

Spíše ANO                                              6                               4,6%

Nejsem si jistý/a                                      1                               0,8%

Není třeba                                             34                             26,2%

Určitě NE                                                8                               6,2%

Anketa 19

Otázka: Budou letošní Vánoce konečně na sněhu?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 74 respondentů)

Určitě ANO                                            1                             1.4%

Doufám, že ANO                                  32                            43.2%

Netroufnu si tipovat                                2                              2.7%

Asi NE                                                    9                            12.2%

Bohužel NE, jako každý rok                  30                            40.5%

 

Anketa 18

Otázka: Zvýšit povědomí o možném nebezpečí internetu a sociálních sítí považuji za velmi důležité

Odpovědi: (celkem hlasovalo 112 respondentů)

Určitě ANO                104                  92.9%

Spíše ANO                     3                  2.7%

Není potřeba                   3                  2.7%

Spíše NE                        0                  0.0%

Určitě NE                       2                  1.8%

 

Anketa 17

Otázka: Změnit klasické zvonění za různé melodie považuji za vhodné?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 160 respondentů)

 Určitě ANO                          66                                           41.3%

Spíše ANO                             1                                             0.6%

Nejsem jsi jistý                       5                                             3.1%

Spíše NE                              12                                             7.5%

Určitě NE                              76                                            47,5%

 

Anketa 16

Otázka: Do škol se těším 

Odpovědi: (celkem hlasovalo 89 respondentů)

Každý den                          10                       11.2%

Většinou                             15                       16.9%

 Někdy                                35                       39.3%

 Málokdy                             15                       16.9%

 Nikdy                                 14                       15.7%

 

Anketa 15

Otázka: Měla by škola zajistit pro žáky jazykové a poznávací pobyty v zahraničí?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 147 respondentů)

Určitě ANO                 68                       73.1%          

Spíše ANO                   3                          3.2%

Nevím                           3                          3.2%          

Není třeba                    3                          3.2%          

Určitě NE                    16                        17.2%

 

Anketa 14

Otázka: Měla by škola nabízet dětem dotované mléčné výrobky každý den?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 147 respondentů)

Určitě ANO                                        105                    71.4%      

Spíše ANO                                         13                       8.8%        

Není potřeba                                       25                    17.0%          

Ne, není to vhodné                              3                        2.0%

Uričtě NE                                              1                        0,7%

           

Anketa 13

Otázka: Měla by škola nabízet dětem dotované mléčné výrobky každý den?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 94 respondentů)

 

Určitě ANO                            48                     51.1%

Spíše ANO                             1                        1.1%

Nechat současnou podobu dodávky jednou měsíčně    39                    41.5%         

Spíše Ne                                 0                         0%          

Určitě NE                                 6                         6.4%

 

Anketa  12

Otázka: Má škola v červnu opět organizovat tzv. Letní slavnost?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 86 respondentů)

Určitě ano                    48                    55.8%

Spíše ano                      8                      9.3%

Není třeba                     6                      7.0%

Určitě ne                     22                    25.6%

Nevím                           2                      2.3%

Anketa  11

Otázka: Poskytuje Vám škola dostatek informací o své činnosti?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 82 respondentů)

Určitě ANO                              42                     51,2  %

Spíše ANO                              16                     19,5 %

Spíše NE                                  4                        4,9 %

Ne, jsem nespokojen               18                      22,0 %

Nelze posoudit                          2                         2,4 %

 

Anketa  10

Otázka: Těšíte se na vánoce a prázdniny ?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 101 respondentů)

ANO, velmi                             89                      88,1  %

ANO, docela se těším              3                        3,0 %

Ani  NE                                     2                         2,0 %

Vůbec NE                                 2                         2,0 %

Bude mi smutno po škole         5                         4,9 %

 

Anketa  9

Otázka: Líbí se Vám angličtina metodou Scientific Learning?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 81 respondentů)

ANO, velmi                              33                    40,7  %

ANO, jsem spokojen               11                     13,6 %

Ujde to                                    11                     13,6 %

Ne, moc se mi to nelíbí             1                       1,2 %

Ne, nebaví mě to                     25                    30,9 %

 

Anketa  8

Otázka: Jste spokojeni s informačním systémem Edookit?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 181 respondentů)

ANO, velmi                               63                     34,8  %

ANO, celkem spokojen            14                      7,7 %

Ne, spíše nespokojen                8                       4,4 %

Ne, nejsem spokojen               89                     49,2 %

Vadí mi                                     7                        3,9 %

 

Anketa  7

Otázka: Líbí se Vám nové webové stránky?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 117 respondentů)

Ano, velmi                                            58                    49.6 %

Ano, docela ujdou                               19                    16.2 %           

Ne, změna se moc nepovedla              33                    28.2 %

Ne, předchozí byly lepší                        7                        6.0 %

Nevím, neumím posoudit změnu           0                        0.0 %

 

Anketa  6

Otázka: Těšíte se na prázdniny?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 103 respondentů)

Ano, velmi                               78                    75.7%

Ano                                           6                       5.8%

Spíše ano                                 0                       0.0%

Spíše ne                                   1                       1.0%

Ne                                             3                       2.9%

Bude to nuda bez školy          15                     14.6%

 

Anketa  5

Otázka: Je Edookit je vhodným nástrojem informací a komunikace?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 119 respondentů)

Ano                                          56                    47.1%

Spíše ano                                20                    16.8%

Spíše ne                                  24                    20.2%

Ne                                            18                    15.1%

Neumím rozhodnout                  1                      0,8%

 

Anketa  4

Otázka: Mělo by slovní hodnocení postupně nahradit klasické známkování?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 179 respondentů)

Určitě ano                                 19                    10.6%

Spíše ano                                   5                      2.8%

Je vhodné kombinovat slovní hodnocení se známkami              120                  67.0%

Spíše ne                                     8                      4.5%

Určitě ne                                   27                    15,1%

 

Anketa  3

Otázka: Má škola pro žáky pořídit tablety?

Odpovědi: (celkem hlasovalo 274 respondentů)

Pro všechny žáky                                              119                  43.4%

Pouze pro žáky na druhém stupni                       47                  17.2%

Škola by měla rodičům poskytnout příspěvek na pořízení                    4                      1.5%

Žáci podobné vybavení nepotřebují                 104                   38.0%

Neumím odpovědět                                              0                    0.0%

 

Anketa  2

Otázka: Přivítal bych možnost zahájit ranní výuku až od 8.00 hod. (v současnosti výuka  začíná v 7.30 hod.)

Odpovědi: (celkem hlasovalo 1144 respondentů)

Ano                                           563                              49.2%

Spíše ano                                   17                                1.5%

Spíše ne                                       7                                 0.6%

Rozhodně ne                            533                               46.6%

Současný stav je vyhovující        24                               2.1%

 

Anketa  1

Otázka: Pro úpravu vestibulu školy preferuji (vizualizace najdete ve fotogalerii):

Odpovědi: (celkem hlasovalo 120 respondentů)

           

varianta LES                             89                               74.2%

varianta DUHA                          19                               15.8%

obě varianty se mi líbí                 6                                 5.0%

neumím rozhodnout                    0                                 0.0%

žádná úprava není potřeba         6                                 5.0%

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.4.2024 Program Policie ČR - Osobní a virtuální bezpečí dětí - 3.A
 • 12.4.2024 Program Policie ČR - Osobní a virtuální bezpečí dětí - 3.B
 • 12.4.2024 Program Policie ČR - Osobní a virtuální bezpečí dětí - 2.B
 • 15.4.2024 Pomáháme školám k úspěchu - setkání učitelů matematiky v Humpolci
 • 15.4.2024 Projekt Žížala - 1. stupeň
 • 15.4.2024 Čistá Vysočina
 • 15.4.2024 Pomáháme školám k úspěchu - setkání učitelů matematiky v Humpolci
 • 16.4.2024 Zájezd do Londýna
 • 17.4.2024 Sběr papíru
 • 17.4.2024 Preventivní program se speciální pedagožkou - 6.A
 • 18.4.2024 Návštěva hejtmana Kraje Vysočina
 • 18.4.2024 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 18.4.2024 Beseda se zdravotní sestrou
 • 19.4.2024 Krajské kolo recitační soutěže v Třebíči
 • 22.4.2024 Pomáháme školám k úspěchu - setkání učitelů fyziky v Dačicích

Kalendář akcí MŠ

 • 15.4.2024 Hrátky s králíčky (tř. Krtečci + Medvídci)
 • 16.4.2024 Hrátky s králíčky (tř. Veverky + tř. Sovičky)
 • 17.4.2024 Sběr papíru
 • 17.4.2024 Jarní fotografování
 • 18.4.2024 Návštěva hejtmana Kraje Vysočina
 • 22.4.2024 Hrátky s králíčky (tř. Zajíčci)
 • 23.4.2024 Den s AI ve Ždírci nad Doubravou
 • 23.4.2024 Seminář pro veřejnost - Umělá inteligence je mezi námi, jak ji používat a nebát se.
 • 2.5.2024 Webinář - Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti
 • 3.5.2024 Webinář - Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.