STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

31.3.2023

Chcete se zeptat, máte nějaké připomínky či náměty. Budeme moc rádi, když vyplníte  a odešlete dotazník, ZDE

Přehled vyjádření a odpovědí v dotazníku najdete ZDE


STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Období 2023 - 2026

V souvislosti s připravovanými změnami RVP ZV (více informací -web Velké revize RVP ZV) je třeba důkladně zvážit důležitá rozhodnutí v oblasti koncepce a plánování školy. 

Podkladem pro stanovení strategie jsou především dokumenty:

1. Strategie vzdělávání v České republice 2030+, ZDE

2. Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ZDE


3. Zadání pro NPI ČR - Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, únor 2023,ZDE


4. Koncepce revize RVP březen 2023, ZDE 

5. Pro inspiraci - profesor kybernetiky ČVUT Michael Šebek, https://www.tedxprague.cz/videa/vzdelavani-pro-budoucnost

Hlavní východiska:

1. Školní vzdělávací program podle revidovaného RVP ZV bude povinný pro základní školy od 1.9. 2025 (alespoň v 1. a 6. ročníku)

2. Volitelně školy mohou vytvořit a implementovat Školní vzdělávací podle revidovaného RVP ZV již od 1.9. 2024. 

3. Vytváří se prostor pro individualizaci vzdělávání pro žáky - redukce společného základu a výrazné navýšení disponibilní dotace. Rámcový učební plán (RUP) stanovuje pouze celkový počet hodin za 1. stupeň  a celkový počet hodin za 2. stupeň, přičemž nedochází ke změně celkového počtu hodin. (viz obr.)

4. Druhý cizí jazyk nebude povinný pro všechny žáky, ale škola jej bude povinna nabízet jako volitelný předmět.

5. Tzv. uzlové body (ročníky, ke kterým budou směřovány definované výstupy) zůstávají v 5. a 9. ročníku. Ve třetím ročníku bude provedena diagnostika čtenářské a matematické gramotnosti, budou definovány  očekávané výstupy pro tyto gramotnosti.

6. Předpokládají  se  výrazné změny přijímacího řízení na střední školy

7. Je třeba provést úpravu ŠVP (ještě podle stávajícího RVP), aby ve školním roce 2023/24 byla nastavena cesta ke  kontinuálnímu přechodu k novému ŠVP ve školním roce 2024/25.

8. Je třeba stanovit závazné vzdělávací strategie,metodické postupy a způsoby,hodnocení,  které budou aplikovány všemi pedagogickými pracovníky.

9. VytvořIt  provázanosti mezi oblastmi, kde bude naplňován tzv. společný základ a volitelnými oblastmi, které budou rozšiřovat a prohlubovat společný základ

10. Je třeba vytvořit systém  metodické a personální podpory pro pedagogické pracovníky školy (externí a především interní podpora)

11.  Je třeba důkladně komunikovat chystané změny směrem k rodičovské veřejnosti.

REALIZACE ŠKOLNÍ ROK 2022/23

1. Představení záměru úprav stávajícího ŠVP pro rok 2023/2024 rodičovské veřejnosti - 29.3. 2023 Kulatý stůl o vzdělávání, kontinuální  prezentace v  Edookitu a webu školy.

2. Návrh učebního plánu na školní rok 2023/2024 - duben 2023, ZDE

3. Nabídka volitelných předmětů pro žáky 4. až 9. tříd ve školním roce 2023/24 - květen 2023, ZDE

4. Stanovení  závazných  vzdělávacích  strategii, metodických  postupů a způsobů hodnocení ve školním roce 2023/2024 - květen 2023, ZDE

5. Nastavení personálních předpokladů pro realizaci učebního plánu pro rok 2023/2024 - duben 2023

6. Vytvoření provázanosti mezi tzv. povinnými předměty, kde bude naplňován tzv. společný základ a volitelnými předměty pro školní rok 2023/24 - duben 2023

7. Vytvoření dodatku č.4. k 7. verzi  ŠVP Vstřícná škola, platného  od 1.9. 2023 - květen 2023

8. Aktualizace a inovace ŠVP v oblasti Nové Informatiky - květen 2023, ZDE

9.  Vytvoření systému   metodické a personální podpory pro pedagogické pracovníky školy (externí a především interní podpora), definitivní verze - květen 2023

10. Vytvoření definitivního Učebního plánu pro školní rok 2023/2024 - červen 2023

11. Schválení  dodatku č.4. k 7. verzi  ŠVP Vstřícná škola, platného  od 1.9. 2023 pedagogickou radou - červen 2023

12. Schválení  dodatku č.4. k 7. verzi  ŠVP Vstřícná škola, platného  od 1.9. 2023 Školskou radou - srpen 2023

REALIZACE ŠKOLNÍ ROK 2023/24

1. Implementace upraveného ŠVP od začátku školního roku 2023/24 - září 2023
2. Systém  metodické a personální podpory pro pedagogické pracovníky školy (externí a především interní podpora) - zahájení v září 2023
3. Zahájení přípravy inovovaného ŠVP podle revidovaného RVP ZV - říjen 2023
4. Reflexe úprav ŠVP  pro rok 2023/2024 rodičovské veřejnosti - listopad 2024
5. Zahájení spolupráce s NPI při vytváření inovovaného ŠVP podle revidovaného RVP ZV - říjen 2023
6. Vytvoření první verze inovovaného ŠVP podle revidovaného RVP ZV - leden 2024 
7. Představení první verze inovovaného ŠVP podle revidovaného RVP ZV rodičovské veřejnosti - únor 2024
8. Spolupráce s NPI při úpravě první veze inovovaného ŠVP - leden až červen 2024

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.2.2024 Okresní kolo zeměpisné olympiády v Havlíčkově Brodě
 • 21.2.2024 Preventivní program se speciálním pedagogem - 5.B
 • 22.2.2024 Florbalový turnaj v Chotěboři pro 3.-5. třídy
 • 22.2.2024 Exkurze vlakového nádraží Havlíčkův Brod
 • 23.2.2024 Školní diskotéka
 • 26.2.2024 Králíček a kolovrat - 1.B
 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 29.2.2024 Návštěva městského úřadu
 • 4.3.2024 Setkání pedagogů v projektu Pomáháme školám k úspěchu - Luna u Ledče n. S.
 • 4.3.2024 Literární program - Poznej Haiku - 8.B
 • 4.3.2024 Králíček a kolovrat - 2.A
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 6.3.2024 Školní kolo recitační soutěže

Kalendář akcí MŠ

 • 22.2.2024 Návštěva MŠ Sobíňov
 • 23.2.2024 Projektový den s policií (tř. Koťátek a tř. Myšiček)

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.