Aktivity, soutěže, úspěchy žáků

Školní rok 2023/2024
Celoročně - školní podcastové studio True School Stories, více ZDE

Nadprůměrné výsledky v jednotných přijímacích zkouškách 2023, které skládalo celkem 37 žáků devátých tříd, tj. 76% ze všech žáků devátých tříd.

 

Soutěž Cihla k cihle - 2. místo, Marek Špinar a Jakub Poštolka a postoupili  do krajského kola, vice ZDE
Postup do krajského kola přespolního běhu - družstvo starších žáků 8. a 9. tříd celkové 2.místo, postup do krajského kola, více ZDE
Krajské kolo soutěže se stavebnicí TEIFOC - první místo, Marek Špinar a Jakub Poštolka, více ZDE
Okresní finále poháru FAČR, druhé místo, postup do krajského kola, více ZDE
Okrskovém kolo ve florbale mladších žáků -  třetí místo, více ZDE
Okresní kole ve florbale straších žáků - čtvrté místo, více ZDE
Soutěž se stavebnicí MERKUR - 3. místo  Jan  Málek, V. Bříza 7.A, více ZDE
Okresní kolo olympiády v dějepise 2024 - 5. místo, M. kavalíř, postup do krajského kola, více ZDE
Okresní kolo Olympiády z českého jazyka 2024 - J. Čalkovský 10. místo a A. Málková 18. místo, více ZDE
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 2024 - 6. místo V. Janovský, více ZDE
Okresní kolo zeměpisné olympiády 2024 - N. Bílková 8. místo, více ZDE
Poznej Vysočinu 2024, krajské kolo -  N. Bílková 7. místo, více ZDE
Okrskové kole recitační soutěže 2024 - 1. místo S,  kategorii 6. a 7. tříd se vítězem 1. místo Jakub Málek, v kategorii, 8. a 9. tříd,1. místo J. Rykr a 3. místo S. Drápalíková, více ZDE
Okresní kolo recitační soutěže 2024 - do krajského kola postupují S. Ondráčková a J. Rykr, více ZDE
Krajské kolo dětské sólové recitace - čestné uznání J. Rykr, více ZDE
McDonald's Cup, okresní kolo - 1. místo, více ZDE
Okresní kolo ve vybíjené - 1.místo, více ZDE
Krajské kolo ve vybíjené - 3. místo, více ZDE
Finále krajské soutěže 3DÉČKUJ - 2. místo M. Čapek, více ZDE
Přírodovědná soutěž Máme rádi přírodu - 3. místo v kategorii pátých M. Ligmajerová a V. Polívka, více ZDE

 

Školní rok 2022/2023

Celoročně - školní podcastové studio True School Stories, více ZDE

Září 2022

Nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v roce 2023, více ZDE

Zahájení  celoroční soutěže - Sběr papíru s panem Popelou

Adaptační kurz 6. tříd, více ZDE

Říjen 2022

Golf Camp pro 8. a 9. ročníky, více ZDE

Přírodovědné klání 2022 - 3. místo, M. Pavlíčková, T. Matějka, K. Janáčková, R. Hořínek,  více ZDE

Krajské kolo soutěže Cihla k cihle se stavebnicí TEIFOC - 3. místo , Miroslav Čapek a Jakub Vašíček, více ZDE

Burza středních škol, více ZDE

Sportovní testování ČŠI, více ZDE

Diskuzní stůl o vzdělávání, více 

Listopad 2022

Otevřená škola I. - vzdělávací program pro pedagogické pracovníky z jiných škol (celkem 50 účastníků), Krajské kolo Logické olympiády - R. Hořínek, třída 9.B, 5. místo, více ZDE

Okresní kolo soutěže ve florbalu mladších žáků, více ZDE

OKrskové kolo soutěže ve florbale starších chlapců, více ZDE

Exkurze v Zemědělské a.s. Krucemburk - žáci 8. tříd, více ZDE

Celodenní supervizní seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ

Okresní kolo Pythagoriády - žáci 6.7, a 9. ročník

Tradiční rodičovské schůzky

Exkurze v Brně - třída 7.A, více ZDE

Účast pedagogických pracovníků v Otevřené škole ve Slatiňanech, 

Prosinec  2022

Exkurze Praha - žáci podporující Otevřenou školu I., více ZDE

Christmass Quiz, více ZDE

Vánoční koncert pro veřejnost, více ZDE a ZDE

Nevidomí mezi nám - besedy pro žáky 1. stupně s nevidomou lékařkou a jejím vodícím psem, více ZDE

Sbírka pro Mathildu, více  ZDE a  ZDE

Mladý chemik - soutěž okresní kolo

Vánoční sportování 2. stupně, více ZDE

Sbírka hraček pro dětské oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě, více ZDE

Elektrotechnická olympiáda, více ZDE

Leden  2023

Besedy se spisovatelkou M. Fišarovou, více ZDE

Okresní kolo olympiády dějepisu, více ZDE

Preventivní program PČR pro 1. třídy, více ZDE

Žákovské prezidentské volby, více ZDE

Okresní kolo olympiády v matematice 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd - 29.1. - 3.2. 2023, více ZDE

Únor  2023

Školení první pomoci pro pedagogické pracovníky

Školení první pomoci pro žáky 3. tříd, více ZDE

Preventivní program PČR pro 2. třídy

Webinář pro pedagogické pracovníky na téma slovní hodnocení

Otevřená škola na téma Nová Informatiky pro pedagogy z okolních škol, více ZDE

Celodenní supervizní seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ

Březen 2023

Preventivní program PČR pro 3. třídy

Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Dukovany - pro žáky 8. a 9. tříd, více ZDE

Soutěže Vaření tříd - akce Školního parlamentu, více ZDE a ZDE

Webinář pro pedagogické pracovníky na téma slovní hodnocení

Školní a okrskové kolo v recitaci 

Beseda se spisovatelem J. Benešem

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, více ZDE

Projekt Příběhy sousedů, seminář k audiovizuální tvorbě v Jihlavě

Soutěž Poznej Vysočinu v Jihlavě, více ZDE

Srdce na dlaní - exkurze třídy 7.B, 

Výchovný koncert ZUŠ pro žáky MŠ a prvních tříd ZŠ, více ZDE

Kulatý stůl o vzdělávání, více ZDE

Noc s Andersenem ve školní knihovně, více ZDE

Duben 2023

Africké bubnování a Výtvarné techniky - program pro žáky 1. stupně ve spolupráci s MAS Podhůří Železných hor, více ZDE

Zápis do první třídy základní školy, více ZDE 

Nová informatika v praxi - seminář pro pedagogické pracovníky okolních škol, více ZDE

Setkání s 1. vicemiss ČR P. Jagrovou - bývalou žákyní naší  školy, více ZDE

Sportování 1. stupně - akce školního parlamentu, více ZDE

Preventivní program PČR pro 6. ročník

Projekt Čistá Vysočina, více ZDE

Učitel 21. století - účast pedagogů na konferenci v Brně, více ZDE a ZDE

Účast pedagogických pracovníků v Otevřené škole v Senožatech a Borech

Okresní a krajské kolo soutěže v recitaci, více ZDE a  ZDE

Krajské kolo soutěže 3Déčkuj - 3. místo v krajském kole Marek špinar 7.B, více ZDE a  ZDE

Příběhy našich sousedů, prezentace projektu, více ZDE a ZDE

Preventivní program pro žáky 7. tříd 

Květen  2023

Seminář pro pedagogické pracovníky na téma Umělá inteligence ve vzdělávání - e spolupráci s MAS Podhůří Železných hor

Síla lidskosti, Nicholas Winton - program pro žáky 2. stupně, více ZDE

Celodenní supervizní seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ

Otevřená škola II. - vzdělávací program pro pedagogické pracovníky z jiných škol ve spolupráci s MAS Královská stezka

Vzdělávací program pro žáky 6. tříd - Keltové v Nasavrkách, více ZDE

Preventivní program pro žáky 5. tříd 

Exkurze pro členy parlamentu z 1. stupně, Exkurze pro členy parlamentu z 2. stupně - Poslanecká sněmovna PČR, ČT na Kavčích horách, více ZDE,  ZDE a ZDE

Dopravní výchova pro žáky 4. tříd - celodenní program, více  ZDE

Výjezd pedagogických pracovníků do družební školy V Osieczne (Polsko), více ZDE a ZDE

Červen  2023

Exkurze žáků v přípravě na Cambridge English Test - Senát Parlamentu ČR, americké velvyslanectví, více ZDE a ZDE

Expedice Krkonoše - výjezd žáků přírodovědných kroužků, více ZDE

Den s Jiřím Haldou - celodenní program pro pedagogy MŠ, ZŠ a rodiče, více ZDE

Přírodovědná soutěž pro žáky 1. stupně v ekologickém centru Horní Krupá, více ZDE

Olympiáda Podoubraví - atletické soutěže pro žáky 1. i 2. stupně, více ZDE a ZDE

Po stopách Jana Zrzavého 2023, více ZDE

Šikovný prvňáček, Šikovný druháček - sportovní čtyřboj, více ZDE a ZDE

Obhajoby Absolventských prací žáků 9. tříd

Technohrátky Hlinsko - účast žáků 7. a 8. tříd na programu střední školy v Hlinsku, více  ZDE

Dračí lodě na rybníků Řeka - soutěž pro žáky 9. tříd, více ZDE

Pasování prvňáčků na čtenáře, více ZDE 

Besedy v galerii Doubravka - 150 let zpracování dřeva ve Ždírci nad Doubravou, více ZDE

Sportovní kurzy, výlety a exkurze tříd

Slavnostní vyřazení Absolventů základní školy, vice ZDE a ZDE

 Školní rok 2021/2022

Přírodovědné klání 2021 - 1. místo, Michaela Josková, Eliška. Pátková, Erik Šrámek, Jan Štefáček, více ZDE

Krajské kolo soutěže Cihla k cihle se stavebnicí TEIFOC - 4. místo ,Miroslav Čapek a Jakub Vašíček, více ZDE

Christmas Quiz Ždár nad Sázavou - 1. misto, Jindřich Halama, Erik Šrámek a Jan Štefáček, více ZDE

3 Déčkuj, krajské kolo - 1. místo, Antonín a Mirek  Čapkovi, více ZDE

Ocenění nejlepších žáků 9.  třídv národních srovnávacích testech SCIO -  100% matematika, 100% OSP, Erik Šrámek, Jan Štefáček

Anglická olympiáda 2022, okresní kolo - 1. místo Jan Štefáček, více ZDE

Anglická olympiáda 2022, krajské kolo - 2. místo Jan Štefáček, více ZDE

"Byznysování” - soutěž fiktivních firem, postup do republikového kola, více ZDE

Olympiáda v ruském jazyce, krajské kolo - 1. místo, Sandra Hamederová, více ZDE

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo - 1. a 3.  místo v kategorii C Erik Šrámek, Jan Štefáček, 2.  místo v kategorii A František Šťastný, více ZDE

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo - 1. místo v krajském kole kategorie C Erik Šrámek, postup do republikového kola, více ZDE

Regionální vědomostní soutěž Poznej Vysočinu, finálové kolo - dva účastníci Karolína Tůmová, Filip Málek, více ZDE

Logická olympiáda, krajské kolo -  15. místo v kategorii starších žáků, Erik Šrámek

Matematická olympiád, okresní kolo -  kategorie 7. tříd 4. místo Matouš Kavalíř, kategorie 8. tříd 5. místo  Radek Hořínek

Mladý chemik, krajské a regionální kolo - krajské kolo Karolína Tůmová, Jan Štefáček  Erik Šrámek , regionální kolo 8. místo Erik Šrámek, více ZDE

Olympiáda v českém  jazyce, okresní kolo  - 5. místo, Karolína Tůmová 

Olympiáda v dějepise, okresní kolo - 2. místo Radek Hořínek, postup do krajského kola, více ZDE

Recitační soutěž, okresní kolo - 1. a 2 . místo v kategorii mladších žáků Alžběta Švecová, Vojtěch Ligmajer, postup do krajského kola, 2. místo v kategorii starších  žáků Silvie Drápalíková , postup do krajského kola, více ZDE

Matematický Klokan 2022 - druhý nejlepší výsledek v kraji Vysočina v kategorii Kadet, Erik Šrámek

Hledáme nejlepšího grafika - ocenění získali (bylo vybráno 20 z celkem 746 přihlášených děl) N. Resselová 9.A,  R. Ďörď 9.B, Kristýna Krátká 9.c. Podrobnosti ZDE

Olympiáda Podoubraví 2022

Výtvarná soutěž Po stopách Jana Zrzavého - Autoři malovali obrázky na tyto 3 témata : Kámen a voda, Moje Hračky, Tvář jako obraz duše.

Kámen a voda

1. místo - Viktorie Šidáková

2. místo - Sára Doleželová

Cena poroty : Josef Štědrý, Karolína Štorková, Anna Pohlová, Adéla Josková

Moje hračky

1. místo - Viktorie Šidáková

2. místo - Elena Chloupková

3. místo - Anna Pokorná

Cena poroty : Karolína Štorková, Anna Pohlová

Tvář jako obraz duše

1. místo Viktorie Šidáková

Cena poroty Eliška Seifrtová.

Cambridge English test - dosažení úrovně C1 (rodilý mluvčí), Jan Štefáček, 9.A, 

Nina Zaťková - 6. ročník - absolvovala test B1 - získala B2                                                                                           Lola Victoria Andělová - 8. ročník - absolvovala test A2 - získala A2
Kateřina Lázničková - 8. ročník - absolvovala test A2 - získala A2
Tereza Odvárková - 8. ročník - absolvovala test A2 - získala A2
Nikol Coufalová- 8. ročník - absolvovala test B1 - získala B1
Jakub Janáček - 9. ročník - absolvoval test B1 - získal B1
Vít Lempera - 9. ročník - absolvoval test B1 - získal B1
Jindřich Halama- 9. ročník - absolvoval test B1 - získal B1
Erik Šrámek - 9. ročník - absolvoval test B2 - získal B2
Jan Štefáček - 9. ročník - absolvoval test B2 - získal C1
další informace o  Cambridge Exams ZDE

Závody Dračích lodí - 1. místo, 

Talent Vysočiny 2022 - ocenění a jednorázové stipendium v oblasti přírodovědné, Erik Šrámek 9.A 

Talent Vysočiny 2022 - ocenění a jednorázové stipendium v oblasti humanitní Jan Štefáček, 9.A 


Školní rok 2020/2021

27.8. 2020 - výrazně nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v roce 2020. Více

3.10. 2020 - tradiční soutěž, Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř, se nekonala z důvodu nepříznivé epidemiologické situace

9.2. 2021 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, N. Coufalová, 7.A 4. místo v kategorii mldších žáků. J. Štefáček, 8.A  1. místo v kategorii starších žáků, postup do krajského kola. Více

3.3. 2021 - okresní kolo zeměpisné olympiády on-line, M. Kavalír, 6.A druhé místo v kategorii A, postup do krajského kola, D. Ležal, 7.A páté místo v kategorii B, E. Šrámek, 8.A, třetí místo v kategorii C, postup do krajského kola. Více

21.4. 2021 - krajské  kolo olympiády v anglickém jazyce,  Štefáček, 8.A  4. místo v kategorii starších žáků. Více

21.4. 2021 - regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika 2021, T. Kavalír, 9.A 8. místo, o jeden bod utekl postup do republikového kola. Více

4.6. 2021 - okresní kolo matematické olympiády v kategorii pátých tříd. S. Šrámková, 5. A 1. místo a M. Andělová 8. místo. Více

25.6. 2021 -výtvarná soutěž Kraje Vysočina, E. Chloupková, 3.A  5. místo, S. Klementová, 3.A 11. místo. Více

Velké množství soutěží a přehlídek se z důvodu nepříznivé epidemiologické stiuace nemohlo konat.

Školní rok 2019/2020

25.9. 2019 - výrazně nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v roce 2019. Více

4.10. 2019 - Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř. Čtyřčlenný týn maší školy Denisa Brychtová (8. A), Tomáš Kavalír (8. A), Nikol Vařejčková (9. B), Pavel Prudký (9. B). obsadil 1. místo. Více

10.10. 2019 - Krajské kolo soutěže se stavebnicí TEIFOC, Vojtěch Němec a Matyáš Plíhal, třída 8.A, 8. místo. Více

17.10. 2019 - Dům, ve kterém bych chtěl bydlet, výstavní soutěž, ocenění žáci - Barbora Pátková 3.B, Antonín Čapek 7.A, Filip Málek 7.C, Tomáš Andrýsek 8.A, Vojtěch Němec 8.A, Matyáš Plíhal 8.A a dále dva žáci, kteří již v minulém školním roce naší ZŠ absolvovali – Tomáš Hořínek a Jan Pavlíček. Více

28.11. 2019 -  ČEPS Cup, florbalový turnaj mladších žáků, okresní kolo, 4. místo. Více

14.1. 2020 - okresní kolo olympiády v dějepisu, Natálie Ulrichová 3. místo, postup do krajského kola, 9.B, Více 

15.1. 2020 - regionální finále soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" v Pardubicích Pavel Prudký, 9.B a   8. místo v krajském kole. Více

28.1. 2020 - ocenění SCIO 2020, nejlepší výsledek v Kraji Vysočina v matematice, Nikol Vařejčková, 9.B, Více 

29.1. 2020 - okresní kolo matematické olympiády, Nicollas Mastil, 9.B, 3. místo, Michal  Pohl, 5.A, 8. místo, Více

18.2. 2020 - PISA 2018, výsledky naší školy, Více

18.2. 2020 - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, Jan Štefáček, 7.A, 1. místo, Nicollas Mastil, 9.B, 2. místo, Více

26.2. 2020 - okresní kolo zeměpisné olympiády, R. Hořínek, 6.B, 4. místo, Erik Šrámek, 7.A, 1. místo, Jan Němec, 9.A, 2. místo, Tomáš Kavalír, 8.A, 7. místo. Více


Školní rok 2018/2019

13.9. 2018 - výrazně nadprůměrné výsledky našich žáků v jednotných přijímacích zkouškách v roce 2018. Více

5.10. 2018 - Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř. Čtyřčlenný týn maší školy Pavel Prudký 8.B, Nicollas Mastil 8.B, Jiří Burdun 9.A, Matyáš Ptáček, 9.B obsadil 1. místo. Více

8.10. 2018 - Okresní kolo v přespolním běhu. Družstvo dívek - 2. místo, družstvo chlapco - 4. místo, Petr Horvát 8.A - 3. místo v jednotlivcích. Více

14.11. 2018 - Okresní kolo ve florbale mladších žáků - 4. místo. Více 

21.11. 2018 - Okrskové kolo ve florbale starších žáků - 3. místo. Více

29.11. 2018 -  Okresní kolo ve florbale starších žákyň - 2. místo. Více 

16.1. 2019 - Okresní kolo dějepisné olympiády, Jana Forejtová 9.A - 9. místoVíce 

29.1. 2019 - Okresní kolo olympiády v českém jazyce, Jana Forejtová 9.A, Marta Tůmová 9.B - 12. -14. místo. Více

30.1. 2019 - Okresní kolo olympiády v matematice, Daniel Korynta 5.A - 2. místo, Radek Hořínek 5.B - 3. místo. Více

8.2. 2019 - Okrskové kolo v recitační soutěži, Michal Beran 5.B - 3. místo, Luboš valenta 6.B - 2. místo. Více

20.2. 2019 - Okresní kolo olympiády v zeměpise, Erik Šrámek, 6.A -  2. místo a postupuje tak do krajského kola.  Jan Němec, 8.A a Tomáš Hořínek, 9.A v kategorii C obsadili 7. a 8. místo. Více

27.2. 2019 - Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, Jan štefáček, 6.A - 2. místo, Nicollas Mastil, 8.B - 2. místo. Více 

19.3. 2019 - Krajské finále soutěže Poznej Vysočinu, reprezentanti školy - Dominika štefáčková, 8.B, Jiří Burdun , 9.A. Více

20.3. 2019 - Krajské kolo oylmpiády v zeměpise, Erik Šrámek - 7. místo. Více 

9.4. 2019 - Okresní kolo olympiády v matematice, kategorie 6. ročník - Jan Štefáček  5.místo, Erik Šrámek a Bára Němcová 8. místo. Kategorie 7. ročník - Tomáš Kavalír a Jan Nekovář dělené 5. místo. Kategorie 8. ročník - Nicollas Mastil 4. místo. Více

11.4.2019 Vědomostní soutěž pro žáky 5. ročníků Všeználek, první místo. Více

2.5. 2019 - Krajské kolo výtvarné soutěže Evropa ve škole, první místo. Více

7.5. 2019 - Okresní kolo McDonalds Cup mladších žáků - II.kategorie, 4. místo. Více

9. 5. 2019 - Okresní kolo ve vybíjené pro žáky 4. - 5. ročníku, chlapci 2. místo, dédky 3. místo. Více

27.5. 2019 - Okresní kolo Pythagoriády,  Kategorie 5. ročník - 21 účastníků: 2. místo Korynta Daniel, třída 5.A, 5. místo Hořínek Radek, třída 5.B; Kategorie 8. ročník - 23 účastníků: 1. místo - Nikol Vařejčková, třída 8.B. Více

27.5. 2019 - Okresní kolo Pythagoriády, Kategorie 6. ročník - 25 účastníků: 1. místo -  Šrámek Erik, třída 6.A, 4. místo -  Štefáček Jan, třída 6.A, Kategorie 7. ročník - 22 účastníků: 1. místo - Kavalír Tomáš, třída 7.A, 3. místo - Nekovář Petr, třída 7.A, 9.místo - Netolická Lucie, třída 7.A. Více

21.6. 2019 - celkem 16 žáků 6., 8. a 9. tříd vykonalo v květnu 2019 zkoušku Cambridge English PET (úroveň B1) a zkoušku Cambridge English KET (úroveň A2). Všichni splnili požadovanou úroveň A2. Jeden žák splnil úroveň B2, dalších 12 žáků úroveň B1.


Školní rok 2017/2018

13.9. 2017 - naše škola se umístila na celkově třetím místě v celorepublikové soutěži KOZEL OVOZEL, více

29.9. 2017 - Okresní přebor ZŠ, SŠ a SOU v přespolním běhu. V jednotlivcích skončila Barbora Plevová na 3. místě, Petr Horvát za jednotlivce vybojoval 2. místo, mladší žákyně i mladší žáci jako družstva skončili na třetím místě, tedy jsme si přivezli čtyři medailová místa. Starší žákyně obsadily krásné čtvrté místo a starší žáci sedmé. Více

6.10. 2017 - Přírodovědné klání na Gymnáziu Chotěboř.  Čtyřčlenný tým žáků z 9. B – Monika Janáčková, Simona Marková, Jan Martinec a Zbyněk Klusoň obsadil druhé místo. Více

17.10. 2017 - Logická olympidáda 2017,  Karolína Šťastná, třída 5.B,  obsadila celkové 20 místo (asi 700 účastníků) v Kraji Vysočina a je v krajském semifinále. Více

 3.11. 2017 - Krajské kolo Logické olympiády, Karolína Šťastná, třída 5.B, 4. místo, Barbora Němcová, třída 5.A, 13. místo. Více

7.11. 2017 - Okresní kolo florbal mladší žáci, CEPS CUP, 2. místo 

20.12. 2017 - Futsalový turnaj Chotěboř, 3. místo. Více

17.1. 2018 - Okresní kole dějepisné olympiády obsadila Daniela Kutílková a Klára Jana Furchová, obě ze třídy                             9.B, první a druhé místo. Více

25.1. 2018 - Okresní kolo olympiády z matematiky, 1. místo Jan Štefáček, 5.A. Více

11.2. 2018 - Okresní kolo olympiády z českého jazyka, Monika Janáčková z 9. B a Marta Tůmová z 8. B. Více

16.2. 2018 - Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, Tereza Lázničková ze  7.A a Daniel Lédl ze třídy 9.A

20.2. 2018 - Okrskové kolo recitační soutěže 2018 v Chotěboři, Lukáš Prudký, 3. místo, Jan Procházka 6.B,

                     1. místo. Více

22.2. 2018 - Okresní kolo zeměpisné olympiády, Jan  Němec 7.A, 1. místo, Nicollas Mastil 7.B, 4. místo, Tomáš kavalír 6. a 7. místo.  Více 

13.3. 2018 - Okresní kolo recitační soutěže jednotlivců,  Jan Procházka z 6. B,  kategorii, 6. a 7. tříd, 1. místo. Více

20.3. 2018 -  Krajské kolo dějepisné olympiády týkající se období dějin Československa v letech 1918 - 1938. Daniela Kutílková 5. místo, Klára Jana Furchová 9 .místo . Více

28.3. 2018 - Krajské kolo zeměpisné olympiády ,  Jan Němec ze 7.A, 7. místo. Více 

19.4. 2018 - Okresní kolo matematické olympiády  Tomáš Kavalír, třída 6.A, 1. místo. Více

 3.5. 2018 - Okresní kolo MacDonads Cup, 1. - 3. třídy, 5. místo. Více 

 5.5. 2018 - Okresní kolo MacDonads Cup, 4. - 5. třídy, 5. místo. Více

10.5. 2018 - Okresní kolo vybíjená 4. - 5. ročníky, 1. místo dívky, 3. misto smíšené družstvo. Více

22.5. 2018 - Krajské kolo kolo vybíjená 4. - 5. ročníky, 4. místo dívky. Více

28.5. 2018 - Okresní kolo Pythagoriády, kategorie 5. ročník - Jan Štefáček, 19. místo, kategorie 8. ročník - Matyáš Vališ 10. místo

29.5. 2018 - Okresní kolo Pythagoriády, kategorie 7. ročník - Nikol Vařejčková, 5. místo, kategorie 6. ročník - Tomáš Kavalír  5. místo

27.6. 2018 - celkem 14 žáků 8. a 9. tříd vykonalo v květnu 2018 zkoušku Cambridge English PET (úroveň B1) a zkoušku Cambridge English KET (úroveň A2). Všichni splnili požadovanou úroveň A2. Navíc celkem 3 žáci splnili úroveň B2, další 3 žáci úroveň B1 s vyznamenáním, dva další splnili úroveň B1.

Školní rok 2016/2017

 

 

Školní rok 2015/2016

 

Školní rok 2014/2015

 

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.