Zájmové kroužky - školní rok 2023/24

Kroužky základní školy -  pro žáky ZŠ:

 • Klub deskových her, 1. stupeň,  středa
 • Přírodovědný kroužek, 4. - 8. ročník, pondělí
 • Sboreček - 2. až  5. ročník, úterý 
 • Florbal smíšený 6. až 9. ročník,  středa, velká tělocvična
 • Stolní tenis, 6. až 9. ročník,  středa, malá tělocvična
 • Technický kroužek, pondělí, dílny

Zájmové útvary školní družiny - pro žáky I. stupně

PONDĚLÍ

13:00 - 14:00 Taneční kroužek (pro 1. - 2. ročník),  vede Eva Odvárková

13:00 - 14:00 Buď fit florbal (pro 1. - 2. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00 Taneční kroužek (pro 3. - 5. ročník) - vede Eva Odvárková

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.A) - vede Svatava Vévodová

14:45 - 16:10 Kroužek ručních prací (pro 2. - 3. ročník) - vede Lenka Dočekalová

15:00 - 16:40 Základy výtvarných technik (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková

ÚTERÝ

13:00 - 15:00 projektové aktivity pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

 14:00 - 14:45 Základy anglického jazyka (2.ročník) - vede Svatava Vévodová

15:00 - 16:30 Keramika (pro 2. - 3. ročník)  - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

STŘEDA

13:45 - 14:45 Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

15:00 - 15:45  Jóga pro nejmenší(1. - 2.ročník) - vede Martina Hamederová

15:00 - 16:30 Keramika (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

ČTVRTEK

13:00 - 14:00  Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.B) vede Martina Hamederová

14:00 - 15:00 Buď fit florbal (pro 3. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:45 - 16:10 Základy výtvarných technik (pro 1. - 3. ročník) - vede Jiřina Hučková

15:00 - 16:40 Kroužek ručních prací (pro 4. - 5. ročník) - vede Lenka Dočekalová

PÁTEK

13:00 - 14:00 Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních 

14:00 - 15:00 Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelkyZájmové kroužky - školní rok 2022/23

 Kroužky základní školy -  pro žáky II. stupně:

V rámci projektu IKAP II. 

 • Technické a řemeslné dovednosti -  úterý, 13.30 - 14.30
 • Přírodověda a EVVO I. - středa, 13.30 - 14.30
 • Přírodověda a EVVO II. - pátek, 13.30 - 14.30
 • Automatizace a 3D tisk - středa, 13.30 - 14.30
 • Programování v jazyce Python - on - line, průběžně

Sportovní 

 • Florbal - středa, 13.15 - 14.30
 • Stolní tenis - středa, 13.30 - 14.30
 • Badminton - čvrtek, 13.30 - 14.30

Ostatní

 • Cambridge English Course -  pátek, 13.30 - 14.30 
 • Sboreček - úterá, 13.00 - 13.45
 • Výtvarný kroužek - středa, 13.30 - 14.30
 • Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník - pátek, 13.30 - 14.30 

Zájmové útvary školní družiny - pro žáky I. stupně

PONDĚLÍ

13:00 - 14:00 Taneční kroužek (pro 1. - 2. ročník),  vede Eva Odvárková

13:00 - 14:00 Buď fit florbal (pro 1. - 2. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00 Taneční kroužek (pro 3. - 5. ročník) - vede Eva Odvárková

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.A) - vede Svatava Vévodová

14:45 - 16:10 Kroužek ručních prací (pro 2. - 3. ročník) - vede Lenka Dočekalová

15:00 - 16:40 Základy výtvarných technik (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková

ÚTERÝ

13:00 - 15:00 projektové aktivity pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

15:00 - 16:30 Keramika (pro 2. - 3. ročník)  - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

STŘEDA

13:45 - 14:45 Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

15:00 - 16:30 Keramika (pro 4. - 5. ročník) - vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

ČTVRTEK

13:00 - 14:00  Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních

14:00 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 2. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:15 - 14:45 Základy anglického jazyka (pro 1.B) vede Martina Hamederová

14:45 - 16:10 Základy výtvarných technik (pro 1. - 3. ročník) - vede Jiřina Hučková

15:00 - 16:40 Kroužek ručních prací (pro 4. - 5. ročník) - vede Lenka Dočekalová

PÁTEK

13:00 - 14:00 Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelky ve svých odděleních 

14:00 - 15:00 Buď fit florbal (pro 3. - 5. ročník) - vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00 Míčové a pohybové hry pro všechny - vedou vychovatelkyZájmové kroužky - školní rok 2021/22

Nabídka kroužků základní školy:

V rámci projektu IKAP II. 

Technické a řemeslné dovednosti -  Pondělí, 13.40 - 14.40 hod.

Přírodověda a EVVO I. - Středa, 13.30 - 14.30 hod.

Přírodověda a EVVO II. - Čtvrtek, 13.30 - 14.30 hod.

Zábavná experimentování - Středa, 13.40 - 14.30 hod.

Automatizace a 3D tisk - Středa, 13.30 - 14.30 hod.

Sportovní 

Florbal 6. - 9. ročník - Středa, 13.40 - 14.30 hod.

Badminton - Úterý , 13.30 - 14.30 hod.

Fotbal 2. - 5. ročník - Středa, 13.30 - 14.30 hod.

Fotbal 6. - 8. ročník, Pondělí, 13.40 - 14.40 hod.

Stolní tenis - Pondělí, 13.40 - 14.40 hod.

Ostatní 

Sboreček I - Úterý, 13.00 - 13.45 hod.

Sboreček II. - Úterý, 13.45 - 14.30 hod.

Výtvarný kroužek - Středa, 13.30 - 14.30 hod.

Cambridge English Course - Pondělí, 13.40 - 14.25 hod.

Cvičení z českého jazyka (příprava na přijímací zkoušky) - Pátek , 13.30 - 14.30 hod.

Cvičení z matematiky I.,  II. (příprava na přijímací zkoušky) - Pondělí, 13.40 - 14.25 hod.


Zájmové útvary školní družiny - pro děti prvního stupně

Pondělí

11:10 - 13:00 klidové činnosti po obědě
13:45 - 14:30 Základy anglického jazyka pro 1. ročník vede Adéla Krawczyszyn

13:45 - 14:30 Základy ruského jazyka pro 5. a 6. ročník vede  Svatava Vévodová
14:30 - 16:40 Keramika (3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová
14:30 - 16:40 Keramika (3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová


Úterý
11:10 - 13:00 klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00 Míčové a pohybové hry pro všechny (všechna oddělení ŠD, ŠK + všechny vychovatelky

14:15 - 15:00 Základy anglického jazyka pro 2.ročník, vede Svatava Vévodová

15:10 - 16:40 Základy výtvarných technik (1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková

15:10 - 16:40 Kroužek ručních prací (3. - 5. ročník) vede Lenka Dočekalová


Středa
11:10 - 13:00 klidové činnosti po obědě

13:30 - 14:30 Dramatický kroužek (1. - 6. ročník) vede Svatava Vévodová

14:30 - 16:40  Keramika (1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

14:30 - 16:40 Keramika (1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová


Čtvrtek
11:10 - 13:00 klidové činnosti po oběd
13:00 - 14:00 Taneční kroužek (3.- 5. ročník) vede Eva Odvárková

13:00 - 14:00    Buď fit florbal (1.- 2. ročník) vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00  Taneční kroužek (1.- 2. ročník) vede Eva Odvárková

14:00 - 15:00   Buď fit florbal  (3. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

15:10 - 16:40  Základy výtvarných technik (3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková

15:10 - 16:40 Kroužek ručních prací (1. - 2. ročník) vede Lenka Dočekalová


Pátek
11:10 - 13:00 klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00 Míčové a pohybové hry pro všechny (všechna oddělení ŠD, ŠK + všechny vychovatelky) 

14:00 - 15:00  Míčové a pohybové hry pro všechny (všechna oddělení ŠD, ŠK + všechny vychovatelky) 

15:00 - 16:00 Dokončování celo týdenních činností


 


Zahájení činnosti zájmových útvarů ve školním roce 2020/2021  od 5. října 2020.

Organizace a způsob realizace zájmových útvarů bude přizpůsoben aktuálním epidemiologickým podmínkám - činnost sportovní kroužků a Sborečku se dočasně pozastavuje.

 Přehled zájmových kroužků základní školy - školní rok 2020/21
        Název                                                vedoucí                               třídy                      termín                 čas

1 Zábavné experimentování             Jarošová Renata              7. - 9. ročník              pondělí            13.30 - 14.30 
2 Technický kroužek DIGI ME   Málek Miloslav, Benc Ota ml. 5. - 9. ročník             pondělí            13.45 - 14.45
3  Florbal chlapci II.                            Ležák Martin                     8.-9. ročník                pondělí            13.30 - 14.30
4  Fotbal chlapci                                 Kučera Roman                  6.-9. ročník                pondělí            13.30 - 14.30 
5 Sboreček                     Málková Pavlína, Marková Hana         2.-7. ročník                úterý                13.00 - 14.15
6 Florbal chlapci I.                             Ležák Martin                      6.-7. ročník                úterý                13.30 - 14.30
7 Cambridge English Course  Mikanová Mastilová Dana        7.-8. ročník                středa             13.30 - 14.15

8 Výtvarný kroužek                          Vomelová Marcela             8.-9. ročník                 středa             13.30 - 14.15
9 Přírodovědný kroužek I.              Marie Pavlíčková                8.-9. ročník                 středa              13.30 - 14.15
10  Napiš - přečti - hraj (malý divadelní kroužek ) Křivohlavá Blanka    7.-8. ročník   středa           14.15. - 15.15
11 Stolní tenis                                      Drápalík Zdeněk             7.-9. ročník                 středa              13.45 -14.45

12 Míčové a pohybové hry              Kučera Roman                 3.-5. ročník                 středa              13.30 - 14.30
13 Badminton                                   Pátková Lucie                   5.-7. ročník                 čtvrtek             14.00 - 14.45

14 Přírodovědný kroužek II.           Josková Věra                      6.-7. ročník                čtvrtek              13.30 - 14.30
15 Cvičení z českého jazyka 9.A     Zrzavá Markéta                9. ročník                     pátek                 13.30 - 14.30
16 Cvičení z českého jazyka 9.B     Zrzavá Markéta                9. ročník                     pátek                 13.30 - 14.30
 


Kroužky organizované školní družinou a klubem ve školním roce 2020/2021

pondělí

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00

Taneční kroužek

(3.- 5. ročník)

vede Eva Odvárková

Buď fit florbal

(1.- 2. ročník), vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00

Taneční kroužek

(1.- 2. ročník) vede Eva Odvárková

Buď fit florbal

(3. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková

Kroužek ručních prací

(1. - 2. ročník) vede Lenka Dočekalová

úterý

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

 12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II, ŠD III) vedou vychovatelky příslušných oddělení

13:50 - 14:50

Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

(2. - 3. ročník) vede Adéla Málková

15:10 - 16:40

Keramika

(1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

středa

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 13:40

Kroužek anglického jazyka

(2. B) vede Svatava Vévodová

13:00 - 13:40

Kroužek anglického jazyka

(1. B) vede Adéla Málková

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD (3. - 4. ročník) vede Jiřina Hučková 

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik (1. - 2. ročník)

vede Jiřina Hučková

Kroužek ručních prací

(3. - 5. ročník) vede Lenka Dočekalová

čtvrtek

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:30

Kluby cizích jazyků (v ŠD)  vede Adéla Málková a Svatava Vévodová

13:00 - 14:30

Kluby čtenářské gramotnosti (v ŠK) vede Lenka Dočekalová a Jiřina Hučková

15:10 - 16:40

Keramika

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

pátek

11:10 - 12:00

klidové činnosti po obědě

12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II) vedou vychovatelky příslušných oddělení

13:00 - 13:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD III, ŠD IV, ŠD V, ŠK) vedou vychovatelky příslušných oddělení
14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠK

vede Eva Odvárková, Lenka Dočekalová

14:00 - 14:45

Kroužek anglického jazyka(2. A)

vede Svatava Vévodová

15:00 - 16:00

Dokončování celo týdenních činností


Zájmové kroužky 2019/20 

Pondělí

13:45 - 14:45 Florbal chlapci (8. - 9. ročník), M. Ležák

13:30 - 14:30 První fima (2. stup., mladší), J. Remeš (projekt Učíme se ze života pro život)

13:55 - 14:55 Stolní tenis (6. - 9. ročník), Z. Drápalík

13:30 - 14:30 Technický kroužek I. (4. - 5. ročník), Miloslav Málek, Ivana Uchytilová

13:30 - 14:30 Cvičení z českého jazyka (9. ročník), M. Zrzavá

13:30 - 14:30 Kreativní technologie (2.stup., starší), O. Benc jr. (projekt Učíme se ze života pro život)

Úterý

13:30 - 14.30 Přírodovědný kroužek 2 (starší žáci), Věra Josková (projekt Učíme se)

13:00 - 14:00 Sbor a Sboreček (1. - 7.ročník) P.Málková, H.Marková

13:00 - 13:45 Badminton I. (6.- 7.ročník), Lucie Pátková

13:45 - 14:30 Badminton II. (6.- 7.ročník), Lucie Pátková

Středa

13:30 - 14:30 Výtvarný kroužek (6. - 9. ročník), Marcela Vomelová

13:45 - 14:45 Florbal chlapci (6. - 7. ročník), Martin Ležák

13:30 - 14:15 Cambridge English Course KET  (6. - 9. ročník), Dana Mastilová Mikanová

13:30 - 14:30 Přírodovědný kroužek 1 (mladší žáci), Marie Pavlíčková (projekt Učíme se) 

13.30 - 14.30 Zábavné experimentování (8. - 9. r).) - R. Jarošová, (projekt Učíme se)

13:30 - 14:30 Technický kroužek II. (6. - 9. ročník), Miloslav Málek

Čtvrtek

13:30 -14:30 Čtenářské kroužky: Kniha je můj kamarád, Čtení mě baví  (6. - 9.ročník) - M. Hojná, B. Křivohlavá

Pátek

13:15 - 14:15 Základy programování  a robotiky (2.stup., mladší), O. Benc sr. (projekt Učíme se ze života pro život)

13:00 - 14:00 Florbal chlapci (4. - 5. ročník), Monika Šudomová


Kroužky organizované školní družinou a klubem ve školním roce 2019/2020

Pondělí

Angličtina pro 1. třídy,12:20 – 13:00, (1. skupina), A. Málková

Angličtina pro 2. třídy, Pondělí 14:00 – 14:40 (1. skupina), Svatava Vévodová

Kroužek keramiky (3. – 5. ročník), 14:15 - 16:00, Jiřina Hučková

Úterý

Divadelní kroužek (1. – 5. ročník), Úterý 12:50 -13:50, Svatava Vévodová

Středa

Angličtina pro 1. třídy,  12:20 – 13:00, (2. skupina), A. Málková

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro 2. ročník, 14:00 - 14:45, Adéla Málková

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro 3. ročník, 14:45 - 15:30 Adéla Málková

Čtvrtek

Angličtina pro 2. třídy,  13:00 – 13:40 (2. skupina), Svatava Vévodová

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro žáky školního klubu, 14:15 - 15:00, L. Dočekalová, E. Odvárková

Pátek

Taneční kroužek (1. – 3. ročník), 13:00 – 14:30, Eva Odvárková

 Od ledna 2020 začne ještě Čtenářský klub pro žáky ŠK a Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ŠD

Kroužky, které probíhají v rámci celoročního programu v ŠD, ŠK a není se na ně třeba přihlašovat:

Malí kutilové – úterý 13:00 – 14:00 (všechna oddělení ŠD, ŠK)

Výtvarná hodinka – čtvrtek 13:00 – 14:00 (všechna oddělení ŠD, ŠK)

Pohybem ke zdraví – středa 13:00 – 14:00 všechna oddělení ŠD, ŠK (Malá + Velká tělocvična)

Hry s míčem – pondělí 13:00 – 14:00 všechna oddělení ŠD, ŠK (Malá + Velká tělocvična)

 

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.6.2024 Soutěž - Máme rádi přírodu - Horní Krupá
 • 12.6.2024 Prevence dětských úrazů s ČCK - 3. třídy
 • 13.6.2024 Šikovný druháček
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.A
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.B
 • 14.6.2024 Závody dračích lodí, rybník Řeka - 8. a 9. třídy
 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně

Kalendář akcí MŠ

 • 11.6.2024 Rozloučení s předškoláčky
 • 12.6.2024 Plavecký kurz - 8. lekce
 • 14.6.2024 Představení dramatického kroužku pro předškoláčky
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.