Zájmové kroužky 2020/2021

Zahájení činnosti zájmových útvarů ve školním roce 2020/2021 se předpokládá od 1. října 2020. Organizace a způsob realizace zájmových útvarů bude přizpůsoben aktuálním epidemiologickým podmínkám a dohodě s rodičovskou veřejností.


Kroužky organizované školní družinou a klubem ve školním roce 2020/2021

pondělí

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:00

Taneční kroužek

(3.- 5. ročník)

vede Eva Odvárková

Buď fit florbal

(1.- 2. ročník), vede Svatava Vévodová

14:00 - 15:00

Taneční kroužek

(1.- 2. ročník) vede Eva Odvárková

Buď fit florbal

(3. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková

Kroužek ručních prací

(1. - 2. ročník) vede Lenka Dočekalová

úterý

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

 12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II, ŠD III) vedou vychovatelky příslušných oddělení

13:50 - 14:50

Dramatický kroužek (1. - 5. ročník) vede Svatava Vévodová

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

(2. - 3. ročník) vede Adéla Málková

15:10 - 16:40

Keramika

(1. - 2. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

středa

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 13:40

Kroužek anglického jazyka

(2. B) vede Svatava Vévodová

13:00 - 13:40

Kroužek anglického jazyka

(1. B) vede Adéla Málková

14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD (3. - 4. ročník) vede Jiřina Hučková 

15:10 - 16:40

Základy výtvarných technik (1. - 2. ročník)

vede Jiřina Hučková

Kroužek ručních prací

(3. - 5. ročník) vede Lenka Dočekalová

čtvrtek

11:10 - 13:00

klidové činnosti po obědě

13:00 - 14:30

Kluby cizích jazyků (v ŠD)  vede Adéla Málková a Svatava Vévodová

13:00 - 14:30

Kluby čtenářské gramotnosti (v ŠK) vede Lenka Dočekalová a Jiřina Hučková

15:10 - 16:40

Keramika

(3. - 5. ročník) vede Jiřina Hučková a Lenka Dočekalová

pátek

11:10 - 12:00

klidové činnosti po obědě

12:05 - 12:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD I, ŠD II) vedou vychovatelky příslušných oddělení

13:00 - 13:45

Míčové a pohybové hry pro všechny

(ŠD III, ŠD IV, ŠD V, ŠK) vedou vychovatelky příslušných oddělení
14:00 - 14:45

Využití ICT ve vzdělávání v ŠK

vede Eva Odvárková, Lenka Dočekalová

14:00 - 14:45

Kroužek anglického jazyka(2. A)

vede Svatava Vévodová

15:00 - 16:00

Dokončování celo týdenních činností


Zájmové kroužky 2019/20 

Pondělí

13:45 - 14:45 Florbal chlapci (8. - 9. ročník), M. Ležák

13:30 - 14:30 První fima (2. stup., mladší), J. Remeš (projekt Učíme se ze života pro život)

13:55 - 14:55 Stolní tenis (6. - 9. ročník), Z. Drápalík

13:30 - 14:30 Technický kroužek I. (4. - 5. ročník), Miloslav Málek, Ivana Uchytilová

13:30 - 14:30 Cvičení z českého jazyka (9. ročník), M. Zrzavá

13:30 - 14:30 Kreativní technologie (2.stup., starší), O. Benc jr. (projekt Učíme se ze života pro život)

Úterý

13:30 - 14.30 Přírodovědný kroužek 2 (starší žáci), Věra Josková (projekt Učíme se)

13:00 - 14:00 Sbor a Sboreček (1. - 7.ročník) P.Málková, H.Marková

13:00 - 13:45 Badminton I. (6.- 7.ročník), Lucie Pátková

13:45 - 14:30 Badminton II. (6.- 7.ročník), Lucie Pátková

Středa

13:30 - 14:30 Výtvarný kroužek (6. - 9. ročník), Marcela Vomelová

13:45 - 14:45 Florbal chlapci (6. - 7. ročník), Martin Ležák

13:30 - 14:15 Cambridge English Course KET  (6. - 9. ročník), Dana Mastilová Mikanová

13:30 - 14:30 Přírodovědný kroužek 1 (mladší žáci), Marie Pavlíčková (projekt Učíme se) 

13.30 - 14.30 Zábavné experimentování (8. - 9. r).) - R. Jarošová, (projekt Učíme se)

13:30 - 14:30 Technický kroužek II. (6. - 9. ročník), Miloslav Málek

Čtvrtek

13:30 -14:30 Čtenářské kroužky: Kniha je můj kamarád, Čtení mě baví  (6. - 9.ročník) - M. Hojná, B. Křivohlavá

Pátek

13:15 - 14:15 Základy programování  a robotiky (2.stup., mladší), O. Benc sr. (projekt Učíme se ze života pro život)

13:00 - 14:00 Florbal chlapci (4. - 5. ročník), Monika Šudomová


Kroužky organizované školní družinou a klubem ve školním roce 2019/2020

Pondělí

Angličtina pro 1. třídy,12:20 – 13:00, (1. skupina), A. Málková

Angličtina pro 2. třídy, Pondělí 14:00 – 14:40 (1. skupina), Svatava Vévodová

Kroužek keramiky (3. – 5. ročník), 14:15 - 16:00, Jiřina Hučková

Úterý

Divadelní kroužek (1. – 5. ročník), Úterý 12:50 -13:50, Svatava Vévodová

Středa

Angličtina pro 1. třídy,  12:20 – 13:00, (2. skupina), A. Málková

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro 2. ročník, 14:00 - 14:45, Adéla Málková

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro 3. ročník, 14:45 - 15:30 Adéla Málková

Čtvrtek

Angličtina pro 2. třídy,  13:00 – 13:40 (2. skupina), Svatava Vévodová

Využití ICT ve vzdělávání I (možnosti práce s počítačem) pro žáky školního klubu, 14:15 - 15:00, L. Dočekalová, E. Odvárková

Pátek

Taneční kroužek (1. – 3. ročník), 13:00 – 14:30, Eva Odvárková

 Od ledna 2020 začne ještě Čtenářský klub pro žáky ŠK a Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ŠD

Kroužky, které probíhají v rámci celoročního programu v ŠD, ŠK a není se na ně třeba přihlašovat:

Malí kutilové – úterý 13:00 – 14:00 (všechna oddělení ŠD, ŠK)

Výtvarná hodinka – čtvrtek 13:00 – 14:00 (všechna oddělení ŠD, ŠK)

Pohybem ke zdraví – středa 13:00 – 14:00 všechna oddělení ŠD, ŠK (Malá + Velká tělocvična)

Hry s míčem – pondělí 13:00 – 14:00 všechna oddělení ŠD, ŠK (Malá + Velká tělocvična)

 


Zájmové kroužky 2018/19 

Pondělí

13:30 - 15:30 Mladý technik (6. - 9. ročník), M. Málek (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 15:30 Komunitní kroužek Já Občan (1. stupeň), M. Bažoutová (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 15:30 Komunitní kroužek Co se děje kolem nás (1. stupeň), H. Adamová (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 14:30 Florbal chlapci (6. - 7. ročník), M. Ležák

13:50 - 14:50 Stolní tenis (6. - 9. ročník), Z.  Drápalík

13:30 - 14:30 Výtvarný kroužek (5. - 9. ročník), M. Vomelová

13:30 - 14:15 Cambridge English Course KET (6. - 9. ročník), D. Mastilová Mikanová

Úterý

  6:15 - 7:00 Florbal dívky, M. Hojná

13:30 - 15:00 Přírodovědný kroužek 2 (starší žáci), V. Josková (projekt Učíme se ze života pro život)

13:00 - 14:00 Sboreček (1. - 5. ročník), Pavlína Málková, H. Marková

14:45 - 15:45 Florbal chlapci (8. - 9. ročník), M. Ležák

14:00 - 15:00 Badminton (6. - 7. ročník), L. Pátková

Středa

13:30 - 15:30 Čtenářský kroužek Kniha je můj kamarád, (6. ročník), B. Křivohlavá (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 15:30 Čtenářský kroužek Čtení mě baví (6. ročník), M. Hojná (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 14:30 Přírodovědný kroužek 1 (mladší žáci a 8. roč.), M. Pavlíčková (projekt Učíme se ze života pro život)

13:30 - 14:30 Zábavné experimentování (8. - 9. ročník), R. Jarošová (projekt Učíme se ze života pro život)

13:00 - 14:00 Florbal chlapci (3. - 5. ročník), M.  Šudomová

Čtvrtek

13:30 - 15:30 Zvídavý badatel (6. - 9. ročník), M. Ležák (projekt Cesta za poznáním)

13:30 - 14:30 První fima (2. stup., mladší),  J. Remeš (projekt Učíme se ze života pro život)

Pátek

13:15 - 14:15 Základy automatizace a robotiky (2.stup., mladší), O. Benc sr. (projekt Učíme se ze života pro život)

13:15 - 14:15 Kreativní technologie (2.stup., starší), O. Benc jr. (projekt Učíme se ze života pro život)

13:30 - 14:30 Cvičení z českého jazyka (9. ročník), M. Zrzavá

 

 Kroužky organizované školní družinou a klubem ve školním roce 2018/2019

Pondělí  

13:00 - 14:00  Florbal pro nejmenší (2. a 3. ročník)             MT                            E. Odvárková
13:20 - 14:00 Angličtina pro 1. třídy  (1. skupina)                2.A                            A. Málková
14:30 - 16:30 Kroužek keramiky (3. - 5.ročník)                     2.B                             J.  Hučková, L. Dočekalová
14:00 - 14:40 AJ pro 2. třídy (1. skupina)                               ŠD III                          S. Vévodová
13:00 - 14:00 Malí kutilové - všechna oddělení ve svých třídách    Hučková, Vévodová, Odvárková, Dočekalová

Úterý

15:00 - 16:00 Průprava k míčovým hrám (3. - 4. ročník)             VT                  L.  Dočekalová
13:30 - 14:30 Divadelní kroužek (3. - 5. ročník)                           ŠD III              S. Vévodová
13:00 - 14:00 Hry s míčem (ŠD I + ŠD II)                                        MT                  A. Málková, J. Hučková
14:00 - 15:00 Hry s míčem (ŠD III, ŠD IV, ŠK)                                 VT                   E. Odvárková, L. Dočekalová

Středa

14:00 - 14:40 Angličtina pro 1. třídy (2. skupina)                      2.A                           A.  Málková
13:30 - 14:30  Divadelní kroužek (3. - 5. ročník)                         ŠD III                       S.  Vévodová
14:00 - 15:00 Průprava k míčovým hrám (2. ročník)                 VT                           L. Dočekalová
13:00 - 14:00 Výtvarná hodinka - všechna oddělení ve svých třídách                 Málková, Hučková, Vévodová, Odvárková, Dočekalová

Čtvrtek

13:00 - 14:30 Taneční kroužek (1. - 3. ročník)                        MT                                E. Odvárková

Pátek

13:00 - 14:00 Pohybem ke zdraví (ŠD I + ŠD II)                     MT                                A. Málková, J. Hučková
13:00 - 14:00 Pohybem ke zdraví (ŠD III, ŠD IV, ŠK)              VT                                 E. Odvárková, L. Dočekalová
13:00 - 13:40  Angličtina pro 2. třídy (2. skupina)                 ŠD III                            S.  Vévodová

 

 

Kalendář akcí ZŠ

  • 21.9.2020 Sportovní odpoledne v novém areálu
  • 29.9.2020 Exkurze - Keltský archeoskanzen Nasavrky
  • 1.10.2020 Člověk a voda - odpoledne s výtvarníkem

Kalendář akcí MŠ

  • 21.9.2020 Sportovní odpoledne v novém areálu
  • 22.9.2020 Zahájení bruslení
  • 25.9.2020 Návštěva kina
  • 1.10.2020 Člověk a voda - odpoledne s výtvarníkem
  • 20.10.2020 Logopedická depistáž

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.