EU - Učíme interaktivně

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou dne 13.10.2009 uzavřela se ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod Smlouvu o partnerství za účelem vytvoření 125 výukových hodin na interaktivní tabuli pro všeobecné používání na všech základních školách v republice. Naši školu reprezentovali učitelé: Mgr. Pavlína Málková (1. stupeň zaměření na M), Mgr. Jana Čejková a Mgr. Lucie Myšková (2. stupeň zaměření na Čj), Mgr. Renata Jarošová (2. stupeň zaměření na Ch), Mgr. Markéta Zrzavá (2. stupeň zaměření na D) a Mgr. Josef Remeš (2. stupeň zaměření na Z). Všichni prošli různými školeními na využívání interaktivní tabule při výuce na základní škole.

Celková dotace pro naši školu činila 251 739,- Kč. Pro realizaci projektu nám byly zapůjčeny 2 interaktivní tabule a 1 dataprojektor na dobu 8 let. Po uplynutí této doby může škola zapůjčenou techniku odkoupit za symbolickou hodnotu 100,- Kč za kus.

Úkolem projektu a zároveň naším bylo proškolit (podpořit) 100 žáků a žákyň tak, aby se naučili ovládat interaktivní tabuli a dokázali na ní pracovat, popřípadě vytvářet vlastní práce. Tato činnost byla úspěšná a podařilo se nám vytvořit 55 žákovských prací, které jsou taktéž k dispozici pro veřejné využití.

Veškeré zpracované interaktivní hodiny celého projektu je možno nalézt na internetové adrese www.zsnuselska.cz a www.projektui.cz.

Na závěr bych chtěl všem pedagogickým tvůrcům poděkovat za velkou snahu a odvedenou práci, neboť vytvořit vlastní metodický materiál nebylo lehké, tvůrci z naší školy odvedli kvalitní práci a získali bohaté zkušenosti, které zhodnotí při své další pedagogické činnosti.

Koordinátor Jiří Novák

 

Projekt Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivní a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina

Naše škola je jednou z dvaceti partnerských škol Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, která  je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Koordinátor: Mgr. Jiří Novák

Kontakt: tel.569 694 482, ZŚ a MŠ Ždírec n. D., Chrudimská 77, 582 63 Ždírec n. D.

Charakteristika projektu:

Naše škola je jednou z dvaceti partnerských škol Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, která  je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První cílovou skupinou je 7500 žáků zúčastněných škol, kteří sami vytvoří 1500 interaktivních referátů v různých oblastech výuky. Všechny výstupy projektu budou umístěny k obecnému využití na projektovém webu. Druhou cílovou skupinu tvoří 124 učitelů, kteří vypracují 3100 interaktivních hodin pro výuku žáků a ve všech hlavních předmětech základních škol. Dále budou v rámci realizace projektu vytvořeny metodické pokyny pro další tvorbu interaktivních hodin.

Cíle a principy projektu:

Cílem je přispět ke koordinovanému a systémovému vytváření výukových dohin hlavních předmětů výuky v rámci silné sítě základních škol v kraji Vysočina, jako nezbytného základu využívání interaktivní metody ve výuce. Dalším cílem je přispět k vytvoření rozsáhlé prvotní volně přístupné databáze výukových interaktivních hodin hlavních předmětů základních škol.

Z naší školy je zapojeno pět učitelů v pěti předmětech:

 • Mgr. Josef Remeš - zeměpis
 • Mgr. Markéta Zrzavá - dějepis
 • Mgr. Jana Čejková – český jazyk
 • Mgr. Renata Jarošová – chemie 9. ročník
 • Mgr. Pavlína Málková – matematika 1. stupeň

Časové rozvržení projektu:

Datum zahájení projektu je 1.11.2009 a předpokládané datum ukončení je 30.4.2012.

Popis projektu:

Realizací projektu dojde k rozšíření interaktivního způsobu výuky na základních školách kraje Vysočina. Projekt obsahuje aktivity, které jednak zapojí žády do využívání interaktivní výuky, jednak vytvoří metodické a obsahové zázemí (interaktivní vyučovací hodiny) pro jednotlivé předměty a také zavede partnerský systém škol pro sdílení a tvorbu nových učebních materiálů. Součástí aktivit je i pořízení nezbytného vybavení pro dosažení cílů projektu. Do realizace se zapojí celkem 21 škol.

Jako partnerská škola jsme zapojeni do  klíčových aktivit a výše jmenovaní  pedagogové prochází třemi typy školení realizovanými v rámci projektu:

 • získávání znalostí k tvorbě výukových interaktivních hodin na základních školách kraje Vysočina
 • konzultace zadávajících podmínek dodavatelů techniky, dodávka a instalace techniky a software, školení koordinátorů projektu a jednotlivé škole
 • aplikace metody interaktivní prezentace žáky zúčastněných škol při zpracování referátů s využitím interaktivní metody. Této klíčové aktivity se zúčastní všichni žáci zapojených škol v rámci výuky ICT, kdy budou seznámeny s nástroji metody interaktivní prezentace. Zároveň žáci školy zpracují a umístí na projektovém webu minimálně 55 referátů zpracovaných s využitím interaktivní metody.

Očekávané výsledky, výstupy, prezentace:

 • V naší škole byly instalovány dvě interaktivní tabule. Jedna je využívána žáky a vyučujícím prvního stupně, druhá pak slouží žákům a pedagogům stupně druhého. Učitelé, kteří jsou do projektu zapojeni mají zpracovat 30  interaktivních hodin. Žáci školy zpracují a umístí na projektovém webu minimálně 55 referátů zpracovaných s využitím interaktivní metody (z toho pět prezentací s tématem environmentálním).

Kalendář akcí ZŠ

 • 31.3.2023 Velikonoce v Betlémě Hlinsko
 • 31.3.2023 Noc s Andersenem
 • 3.4.2023 Africké bubnování - 1.A,B, 2. A,B, 4.A
 • 3.4.2023 Pletení pomlázek v ŠD
 • 4.4.2023 Okresní kolo olympiády z českého jazyka v Havlíčkově Brodě
 • 4.4.2023 Africké bubnování - 3.A,B, 4.B, 5.A,B
 • 4.4.2023 Zápis do 1. tříd základní školy
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 6. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 8. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 7. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 9.A
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Kalendář akcí MŠ

 • 4.4.2023 Zápis do 1. tříd základní školy
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna
 • 19.4.2023 Pedagogická rada

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.