Projekt OPVVV - Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II. - Učíme se ze života pro život 2

 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Žadatel projektu:  Kraj Vysočina a celková výše podpory  

Realizace: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Celková rozpočet projektu: 171 272 002,74 Kč

Partneři projektu:            32 základních škol z kraje Vysočina

                                           43 středních škol z kraje Vysočina          

                                            Projektová kancelář Kraje Vysočina

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Kraji Vysočina a naplnění klíčových témat vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. V projektu I-KAP I bylo vytvořeno portfolio metodických nástrojů, z nichž mohou zapojení pedagogové vybírat konkrétní aktivizační/transferové nástroje pro rozvoj žáků v povinných i nepovinných oblastech.

Webové stránky projektu - https://www.ikapvysocina.cz/
 
Partner s finančním příspěvkem: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Výše příspěvku: 1 479 623 Kč

Základní škola a Mateřská škola je finančním partnerem projektu. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky přenosu kompetencí do výuky předmětů, v jejímž rámci tyto kompetence učitelé běžně nerozvíjejí. Aktivity projektu se realizují ve školních letech 2021/22 a 2022/23.

Stručný popis realizace projektu:

Aktivita č. 1: Využívání aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce 

Celkem deset učitelů na druhém stupni bude využívat a poskytovat výstupy s využívání aktivizačních a transferových nástrojů zaměřených na především podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

Aktivizační nástroje budou zaměřeny na Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,  polytechnickému vzdělávání (technické, přírodovědné kompetence a EVVO) a kariérovému vzdělávání (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků) včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivní učitele se budou též scházet v tzv. Komunitách společného učení


Aktivita č. 2 : Realizace zájmových kroužků 

Celkem šest učitelů povede šest zájmových kroužků v  oblasti polytechnické výchovy, ICT, podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Technické a řemeslné dovednosti - lektor M. Málek
Přírodověda a EVVO I.  - M. Pavlíčková
Přírodověda a EVVO II. -  V. Josková
Zábavná chemie (Zábavné experimentování)  - R. Jarošová
Automatizace a 3D tisk - O. Benc ml.
Základy programování v jazyku Python - O. Benc 

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.