EU - Mléko a ovoce do škol

Projekt „OVOCE DO ŠKOL“

Koordinátor: Mgr. Ivana Uchytilová

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63, tel. 569 694 482

Charakteristika projektu, nařízení vlády ČR :

Projekt vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsažených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného   do nařízení Rada (ES) č. 1234/2007. Cílem projektu je zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, zvýšit podíl ovoce a zeleniny v jídelníčku dětí v období vytváření si základních stravovacích návyků a zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Schválen vládou ČR dne 21. prosince 2009, vymezen nařízením vlády   č. 478/2009 Sb. O stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

Cíle a  principy projektu: .

Cílem projektu je zvrátit klesající spotřebu ovoce   a zeleniny, zvýšit podíl ovoce a zeleniny v jídelníčku dětí v období vytváření si základních stravovacích návyků a zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Časové rozvržení a vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu:

Stanovena podle nařízení Rady (ES) č.13/2009 ze dne 18. prosince 2008, podle článku 103ga ods.2 nařízení č. 1234/1007 v souladu s  č. 16odst. 1 nařízení (ES) č. 288/2009 se stanovuje období  od 1.srpna 2009 do 31.července 2010.

Cílová skupina: děti s pravidelnou docházkou do školských zařízení odpovídající 1. stupni základních škol (1.-5. třída)

Rozpočet projektu: bude financován 73% příspěvkem Společenství ve výši 1 988 100 EUR a 27% vnitrostátním příspěvkem ve výši 735 325 EUR.

Způsobilé produkty: ovoce a zelenina,  čerstvé banány (celé nebo upravené krájením , strouháním) - min. 75%, přírodní ovocné a zeleninové šťávy (neochucené a bez konzervantů) - min.25%

S přihlédnutím k výživovému doporučení MZ pro obyvatele ČR, se tímto upřednostňují : jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.

 Popis projektu:    

K zajištění úspěšné realizace programu budou přijata doprovodná opatření  za účelem zvyšování informovanosti o zdravých stravovacích návycích  a o sektoru ovoce a zeleniny.

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“. Četnost dodávek závisí na počtu přihlášených škol ,veškeré dodávky dotovaného ovoce a zeleniny jsou pro žáky 1.-5.tříd  zcela zdarma.

 

Obecné doporučení školám o výběru ovoce a zeleniny:

Výběr zemědělských produktů nabízených ke konzumaci dětem by měl být v souladu s Výživovými doporučeními pro obyvatelstvo ČR vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR ( tj. výběr čerstvého ovoce by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce).

Zapojení zúčastněných stran: ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví – odbor zdraví a hygieny dětí, Státní zdravotní ústav.

Výkonem správy a kontroly dodržování právních předpisů: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se sídlem v Praze vymezení činnosti zákonem č.256/2000 Sb. a zákonem č. 252/1997 Sb. a nařízením vlády ČR č. 478/2009. Sb.

Návrh doprovodných opatření slouží jako doporučení školám k vedení žáků k větší konzumaci ovoce a zeleniny, ovlivnit formování dětské osobnosti v oblasti životního stylu  viz. příloha.

 Formy a metody práce, realizace projektu ve škole:

-         Dny (týdny) zdraví ve škole

-         Soutěže s využitím tematiky ovoce a zeleniny

-         Školní projekty, nebo zapojení se do celostátního projektu

-         Osvětové přednášky a programy realizované odborníky na téma zdraví, správná výživa

-         Návštěvy, exkurze do podniků, závodů a farem, zabývajících se pěstováním a zpracováním ovoce a zeleniny

 

Další aktivizující metody a formy práce:

-         Didaktické hry se zaměřením na problematiku ovoce a zeleniny, ochranu přírody, správnou výživu, péče o zdraví, předcházení nemocem

-         Metody práce s textem- vyhledávání a zaznamenání informací, dramatizace textu

-         Využití audio-vizuálních pomůcek k přiblížení a názornosti tématu

-         Praktické činnosti na školním pozemku, v koutku živé přírody, v laboratoři, školní kuchyňce

-         Pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu

-         Nonverbální metody typu grafických a výtvarných prací k tematice

Tematika projektu „Ovoce do škol“ v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) a Školním vzdělávacím programu (ŠVP):

Vysvětlením smyslu projektu, jeho cílů a výsledků může přispět zařazení této problematiky do výuky jednotlivých předmětů, do aktivit realizujících průřezová témata a do projektů v rámci ŠVP.

. oblast Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

. Člověk a jeho zdraví pro 1. stupeň obor Tělesná výchova

. průřezová témata Enviromentální výchovy

 Spolupráce s rodinou:

. aktivní účast rodičů na realizaci školních projektů, vyhodnocení projektu, sponzorství atd.

 Výstupy a hodnocení, prezentace projektu:

. hodnotící dotazníky zaměřené na zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a změny stravovacích návyků

. zveřejnění a vyhodnocení způsobu realizace projektu na webových stránkách školy

 Roční limit na žáka v projektu pro školní rok 2009/2010:

Celková podpora ze zdrojů EU a ČR činí 72 689 961,78Kč po odečtení souvisejících nákladů čl.5 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 288/1009.                                                                                                                     

. celkový počet zúčastněných škol 2883

. roční limit na jednoho žáka byl stanoven ve výši 225,75Kč

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.A - Sázava
 • 24.6.2024 Exkurze - Permonium Oslavany u Brna - 4. třídy
 • 24.6.2024 Šikovný třeťák
 • 24.6.2024 Šikovný prvňáček
 • 25.6.2024 Exkurze - Muzeum loutek Chrudim - 1. třídy
 • 25.6.2024 Exkurze Kutná Hora - 5.B
 • 25.6.2024 Exkurze Slatiňany - 2. třídy
 • 26.6.2024 Škola hrou - Fire aréna Ždírec n. D. - žáci 1. stupně
 • 27.6.2024 Rozloučení s absolventy

Kalendář akcí MŠ

 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.