První pomoc do škol

Koordinátor: Ing. Věra Josková

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou. Chrudimská 77, 582 63, tel. 569 694 482

Proč „První pomoc do škol"?

Statisticky se každý z nás jednou za život dostane do situace, kdy bude záležet jen na něm, zda dokáže pomoci člověku v nouzi. Pokud dojde k náhlé zástavě oběhu a dýchání, musí být poskytnuta srdeční masáž a umělé dýchání do 3 až 5 minut, jinak je jen malá naděje na přežití. Obdobně je to u masivního krvácení a dalších život ohrožujících stavů.

Velmi důležitá je rovněž znalost čísel tísňového volání a komunikace s operátorem zdravotnické záchranné služby. Vhodnou formou podané a vysvětlené informace o základech poskytování první pomoci, mohou dětem kolem čtrnáctého roku života už navždy zůstat v paměti.

Impulzem pro tuto aktivitu byly alarmující informace od zdravotníků , ale i veřejnosti, že znalost zdravotnické první pomoci, zejména u mládeže, je na velmi nízké úrovni.

Projekt kraje Vysočina „První pomoc do škol" je v rámci ČR jediný, který systematicky a v takovémto rozsahu vyučuje mladé lidi zdravotnické první pomoci a budí zájem a obdiv u odborníků i veřejnosti v jiných krajích.

Charakteristika projektu, časové rozvržení, popis:

Tento projekt v r. 2004 připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu kraje Vysočina.

Kraj Vysočina v souladu s Programem rozvoje kraje se snaží prohlubovat znalosti zdravotnické první pomoci u mladých lidí našeho kraje se záměrem rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a ochotu poskytnout laickou první pomoc a svépomoc při běžných úrazech, ale i v případě mimořádné události nebo krizového stavu.

Osnova a obsah výuky byly vytvořeny po konzultacích s odborníky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Českého červeného kříže a učiteli středních a vyšších zdravotnických škol. Výuka probíhá ve 4 blocích, je určena pro žáky 8. tříd v rozsahu 10 hodin.

Základní osnova a obsah výuky

1 Úvodní část – význam a účel výuky 1. pomoci, oblasti vzniku úrazů a nejčastější úrazy, vyšetření poraněného, tísňová tel.č. 150, 155, 158, 112, jak hlásit úraz, komunikace s pracovníkem operačního střediska ZZS, trestní zákon, vybavení autolékárničky 1 hod
2 Kardiopulmunální resuscitace (srdečně plicní oživování) 1 hod 
3 První pomoc při krvácení, obvazové materiály, tlakový obvaz 2 hod
4 První pomoc při zlomeninách, poraněních hlavy a páteře 1 hod
5

První pomoc při poranění teplem a chladem, intoxikace

1 hod
6 Modelové situace, závěrečný test 1 hod
7 Ukázka zásahového vozidla ZZS, spolupráce se záchranáři, hasičský záchranný sbor, hromadná neštěstí, poranění tlakovou vlnou, zavalení, povodně apod., integrovaný záchranný systém 3 hod

Základní výuku provádí odborně vyškolení lektoři oblastních spolků Českého červeného kříže v našem kraji a studenti a učitelé Vyšších odborných zdravotnických škol z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Třebíče a Žďáru nad Sázavou. Závěrečný tříhodinový vyučovací blok vyučují zdravotničtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina se sanitním  výjezdovým vozidlem společně s profesionálním pracovníkem Hasičského záchranného sboru. Výuka probíhá v délce tří hodin, s procvičením kardiopulmunální resuscitace a život zachraňujících úkonů.

Od roku 2009 mají lektoři k dispozici „Kartičky 112" a krátké výukové filmy. Náklady hradí v plném rozsahu kraj, pro školy je výuka zdarma.

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:

 • propojení tématu s výukou – přírodopis, výchova ke zdraví
 • ochota poskytnutí laické první pomoci sobě i ostatním
 • vhodné chování při úrazech a dalších poraněních

Cíl projektu:

Cílem projektu První pomoc do škol je poskytnout mladým lidem kraje Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci, se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, s důrazem na praktické nácviky s použitím improvizovaných pomůcek.

Výuka je směrovaná k zvládnutí praktických dovedností a ovládnutí život zachraňujících úkonů.

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • kompetence k učení (žáci vybírají a používají vhodné způsoby poskytnutí pomoci)
 • kompetence k řešení problémů (žáci samostatné řeší problémy)
 • kompetence komunikativní (žáci se vyjadřují přesně a výstižně – přivolání pomoci)
 • kompetence sociální a personální (žáci spolupracují a uvědomují si, že je třeba poskytnout pomoc vždy a každému, kdo ji potřebuje)
 • kompetence občanské (žáci se snaží chránit zdraví své i ostatních)
 • kompetence pracovní (žáci si prakticky zkoušejí ošetřit jednotlivé úrazy, stabilizovanou polohu, dýchání,...)

Projekt rozvíjí průřezová témata:

 • OSV – sebepoznání, sebepojetí (moje tělo)
 • OSV – seberegulace, sebeorganizace
 • OSV – komunikace
 • OSV – mezilidské vztahy (pomoc)
 • OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednost

Výstupy a prezentace projektu:

Výsledkem tohoto projektu je zhodnocení vyučujícími i žáky, sebehodnocení žáků o tom, jak sami již dokáží poskytnout nebo zavolat pomoc.

Hodnocení kvality výuky a odborné a organizační úrovně projektu je prováděno zadáním zkušebního testu absolventům kurzu, odbornou kontrolou - náslechem výuky (supervizí) lékařů ZZS a pracovníkem krajského úřadu. Výuku hodnotí pomocí dotazníků i učitelé a ředitelé škol.

Kalendář akcí ZŠ

 • 29.11.2023 Školní kolo dějepisné olympiády
 • 30.11.2023 Setkání lídrů projektu PŠÚ - Luna u Ledče n. S.
 • 30.11.2023 Setkání lídrů projektu PŠÚ - Dobronín
 • 30.11.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 30.11.2023 Tvořivé odpoledne ve školní družině
 • 2.12.2023 Zpívání u vánočního stromku na náměstí ve Ždírci nad Doubravou
 • 4.12.2023 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně
 • 5.12.2023 Školní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky 8. a 9. tříd
 • 6.12.2023 Sběr papíru
 • 6.12.2023 Preventivní program pro žáky 8. tříd - Kult krásného těla
 • 6.12.2023 Preventivní program pro žáky 8. tříd - Kult krásného těla
 • 7.12.2023 Otevřená škola Humpolec
 • 7.12.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 8.12.2023 Spaní ve škole - 6.B
 • 12.12.2023 Vánoční koncert

Kalendář akcí MŠ

 • 30.11.2023 Lední bruslení - 9. lekce
 • 30.11.2023 Tvořivé odpoledne ve školní družině
 • 5.12.2023 Lední bruslení - 10. lekce
 • 6.12.2023 Sběr papíru
 • 6.12.2023 Divadelní pohádka "Vánoční překvapení"
 • 6.12.2023 Vánoční besídka tř. Veverek a Soviček
 • 8.12.2023 Mikulášská besídka
 • 11.12.2023 Vánoční besídka tř. Medvídci, Krtečci, Myšky
 • 12.12.2023 Vánoční besídka tř. Zajíčci + Koťátka
 • 12.12.2023 Vánoční koncert
 • 13.12.2023 Vánoční koncert
 • 21.12.2023 Vánoční sportování žáků 2. stupně

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.