Diskuse

Komentáře (523)

 1. Janek Wagner, 17.04.2018 07:31:24

  Materiály z konference Nové metody ve výuce matematiky? naleznete na http://www.pedagogicke.info/2018/04/z-konference-nove-metody-ve-vyuce_17.html. Stanovisko organizátorů konference pak na http://www.pedagogicke.info/2018/04/stanovisko-organizatoru-konference-nove.html:
  Odborné posouzení Hejného metody výuky matematiky

  Jsme přesvědčeni, že:

  - plošné zavádění jakékoli metody je mimořádně škodlivé; svědčí o tom dlouhodobé zkušenosti od nás i ze zahraničí
  - tzv. Hejného metoda (prezentovaná na webu, v učebnicích a příručkách pro učitele) prohlubuje závislost učitelů na jednotných metodických pokynech a návodech
  - je zásadně nesprávné a škodlivé trivializovat roli odborné zdatnosti učitele v daném předmětu a spoléhat jen na pedagogické dovednosti

 2. Martin, 10.04.2018 19:54:01

  Zrovna teď násobíme pod sebe. Na konci třetí třídy neumí malou násobilku zpaměti a je úplně v koncích. Je schopen si napsat pět sedmiček pod sebe a sčítat je. Hlavně že ví, že dvě myši jsou jedna kočka. Poraďte mi prosím, vážení zastánci této úžasné metody, kde je chyba? Podotýkám, že z matematiky nosí takřka samé jedničky, takže blbej asi nebude. Alespoň podle známek ne.

 3. děda, 5.04.2018 18:21:45

  Souhlasím s Petrem.
  Úroveň dnešního školství je tristní. Pomalu v každé třídě nějaký asistent, nejlépe rodič slabšího jedince bez vzdělání apod. Nepamatuji si za dob svého vzdělávání, že by ve třídě byl někdo jiný než žáci a učitel.
  Dnešní doba- samá práva, ale povinnosti nikdo už nemá. Nejlépe nadávat a stěžovat si na učitele před dítětem.
  Dříve to bylo jedodušší, normální jedinci na ZŠ, slabší jedinci zvláštní školy. To bohužel dnes záleží na rodičích, kteří radši budou svému slabšímu jedinci dělat asistenta a kolem tohoto dítka bude každý našlapovat po špičkách.
  Co se týče metody Hejného, pokud se to rodičům nelíbí, mají plné právo dítě umístit do škol v okolních vesnicích, kde se vyučuje normální matematika a vyřešit tento problém, který se brečením a pomlouváním této metody na tomto webu stejně nijak nevyřeší, protože konečné rozhodnutí je jen a jen na řediteli, který evidentně za touto metodou stojí.

 4. Michaela, 4.04.2018 12:12:47

  Děkuji Janě za komentář a plně souhlasím, a děkuji i panu řediteli velmi dobré zvládnutí vyuky dětí s dys. funkcemi na této škole.

 5. Jana, 4.04.2018 11:58:41

  Milý Petře, mícháte jablka s hruškami a pletete si pojmy s dojmy a snad ani nemůžete mít děti, když toto vypustíte do příspěvku. To, že má nějaké dítě poruchy učení či chování, nutně neznamená, že nemá co dělat v běžné škole (ve Ždírci a okolí výběrové a soukromé školy navíc jaksi chybí). Velmi často jsou toto děti s vysokým intelektem, které, po tom, co protrpí a přetrpí školský systém a posměšky takových jako vy, jsou v životě úspěšné a dokazují, že porucha učení není nemoc.

 6. Petr, 4.04.2018 00:28:56

  "Rodič" zde požaduje "normální" matematiku, kterou se děti naučí a kterou chtějí. "Normální" děti se naučí COKOLIV a zvládnou i činit rozumná rozhodnutí a volby. Ale v době inkluze, kdy se postupně všechny základní školy stávají praktickými, se mnoho dětí není schopno naučit nic. Ať normálního či nenormálního. Matematiku či cokoliv jiného. V každé třídě běžné základní školy (nemluvím o školách výběrových, soukromých apod.) je několik žáků, kteří učivo nejsou schopni zvládnout v běžné lhůtě a přiměřeném tempu. A nikdy nebudou. Tyto děti brzdí vzdělávání druhých, kteří učivo zvládnou a úroveň dětí je čím dál tím horší. Chování je také čím dál tím horší - když je v běžné třídě několik adeptů na praktickou školu, žáci s mentální retardací, dětí s poruchou chování, učení, dyslektici a nevychovanci. Mají se snad školy ptát na volby těchto dětí? Nebo jejich rodičů? Nelze pouze vinit jednu stranu, školy, učivo,učitele.

 7. babicka, 29.03.2018 14:18:25

  Dobrý den, souhlasím, že děti vyučované metodou Hejného mají velké nedostatky s násobilkou atd, to si musí přiznat i vyučující učitelé matematiky, kteří, jak se mi zdá, plní přání p. ředitele uvedenou metodu zachovat, ale není to jen snaha vedení školy dokázat, že takto vyučované děti jsou lépe připraveny na zkoušky z matematiky než v předchozích letech? Měla jsem děti na této škole a musím říct, že problémy v přijímacích zkouškách na střední školu díky p. učiteli Novákovi zvládly velmi dobře, a souhlasím s názory níže : "Týká se to úloh, které jsou aplikační, například z kategorie nestandartních úloh a všude tam, kde je důležitý logický úsudek, zobecňování. Nebo úlohy, které se dají řešit metodou pokus-omyl, se kterou mají tyto děti bohaté zkušenosti. Klasicky vzdělávaným dětem zase asi jdou lépe úpravy výrazů a úlohy s početními operacemi, kterých tyto děti během výuky pravděpodobně spočítají více". Ale je opravdu možné při zkouškách na střední školu řešit příklad metodou: "pokus-omyl"? Kolik času pak zbyde na ostatní příklady, které, i kdyby byl žák připraven, z časového důvodu nestačí spočítat, protože je veden - počítat logicky, ale násobilka, dělení, počítání přes desítku se musí naučit, ne stále řešit formou krokování. A také není možné dělat z rodičů hlupáky, kteří zmíněné věci nerozumí, rodiče chtějí výuku, která děti připraví na další studia, ne škatulkování, které dítě ve třídě má logické myšlení a metoda mu jde a ostatní mají bohužel smůlu, neboť, jak je níže psáno, mohou dát dítě na jinou školu. A také se ptám, co se stane, když opravdu rodiče začnou děti posílat jinam a nám tady zůstane škola, která, podle dosavadních plánů, má být za nemalý peníz zrekonstruována...................

 8. Dobromila, 28.03.2018 16:23:02

  Michaelo, také jsem se zajímala, zda Cermat má informace o tom, jakou je při přijímačkách dítě vyučováno metodou, a v MF Dnes jsem nalezla odpověď: „Taková data k dispozici nemáme, informace o tom, jakou metodou se na škole vyučuje, nezískáváme,“ říká Jan Pohanka z Cermatu. V nějaké článku jsem četla, že informace, které k tomuto poskytuje H-mat, mohou být zkreslené, protože H-mat má na Hejného metodě komerční zájem. A pak si také nejsem jistá výsledky, které porovnávají „pilotní“ třídy, u kterých by se dal předpokládat nějaký konkrétní zájem na výsledcích, s celorepublikovým průměrem, ve kterém jsou zahrnuty všechny regiony ČR, žáci různých sociodemografických skupin včetně všech škol, které mají každá jinou úroveň výuky.

 9. Michaela, 28.03.2018 14:22:26

  Dobrý den,
  výsledek přijímacích zkoušek je brán jako celek obou tříd, nebo jen té třídy, kde byla vyučována matematika HM? Ještě jde jen o žáky, kteří na prvním stupni dostali základy v matematiky klasickou metodou. Celková prospěšnost, dle přečtených článků je možné hodnotit asi až po složení přijímacích zkoušek dnešních páťáků, kteří jedou HM od začátku. Ještě by mě zajímalo jestli Cermat má údaje jestli dotyčný žák, který dělá test je vyučován metodou HM.

 10. Ota Benc, 28.03.2018 12:17:58

  Dobrý den všem
  přidám též jeden střípek do mozaiky názorů. Tentokrát jde o jasná čísla a jasné závěry. Dovolím si též připomenout, že loňští žáci 9. tříd v naší škole měli v matematice o více než 10% (resp. 10 procentních bodů) lepší výsledky než byl průměr České republiky. Nyní text (upozorňuji na vyjádření paní učitelky Jitky Linhartové ze ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi, je asi nejblíže k současně řešené situaci zde ve Ždírci - zvláštní upozornění pro diskutujícího i s nickem RODIČ) :

  Žáci, kteří prošli na druhém stupni základní školy Hejného metodou výuky matematiky, dosáhli v porovnání s celostátním průměrem u nejúspěšnějšího termínu v jednotných testech CERMAT v matematice o 12 procentních bodů lepšího výsledku. Povinné přijímací zkoušky na střední školy v dubnu a květnu 2017 nabídly první oficiální příležitost ke srovnání matematických dovedností běžné populace s dětmi, jež byly dlouhodobě a systematicky vzdělávány v souladu s principy radostného a hravého rozvíjení logických schopností.

  „Shromáždili jsme výsledky z jednotné přijímací zkoušky z matematiky od žáků devíti tříd z různých regionů České republiky. Ve všech těchto třídách probíhala na druhém stupni základní školy výuka podle metody profesora Hejného pod vedením proškolených učitelů. Výsledek vzorku více než 100 žáků činí v průměru 61,2 %, což je o 12 procentních bodů více než je výsledek u 2. termínu přijímacích zkoušek, při kterém dosáhli žáci celostátně 48,5 % (u 1. to bylo 40,8 %, u 3. 24,8 % a u 4. 27,7 %). Jsou to sice údaje, které se nedají přímo porovnávat, protože údaje od našich dětí vychází z lepšího bodového zisku z obou termínů, ale Cermat nám zatím neposkytl lepší data, nicméně se dá předpokládat, že celkový průměr nebude výrazně vyšší než ten u termínu, který byl použit pro srovnání,“ uvedl Tomáš Rychecký, ředitel obecně prospěšné společnosti H-Mat, jež zastřešuje aktivity kolem Hejného metody výuky matematiky.

  Aktualizace 28. listopadu 2017: Cermat zveřejnil souhrnnou zprávu, ze které vyplývá, že celkový průměr z úspěšnějších termínů byl 46,3 %. - tedy dokonce o 15 procentních bodů méně než ve zkoumaném vzorku Viz stránky Cermatu nebo přílohy tiskové zprávy níže.

  „Každý učitel, který vyučuje podle Hejného metody, vám potvrdí, že nejčastěji se ho rodiče žáků ptají na to, zda jiný přístup k matematice jejich děti připraví dostatečně k přijímačkám na střední školy. Na základě tohoto reprezentativního porovnání výsledků našich tříd s průměrem jsme konečně schopni podat odpověď, která stojí na nezávisle získaných číslech: děti vyučované Hejného metodou mají všechny předpoklady, aby při přijímačkách uspěly. Rodiče se nemusí bát,“ vzkazuje Tomáš Rychecký.

  Dlouhodobým cílem Hejného metody je připravovat studenty tak, aby byli schopni aplikovat své matematické a logické schopnosti v reálném životě, aby uspěli v situacích, kdy nebudou mít k dispozici žádné vzorce či předem dané recepty. „Přijímačky jsou v tomto ohledu spíše krátkodobým pragmatickým cílem, ale jsem rád, že děti v nich dokázaly takto uspět,“ dodává Tomáš Rychecký.

  H-Mat se ve své analýze soustředil čistě na výsledek testu z matematiky, tj. nezkoumal výsledek z českého jazyka či úspěšnost přijetí na školu, které závisí na realistickém odhadu schopností uchazeče, konkurenci dětí na konkrétní škole a dalších faktorech.

  Test žákům vyučovaným podle Hejného metody vyhovoval. Vyhledávají totiž náročnější úlohy.

  Učitelka Jitka Linhartová ze ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi dovedla k letošním přijímacím zkouškám deváťáky, kteří se s výukou matematiky metodou profesora Hejného na prvním stupni nesetkali. Během druhého stupně s žáky pilotovala učebnice H-Mat pro druhý stupeň ZŠ. Zatímco při tradičním způsobu výuky se u řady žáků ztrácí zájem o matematiku a ta se stává neoblíbeným předmětem, zkušenosti z pilotování učebnic H-mat na druhém stupni potvrzovaly opak.

  „Během naší výuky jsem zcela zřetelně pozorovala, jak se jednotliví žáci začínají tzv. „chytat“. Stávali se aktivnějšími, usilovnějšími – řečeno jedním slovem chtěli pracovat,“ uvádí Jitka Linhartová, která s dětmi pravidelně prováděla zpětnou vazbu. „Závěry jsou jednoznačné – děti chtějí řešit náročnější úlohy. Zhruba 80 % dětí uvádí, že po vyřešení úlohy, která vyžadovala hodně úsilí, mají radost. I ta je motivuje k další práci.“ Předpoklad, že děti budou u jednotných přijímaček úspěšné, se potvrdil. Její třída dosáhla průměrného výsledku 60,8 %, což je o 12 procentních bodů více než celostátní průměr u úspěšnějšího termínu.

  Potvrdilo se, že struktura testu CERMAT z matematiky žákům vzdělávaným podle Hejného metody spíše vyhovuje. „Týká se to úloh, které jsou aplikační, například z kategorie nestandartních úloh a všude tam, kde je důležitý logický úsudek, zobecňování. Nebo úlohy, které se dají řešit metodou pokus-omyl, se kterou mají tyto děti bohaté zkušenosti. Klasicky vzdělávaným dětem zase asi jdou lépe úpravy výrazů a úlohy s početními operacemi, kterých tyto děti během výuky pravděpodobně spočítají více,“ shrnuje Václav Strnad ze ZŠ Brigádníků na Praze 10.


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.2.2024 Okresní kolo zeměpisné olympiády v Havlíčkově Brodě
 • 21.2.2024 Preventivní program se speciálním pedagogem - 5.B
 • 22.2.2024 Florbalový turnaj v Chotěboři pro 3.-5. třídy
 • 22.2.2024 Exkurze vlakového nádraží Havlíčkův Brod
 • 23.2.2024 Školní diskotéka
 • 26.2.2024 Králíček a kolovrat - 1.B
 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 29.2.2024 Návštěva městského úřadu
 • 4.3.2024 Setkání pedagogů v projektu Pomáháme školám k úspěchu - Luna u Ledče n. S.
 • 4.3.2024 Literární program - Poznej Haiku - 8.B
 • 4.3.2024 Králíček a kolovrat - 2.A
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 6.3.2024 Školní kolo recitační soutěže

Kalendář akcí MŠ

 • 22.2.2024 Návštěva MŠ Sobíňov
 • 23.2.2024 Projektový den s policií (tř. Koťátek a tř. Myšiček)

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.