Diskuse

Komentáře (523)

 1. rodič, 27.03.2018 22:00:14

  Další článek z novin . Je vidět že né vše je v pořádku!!
  Matematika: stíny nad Hejného metodou

  Hejného alternativní metoda výuky matematiky je nebezpečný experiment, který musí skončit, tvrdí přední čeští vědci. Problematikou se už zabývá i ministerstvo školství. Zastánci moderního přístupu tvrdí, že jsou akademici odtržení od reality.

  Hejného matematika se vyučuje už ve více než pětině základních škol v Česku. Oblíbily si ji tisíce žáků i jejich učitelé a učitelky. Řada předních matematiků je ovšem přesvědčena, že se původně dobře míněný projekt utrhl ze řetězu a ohrožuje celou generaci dětí.

  Naposledy se metoda výuky podle profesora Milana Hejného, jež spočívá v objevování postupů a tvůrčím hledaní řešení dětmi samými, probírala ve sněmovním školském výboru. Politici si pozvali matematiky z vysokých škol a vědeckých ústavů. V mezinárodních šetřeních si totiž Česko nevede nejlépe – meziročně stagnuje, zatímco děti z jiných států nás ve znalosti královny věd úspěšně předbíhají. Experti podpořili výuku podle tradičních přístupů. Velké kritiky se naopak dočkaly alternativní proudy, zejména právě Hejného metoda.

  Jen komerční produkt?
  „Jsme svědky experimentu na dětech. Experimentu, který plošně zavádí neověřené metody výuky a který, jak se ukazuje, má velmi negativní dopady na vzdělávání dětí,“ varoval ve výboru Jiří Rákosník, ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR. Podle Hejného by se prý mělo učit v pár třídách v republice. Aktuálně se ale tato výuka provozuje už v sedmi stech školách z celkem čtyř tisíc a stát nemá žádné informace o tom, jakých výsledků děti dosahují. Podobně se vyjádřil i Jindřich Bečvář, docent z Matematicko-fyzikální fakulty UK, nebo profesor Vlastimil Dlab z téhož pracoviště.

  „Indicie, že je něco špatně, nám přinášejí sami rodiče dětí, které se učí Hejného metodou. Žáci neumějí ani násobilku, vše jim dlouho trvá, nejsou schopní dojít ke správnému výsledku. Ředitelé škol, kteří tuto výuku ve svých institucích schválili, tak činí v dobré víře a s důvěrou v pana Hejného. Ten se ale nemůže opřít o žádné statistiky úspěšnosti než o ty, jež si sám zpracoval,“ kritizuje Rákosník. Metoda údajně vykazuje znaky komerčního produktu, kdy každou učebnici či pracovní sešit vydává Hejného nezisková organizace, dětem ale v konečném důsledku ku prospěchu není.

  Mnozí poslanci výboru byli informacemi překvapeni. Netušili prý, že se z alternativních výukových postupů pomalu stává hlavní proud. „Z dětí děláme ve velkém pokusné králíky. Pokud chceme dobře učit, stačí nám dobrý učitel a autorita, jeho hlas, křída, tabule a žák se zájmem. Vše ostatní jsou jen doplňky, bez nichž se musíme umět obejít,“ řekla TÝDNU poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, školská expertka za ODS. Podobně mluvili i zástupci dalších stran s výjimkou Pirátů. Na základě diskuse s akademiky výbor vyzval ministerstvo školství, aby se výukou matematiky začalo intenzivněji zabývat. Děti vyučující se na základě Hejného metody by podle usnesení měly projít důkladným testováním a srovnáváním s dalšími žáky. To ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) přislíbil realizovat v co nejkratším možném termínu.

  „Ministerstvo neprodleně zařadilo šetření k alternativním metodám výuky do plánu výzkumných potřeb,“ potvrdila mluvčí resortu Jarmila Balážová. Výzkum má zpracovat Národní ústav pro vzdělávání, který bude zkoumat například didaktické parametry výuky, silné a slabé stránky Hejného metody nebo její srozumitelnost a efektivitu přístupu pro různé skupiny žáků. Podle výsledků šetření resort rozhodne, jakým způsobem bude nadále k alternativním přístupům k výuce přistupovat.

  „Polopravdy a lži“
  Propagátoři Hejného metody neskrývají rozladění. „Reakce, které jsme až dosud měli od dětí a rodičů, byly pozitivní. Děti výuka matematiky baví. Výzvy vámi citovaných odborníků jsou jen snůšky polopravd nebo vyslovených lží. Samozřejmě na to budeme adekvátně reagovat,“ uvedl Jan Šedo, mluvčí společnosti H-mat, jež za metodou stojí a dále ji rozvíjí. Podle organizace je klíčové, že výuku si pochvalují i učitelé, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu, oproti tomu akademici jsou prý často odtrženi od reality.

  Pravda ale je, že kritika se čím dál častěji ozývá i ze škol. Na odborné konferenci nazvané Nové metody ve výuce matematiky? se se svými zkušenostmi podělila například Jana Mazáčová, učitelka ze základní školy v Litoměřicích. „Já a mí kolegové již pátým rokem vidíme naprosto evidentní rozdíly mezi matematickými dovednostmi těchto žáků ve chvíli, kdy přijdou na druhý stupeň. U těch opravdu nadaných dětí, tedy jednoho až dvou ve třídě, nejsou následky příliš znatelné, ale u ostatních žáků ano, hlavně u těch podprůměrných jsou až katastrofální,“ řekla Mazáčová. „Hejného žáci“ prý mají hluboké nedostatky v základních počtech, nezvládají vypočítat součet dvojciferných čísel z hlavy, neumějí malou násobilku, tudíž nezvládnou ani dělení, mají problém s písemným počítáním a mají zafixované chybné symboly a také postupy.

  „Jelikož do šesté třídy přijdou bez znalosti malé násobilky, mají problémy s určováním společných násobků a dělitelů a v sedmé třídě s počítáním se zlomky. Jednoduchý příklad pět krát dvanáct řeší tak, že si napíší pod sebe pětkrát číslo dvanáct a sčítají. Jednoduchou aritmetiku potřebuje člověk skoro každý den. Má si pokaždé znovu kreativně odvozovat, kolik je osm krát devět? Slyšela jsem argument, že na to je přece kalkulačka. Ano, ale je to nedůstojné zdravého člověka,“ vyjmenovává problémy kantorka. Podle H-matu je ale kritika přehnaná. „Pokud se někde vyskytnou problémy, okamžitě je systematicky řešíme. Je smutné, že kritici si notují mezi sebou, nás ale do společné diskuze nepozvou,“ kroutí hlavou Hejného mluvčí Šedo.

  Ministerstvo školství chce srovnání vzdělávání dětí v matematice vypracovat ještě letos. Rozhodnutí, zda aplikovat Hejného metodu, nebo raději zůstat u tradičního přístupu, prozatím resort nechává na jednotlivých ředitelích škol.

  Vladimír Barák

  Zdroj: Zpravodajský týdeník TÝDEN č. 14/2018

 2. rodič, 26.03.2018 11:25:50

  Dobrý den,
  Když si pan Ředitel, tak strašně chválí matematiku, která se učí spíš kvůli němu. Dělá různé ankety. PROČ SE NEZEPTÁ HLAVNĚ ŽÁKŮ,KTEROU MATEMATIKU SE CHTĚJÍ UČIT?
  PROČ NEUDĚLÁ JEDNU TŘÍDU S NORMÁLNÍ MATEMATIKOU A DRUHOU TŘÍDU S MATEMATIKOU PODLE HEJNÉHO?
  Jelikož máte pane řediteli strach, že ? Že by v jedné třídě bylo narváno a v druhé třídě by nebyli žádné děti.

 3. Jaroslav, 22.03.2018 14:39:07

  Vítejte v nepříjemné realitě! Škol, kde se experimentuje (a toto slovo je bohužel na místě) s HM je bohužel hodně. Na mnohých školách je vše OK, na mnohých dochází k větším či menším problémům, na některých školách (a zase tak málo jich není) dochází k průšvihu a la "vzpoura na vsi". Podle mne je to záležitost pouze a jenom učitele! Tam kde učitel vezme Hejného dogmatické zásady opravdu doslova a není dostatečně soudný, tak může dojít k óbr průšvihu! Bohužel existuje jen velmi málo možností, jak mohou rodiče dosáhnout změny rozhodnutí ředitele, obzvláště v rozhodnutích, která se týkají učebních plánů. Existuje možnost řešit to prostřednictvím školské rady, v níž mají rodiče své zástupce. To ale může fungovat za předpokladu, že je školská rada na řediteli nezávislá a rodiče ji přesvědčí o svých argumentech. To však většinou není, protože z podstaty věci jsou členy ŠR vesměs lidé, blízcí řediteli (plyne ze způsobu navrhování členů ŠR). Existuje možnost řešit to přes zřizovatele tj. obec, ale i zde jsou možnosti velmi omezené a nakonec to stejně záleží jen a jen na řediteli! Jedinou jistou možností, jak se zbavit HM je změna školy, což není pochopitelně obzvláště vzhledem k velikosti a spádovosti školy někdy opravdu reálně možné. Na druhou stranu je v sázce opravdu hodně a to si v počátečních fázích tj. na prvním stupni málokdo uvědomí... HM již naštěstí začala být trnem v oku odborné veřejnosti (o tom svědčí zprávy posledních týdnů), takže možná v dohledné době budou ředitelé při svých rozhodnutích trochu střízlivější. Přeji hodně trpělivosti a pevné nervy jak rodičům, tak vedení školy.

 4. Dobromila, 22.03.2018 13:14:45

  Omlouvám se, že jsem použila formulaci MĚSTO NAŘÍDILO namísto ZASTUPITELSTVO POŽADUJE. Ano, město nemá žádnou takovou pravomoc, ale u nás byli tito rodiče vyslyšeni.

 5. benc, 22.03.2018 12:08:29

  Dobrý den všem diskutujícím
  diskuze je skutečně obsáhlá a já děkuji všem , kteří se zde kultivovaně vyjadřují. Musím však upozornit Dobromilu z Červeného Kostelce, že jsme zde ve Ždírci nad Doubravou zvyklí i v anonymní diskuzi používat pravdivé argumenty. Její tvrzení, že město nařídilo, že ředitel školy má něco vykonávat, je prostě lež. Město, byť je zřizovatelem školy, nemá žádnou takovou zákonnou pravomoc.
  Připomínám, že svoje postoje a názory jsem konkretizoval v Textu o matematice, který najdete na těchto webových stránkách, konkrétně je odkaz umístěn na hlavní stránce v rubrIce NEPŘEHLÉDNĚTE.
  Můžeme mít různé názory, ale měli bychom uvádět pravdivé informace, Dobromilo!!!
  Přeji všem krásný den

  Ota Benc, ředitel

 6. Dobromila, 22.03.2018 08:43:54

  Dobrý den, musím také reagovat na rozsáhlou diskuzi. Asi před rokem jsme Červeném Kostelci řešili zcela stejný problém. Na našich dětech ze Lhoty byl proveden pokus začít je vyučovat po pěti letech od 6. tř. metodou Hejného. Odůvodněná obrovská nespokojenost rodičů a dětí vyústila po půl roce k sepsání petice a po jednáních na městě bylo panu řediteli nařízeno těmto dětem umožnit přechod do třídy s normální matikou (otevřenou naposledy) a do dalších let tuto třídu otvírat pokaždé a dokonce provádět průzkum, takže některé děti z metody Hejného přecházejí do 6. třídy k dětem ze spádových škol. Myslím si, že letos jsou šestky tři, dvě Hejného asi po 20 a jedna normální s asi 27 žáky. Ono se všude říká, že je metoda Hejného nejlepší, ale není to pravda. Na Komenského škole Náchod s Hejného po dvou letech zavedení skončili, jenže o tom se nemluví …

 7. Mamina, 20.03.2018 07:47:10

  Musim reagovat na tuto rozsahlou diskuzi.Řeší se tady jak metoda Hejneho nefunguje a řeší někdo z vas nedostatky třeba z fyziky?Zvláštní je.že děti z bývalé 9 bojují více s fyzikou než matikou .A to byly od 6 na Hejnem a matiku na střední dávají obstojně.Ale z fyziky jim bylo řečeno ,že mají hrubé nedostatky.Nepřijde mi správné svalovat vše na Hejného.Mým vlastním úsudkem je,že za 4 roky výuky Hejným došlo u mého dítěte opravdu k rozvoji logiky a někdy jsem zůstala překvapena ,jakou obtížnost zvládlo vyřešit.(někdy to bylo na úrovni střední školy).Na koho teda svedeme nedostatky z fyziky,na čí metodu?? Kde budeme hledat viníka.Z vlastní zkušeností vím,že i my rodiče jsme se na metodu Hejného netvářili,ale po roce jsme pochopili jak metoda funguje a hlavně opravdu bylo hrozně fajn pozorovat děti ,jak je matika začla hned jinak bavit,jak bádaly a snažily se hledat řešení.Být rodičem nynějšího žáka 6 třidy,určitě bych to nezavrhovala.Po půl roce neni šance zjistit,co metoda vše umí.Vydržela bych na takovéto závěry.P.řediteli držte se a jděte do toho s takovým odhodlàním jako jste šel s našimi dětmi.Držím Vám palce ,aby se vám podařilo rodiče přesvedčit,jak metoda je fajn a zajímavá

 8. Ota Benc, 17.03.2018 20:49:34

  Dobrý den Martino
  den otevřených dveří naše škola obvykle nepořádá, pouze při zvláštních příležitostech. Ovšem rádi každého zájemce individuálně přivítáme, vše ukážeme a zodpovíme všechny otázky. Pokud máte zájem neváhejte se na mne obrátit e-mailem či telefonicky, najdete v kontaktech v hlavním menu.

  Těším se na viděnou

  Ota Benc, ředitel školy

 9. Martina, 17.03.2018 14:40:28

  Dobrý den, pořádá Vaše škola den otevřených dveří? Děkuji Martina

 10. Ladislav P., 17.03.2018 12:37:53

  Dobrý den. Děkuji, že vaše škola= vaši učitelé pořádají tolik kroužků, aktivit a dobrých věcí pro naše děti. Toto není samozřejmostí na jiných ZŠ a proto tuto skutečnost opravdu oceňuji. Ladislav.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53

Kalendář akcí ZŠ

 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 27.2.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 29.2.2024 Návštěva městského úřadu
 • 1.3.2024 Výšlap na bledule
 • 4.3.2024 Setkání pedagogů v projektu Pomáháme školám k úspěchu - Luna u Ledče n. S.
 • 4.3.2024 Literární program - Poznej Haiku - 8.B
 • 4.3.2024 Králíček a kolovrat - 2.A
 • 4.3.2024 Exkurze Planeta Hlinsko
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B
 • 5.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.A
 • 6.3.2024 Školní kolo recitační soutěže
 • 7.3.2024 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 11.3.2024 Králíček a kolovrat - 2.B
 • 12.3.2024 Králíček a kolovrat - 3.B
 • 12.3.2024 Právo pro každý den - program s městskou policií - 8.B

Kalendář akcí MŠ

 • 1.3.2024 Logopedická depistáž (kontrola), SPC Velké Meziříčí

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.