Diskuse

Komentáře (528)

 1. Ota Benc, 13.11.2019 18:29:26

  Dobrý den všem
  Petra a Monika diskutujícímu RODIČI již v mnohém odpověděly. Jen bych dodal, že již několik let se s rodiči setkáváme ve formátu dvou klasických třídních schůzek ročně, kde se řeší organizační záležitosti třídy a VŽDY přísně individuálně i záležitosti jednotlivých dětí. Další formou jsou tzv. Kulaté stoly o vzdělávání, kde se zabýváme vzděláváním v širších souvislostech a aktuálními tématy. Spoustu kontaktů mezi pedagogickými pracovníky a rodiči probíhá pomocí informačního sytému Edookit a osobně. Existují i jiné formy setkání pedagogických pracovníků s rodiči a případně se žáky a my se jim rozhodně nebráníme. Stačí, když se rodiče s ped. pracovníky domluví a není problém to zkusit. Vím, že v mnoha školách a především na prvním stupni se osvědčuje model triád - učitel, rodič a žák, ale existují i další způsoby vzájemného střetávání rodičů, dětí a pedagogických pracovníků.
  Naše škola je zapojena do programu RODIČE VÍTÁNI a to platí doslovně.
  Děkuji Petře a dalším za pozitivní hodnocení. Je to pro nás velké zadostiučinění a radost, protože se to nestává příliš často.

  Ota Benc, ředitel školy

 2. Petra, 13.11.2019 16:46:23

  Vážený Rodiči, děkuji za vyzvání. Ze schůzek mám pocity dobré, vždy se dozvím důležité organizační informace a určitě jde o efektivní přenos informací. Soukromí je vždy respektováno a žádné citlivé informace se nesdělují. Na rodičovské schůzky chodím 8 let. Děkuji všem učitelům za práci a trpělivost s dětmi a některými rodiči. Moc si Vás jako rodič vážím. Petra.

 3. Monika Pospíšilová, 13.11.2019 14:06:39

  Pane Rodič, za sebe jsem velice spokojená. Paní učitelka z 2.A si volá rodiče jednotlivě, je diskrétní, nemám s tím problém. Neměla jsem ani s modelem "rodiče do lavic", a i kdyby klasický model nikomu nevyhovoval, tak je asi něco špatně, nejsem proti němu. Paní učitelce ráda ušetřím hlasivky, ty totiž potřebuje na naše děti! Toto je maličké město, všichni se známe, proč si vytvářet anonymitu a hrát si na něco. Naopak jsem ráda, když mě někdo upozorní, že dcera nezdraví nebo vyvádí někde nějaké lotroviny, mám ještě šanci na nápravu. Pak se někde ztratí dítě, a najednou nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel a všichni jen na svém písečku a hlavně, že se to netýká jich apod. Ten, kdo nemá co skrývat, nemusí se schovávat pod anonymem a být anonymní za každou cenu. GDPR je nový název, ale ochrana osobních údajů byla vždycky. Ale, že něčí dítě je šikanista nebo neuznává učitele jako autoritu, že to je kecka apod. není citlivý osobní údaj, aby zůstal za dveřmi ve složce přeci! Známky vidíte na Edookitu, o těch učitelé nechtějí mluvit, to je jednoznačné, samy snad jako rodič vidíte, v čem dítko plave a čemu je třeba se lépe věnovat s ním, aby bylo lepší. Jde o to jak se chová v kolektivu, jaké jsou pro děti programy do budoucna - výlety, prázdninový režim, diskutabilní témata atd. Na rodičovských schůzkách se řešili provozní věci třídy apod. Proto nechápu jaké citlivé údaje či informace máte na mysli. Podle mě je škoda, že učitelé dnes nemají takové pravomoci jako měli kdysi, rodiče jdou proti učitelům a není to dobře, z našich dětí děláme rozmazlené spratky, kteří nevědí, co je úcta ke staršímu nebo právě k učiteli. Dnes se bohužel za peníze dá koupit cokoliv a ztrpčit život komukoliv.

 4. Rodič, 11.11.2019 21:30:09

  Dobrý den. Vážený pane řediteli: Nebylo by lepší vést třídní schůzky jinak, než je klasický model - rodiče do lavic, učitel před tabulí a hlavní aktér, dítko, doma? Vážení rodiče: Jaké máte ze schůzek pocity? Jde o efektivní přenos informací (když funguje Edookit)? Je respektováno soukromí při sdělování citlivých informací? Děkuji za odpověď, nebo alespoň za zamyšlení se nad tímto tématem.

 5. Ota Benc, 6.11.2019 17:52:06

  Dobrý den
  děkuji za příspěvky paní Evě Málkové a diskutujícímu Z.N. Co se týče plýtvání jídlem, vyjadřoval jsem se v listopadovém článku Našich Novin. Způsob nakládání s jídlem je alarmující a je nejvyšší čas s tím něco udělat. Režim "Co mám na talíři to sním!" budeme postupně zavádět tak, abychom omezili plýtvání na minimální míru. Zároveň však potřebujeme spolupráci dětí i rodičů, protože toto nelze nařídit. Musí být zkrátka dobrá vůle.
  Věřím, že po dokončení hřiště se příležitosti pro pohyb dětí venku výrazně zvýší a budeme dbát o to , aby byla hodně využívána. Pobyt dětí i dospělých venku je pro finskou společnost velkou kulturní hodnotou. U nás je to vnímáno jinak, avšak i každodenní vzdělávání by mělo nabízet více inspirací a možností pobytu venku spojených s přirozenými pohybovými aktivitami.
  Pokud se podíváte na na záložku základní škola, tam najdete velké množství zájmových útvarů sportovního zaměření ve škole i v družině. Myslím, že jsme také výjimeční v tom, že v šesté i osmé třídě máme tři hodiny povinné tělesné výchovy. Jsme velmi poctiví v účasti ve všech možných sportovních soutěží, které se na úrovni okrsku nebo okresu. Při pěkném počasí chodili učitelé v rámci tělesné výchovy ven a to samé bude platit i v letošním jaře, než bude hotové hřiště.
  Jak jsem uváděl, bezpečnost dětí je na prvním místě, vnější kamerový systém funguje. Vstup na čip je velmi snadno zneužitelný a tak nejvyšší možná úroveň zabezpečení hlavního vchodu do školy je trvalý personální dohled. V této chvíli se nově otevírá možnost využít spolupráci s Úřadem práce. Tak doufám, že se vše podaří.
  Snad ještě dodám, že děti ze 4. tříd jezdí povinně na dvacet lekcí plaveckého výcviku do Hlinska.

  Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

  Ota Benc

 6. Z.N., 6.11.2019 12:25:48

  Dobrý den, domnívám se i já, že děti jsou málo na čerstvém vzduchu. Tím myslím stran školy i družiny. Navíc už rok (?) nemají děti ani tělesnou výchovu venku. Chtěla bych se zeptat, kdy děti jezdí na plavecký výcvik a kam? A jak podporujete sportovce, popř. jakých projektů ohledně pohybových aktivit se škola účastní (loni tuším celorepublikově probíhala olympiáda).? Jak probíhá hodnocení TV - známkou nebo slovem? Kroky k zamezení plýtvání jídlem a podporující zdravé stravování dětí, bych také ocenila.
  K bezpečnosti děti, vstupu do školy, je s podivem, že není vrátný, vstup na čip. Kamerový systém? Alespoň něco ... že se na to během nákladné rekonstrukci nemyslelo. Přitom to je to nejdůležitější. Obávám se, že pracující rodiče Vám dozor nebudou moci logicky zajistit.
  Děkuji velmi.

 7. Eva Málková, 5.11.2019 19:34:47

  Dobrý den,
  zaujal mě článek o návštěvě pí uč. Pavlíčkové na finských školách. V souvislosti s tím mě napadlo, že bychom některé věci mohli převzít i do naší školy. Konkrétně mám na mysli, že tamní žáci tráví výuku a dopolední přestávku venku. Nemohly by i naše děti pobýt a proběhnout se alespoň 15 minut uprostřed vyučování na čerstvém vzduchu? Chápu, že nyní vzhledem k přestavbě hřiště to nejde a také chápu, že pro učitele by to byla práce a starost navíc, ale pro děti by to bylo zdravé nejen z hlediska otužování, ale také by se potom někteří snad lépe soustředili.
  Dále se ztotožňuji se systémem vydávání obědů "co si dají na talíř, sní si". Sama jsem nějakou dobu chodila obědvat do školní jídelny a na vlastní oči viděla, jak mnoho dětí nehorázně plýtvá jídlem. V posledních NN píše p. ředitel v textu Opravdu musíme tak plýtvat? o tom stejném. Rovněž chápu, že by se musela upravit výdejna obědů, což by stálo peníze, a vydávání obědů by se tímto zpomalilo. Jídlem by se však přestalo plýtvat a děti by byly vedeny k zodpovědnosti.
  Nicméně by mě zajímal názor na mé návrhy nejen p. ředitele, ale i ostatních pedagogů a rodičů.

 8. Ota Benc, 28.10.2019 17:15:14

  Poslední upozornění Anonymovi
  doporučil jsem mu, aby si našel jiný prostor pro své anonymní projevy. Tedy na této diskuzi naposledy!!!
  Pokud má zájem svůj "problém" opravdu řešit, jsem mu kdykoliv osobně k dispozici.

  Ota Benc

 9. Anonym, 28.10.2019 16:53:06

  Prosím, zjistěte si nejdřív informace, zda paní učitelka Pátková zdraví či ne a pak reagujte. Děkuji

 10. Ota Benc, 28.10.2019 16:08:04

  Dobrý den Hano
  dobře si vzpomínám, že ten projekt se svačinami zkrachoval na klesajícím zájmu ze strany žáků. Svačiny byly opravdu výborné, sám jsem si je kupoval, dokonce i několik, když o ně nebyl zrovna zájem a neprodali jsme je . Tehdejší dodavatel byla začínající tzv. sociální firma a ta už pravděpodobně neexistuje. Nepodařilo se mi najít kontakt. V některých velkých městech tyto služby fungují, ale cena jedné svačiny se pohybuje až kolem 50,- Kč.
  Našel jsem také varianty, že v menších školách si svačiny vyrábějí a distribuují samostatně a s prvky dobrovolnictví.
  Uděláme průzkum a pokud se ukáže, že zájem by byl větší a především trvalejší, zkusili bychom se do toho pustit. Pokud by svačina měla být dobrá, zdravá a vyvážená celý týden musíme počítat s cenou minimálně 25,- Kč a více. Při distribuci bychom určitě postupovali formou předplatného. Dodávali bychom svačiny pouze těm, kteří by si tuto službu dopředu objednali
  Tak uvidíme. Děkuji za námět

  Ota Benc

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.