Diskuse

Komentáře (510)

 1. Ota Benc, 24.05.2018 09:20:42

  Dobrý den
  krátce se vyjádřím k příspěvkům Markéty Krulické a Ivy.
  Žáci 5. tříd se zúčastnili tzv. Národního testování 5. ročníků, kterou organizuje Společnost SCIO. Dobrovolně se zúčastnilo kolem 14 000 žáků z celé ČR (není to reprezentativní vzorek). Naši žáci dělali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testové úlohy z matematiky jsou standardizovány a spíše odpovídají všeobecnému (klasickému) pojetí výuky matematiky. Žáci i rodiče obdrží na konci školního roku podrobné výsledky a doporučení pro své děti. Na tomto místě budu jen krátce citovat ze souhrnné zprávy: Porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu Obecných studijních předpokladů (OSP) jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
  Další srovnáním může být přijímací řízení na víceleté gymnázium (Chotěboř), kterého se zúčastnilo celkem 8 dětí z pátých tříd. Šest bylo úspěšných a bylo přijato. Průměrný výsledek všech osmi našich žáků v matematice byl lepší než průměrný výsledek uchazečů. Tedy prověření bylo provedeno. Mnohdy však může být ke škodě přílišná snaha rodičů přizpůsobovat výuku a metody svým představám a zkušenostem.
  Krátce k vyjádření Ivy. Nemohu souhlasit s tím, že neinformujeme a nečiníme. Texty na webu školy, články v Našich Novinách , mnoho osobních jednání a vyjádření a především soustavné vzdělávání učitelů. Chápu, že především rodiče znejisťují různá vyjádření, která se objevují v diskuzích a na sociálních sítích. Je pravdou, že forem předávání informací a zkušeností může být více. Nápad Ivy na organizaci Kulatého stolu se zástupci středních škola dalších je výborný . Do konce tohoto školního roku to nestihneme, ale v září, nejpozději na začátku října ho uspořádáme. Pozveme učitele matematiky z gymnázia Chotěboř a Ždáru nad Sázavou a případně další hosty k diskuzi na téma výuky matematiky i jiných předmětů.
  Jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě. Je pochopitelné, že vše, co se jen trochu vymyká zažitým představám, může být kontroverzní. Možná bychom si my učitelé zasloužili o trochu více důvěry rodičů i veřejnosti.
  Tedy Ivo, rád se s Vámi kdykoliv setkám a budu se snažit rozptýlit Vaše obavy, které máte. Možná Vám naše diskuze pomůže vyřešit problém, který zbytečně trápí Vás i Vaše okolí.

  Děkuji za pochopení a těším se na viděnou

  Ota Benc, ředitel školy

 2. Iva, 24.05.2018 07:53:28

  Pěkný den, je v plánu ještě nějaké veřejné setkání s rodiči, kde by byla možnost a šance vyjasnit si některé otázky stran výuky matematiky na "naší" ZŠ? Domnívám se, že by to byla na místě ... otazníků je celá řada, jasná vize do budoucnosti nám neznámá ... bylo by fajn se maximálně snažit o to, aby jsme jako rodiče plně důvěřovali škole, bez nutnosti zajišťování doučování apod. Současný stav není optimální, a vše se přenáší bohužel i na děti. Nešlo by jednat kompromisně? Nešlo by na kulatý stůl pozvat vyučující matematiky z gymnázií/škol v okolí, popř. výchozí žáky, aby demonstrovali své postřehy přímo z praxe? Třeba právě tyto kroky, by vedly k uklidnění celé situace. Neinformovanost, nečinnost vše jenom zhoršuje a možná právě z toho vznikají ony obavy.

 3. Markéta Krulická, 23.05.2018 09:18:49

  Zdravím a pripojuji se k názoru maminky, že matematika pana Hejného, je příliš benevolentní k žákům, žáci daného ročníku neznají matematiku, neumí počítat. Neexistuje žádná studie, kde by bylo srovnání matematiky bez a s výukou matematiky pana Hejného. Proč tedy alespoň naše škola, pan ředitel, byť je učitel matematiky nevytvoří srovnávací test matematiky, co žák v daněm ročníku má zvládnout? To by snad mělo být v zájmu učitelů především, dále pak rodičů. Naše dcera má stále problém s matematikou. Vždy ji musím něco slučovat a vysvětlovat, samozřejmě metodou co jsem se učila já! Žádám tedy o prověření znalostí žáků všech ročníků co mají Hejného matematiku. Děkuji Krulická ( dcera je v 5. třídě )

 4. Dobromila, 19.05.2018 19:46:58

  Dobrý den, prosím, mohl by mi nějaký rodič dát echo, jak to vypadá s matematikou v 6.B, se sepsanou peticí a tak? Děkuji 13Dori zavináč gmail tečka com

 5. Ajá, 16.05.2018 13:18:00

  Přesně konec třetí třídy a z matematiky nic neumí i když má samé jedničky. Nejde mu násobení, poslední dobou začíná mít problémy i v sčítání, ale hlavně že NAŠE ŠKOLA MUSÍ MÍT TUHLE TRAPNOU MATEMATIKU

 6. benc, 15.05.2018 09:32:57

  Dobrý den maminko
  žáci letos skutečně dostanou vysvědčení už 22. června 2018. Závěrečná konference je plánovaná na 14. června a tento den bude dokončena závěrečná klasifikace.

  Přeji krásný den

  Ota Benc

 7. maminka, 14.05.2018 20:36:24

  Dobrý den, pane řediteli,
  prosím Vás, abyste zde napsal, ke kterému datu musí všichni učitelé uzavřít známky za toto pololetí
  vzhledem k tomu, že žáci dostanou vysvědčení již 22.6.2018.
  Předem Vám děkuji za odpověď.

 8. Janek Wagner, 17.04.2018 07:31:24

  Materiály z konference Nové metody ve výuce matematiky? naleznete na http://www.pedagogicke.info/2018/04/z-konference-nove-metody-ve-vyuce_17.html. Stanovisko organizátorů konference pak na http://www.pedagogicke.info/2018/04/stanovisko-organizatoru-konference-nove.html:
  Odborné posouzení Hejného metody výuky matematiky

  Jsme přesvědčeni, že:

  - plošné zavádění jakékoli metody je mimořádně škodlivé; svědčí o tom dlouhodobé zkušenosti od nás i ze zahraničí
  - tzv. Hejného metoda (prezentovaná na webu, v učebnicích a příručkách pro učitele) prohlubuje závislost učitelů na jednotných metodických pokynech a návodech
  - je zásadně nesprávné a škodlivé trivializovat roli odborné zdatnosti učitele v daném předmětu a spoléhat jen na pedagogické dovednosti

 9. Martin, 10.04.2018 19:54:01

  Zrovna teď násobíme pod sebe. Na konci třetí třídy neumí malou násobilku zpaměti a je úplně v koncích. Je schopen si napsat pět sedmiček pod sebe a sčítat je. Hlavně že ví, že dvě myši jsou jedna kočka. Poraďte mi prosím, vážení zastánci této úžasné metody, kde je chyba? Podotýkám, že z matematiky nosí takřka samé jedničky, takže blbej asi nebude. Alespoň podle známek ne.

 10. děda, 5.04.2018 18:21:45

  Souhlasím s Petrem.
  Úroveň dnešního školství je tristní. Pomalu v každé třídě nějaký asistent, nejlépe rodič slabšího jedince bez vzdělání apod. Nepamatuji si za dob svého vzdělávání, že by ve třídě byl někdo jiný než žáci a učitel.
  Dnešní doba- samá práva, ale povinnosti nikdo už nemá. Nejlépe nadávat a stěžovat si na učitele před dítětem.
  Dříve to bylo jedodušší, normální jedinci na ZŠ, slabší jedinci zvláštní školy. To bohužel dnes záleží na rodičích, kteří radši budou svému slabšímu jedinci dělat asistenta a kolem tohoto dítka bude každý našlapovat po špičkách.
  Co se týče metody Hejného, pokud se to rodičům nelíbí, mají plné právo dítě umístit do škol v okolních vesnicích, kde se vyučuje normální matematika a vyřešit tento problém, který se brečením a pomlouváním této metody na tomto webu stejně nijak nevyřeší, protože konečné rozhodnutí je jen a jen na řediteli, který evidentně za touto metodou stojí.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.3.2023 Návštěva místní městské knihovny
 • 23.3.2023 Pečovatelský dům Břevnice, exkurze 7.B
 • 23.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 23.3.2023 Vynášení Moreny k řece Doubravě
 • 24.3.2023 Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu
 • 28.3.2023 Sportování prvního stupně
 • 28.3.2023 Velikonoce v Betlémě Hlinsko
 • 29.3.2023 Výchovný koncert ZUŠ Chotěboř
 • 29.3.2023 Seminář pro pedagogické pracovníky - ORGPAD
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 30.3.2023 Okrskové kolo Recitační soutěže DDM Junior Chotěboř
 • 30.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 31.3.2023 Noc s Andersenem
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny

Kalendář akcí MŠ

 • 22.3.2023 Fotografování
 • 29.3.2023 Výchovný koncert pro předškoláčky
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.