Diskuse

Komentáře (528)

 1. Jana, 28.09.2018 17:50:46

  Dobrý den,
  ta zima je opravdu hodně nepříjemná. To nemluvě o převlékání na tělocvik.
  Prosím Vás, jak dlouho bude dostavba trvat, nebo alespoň ta část, která se týká
  "tepla / zimy" v budově školy? Co třeba zahájit dříve topnou sezónu, nebo pořídit
  do inkriminovaných tříd přímotopy. Je mě jasné, že to bude neekonomické. Je to
  takové to topení "pánu Bohu do oken". Ale jde zde o děti a neméně i o učitele
  a ostatní personál.

 2. Petra, 27.09.2018 10:25:25

  Dobrý den,
  Míšo, nejste asi jediná. Syn v 6.třídě také naříká na zimu. Musím říct, že zrovna jemu zima nebývá, naopak, je horkokrevný. Teď nosí v termosce čaj a na sebe dvě mikiny.

 3. Míša, 25.09.2018 20:56:23

  Dobrý večer,nejsem žádný prudič,ale tentokrát musím.Rodičové druháčků,jak se Vaše děti perou se zimou ve třídě,která je 14-15 stupňů?My už jsme nastydlí.Nevím,zda trocha teplého čaje je řešením.Copak byste je nemohli umístit do jiných "provizorních" prostor.Co třeba taková hyg.norma,která je 22 stupňů!!Třeba jsem jediná,komu se to nelíbí,ale těch dětí mi je hodně líto,všech,ne jenom těch našich.

 4. Veronika, 6.06.2018 10:28:38

  Dobrý den,
  chci se zeptat, zda je možné přinést ještě nějaký sběr papíru dnes odpoledne a pokud ano, tak do kolika hodin nejpozději.
  Předem děkuji za odpověď.

 5. Marie, 5.06.2018 11:50:58

  Zdravím všechny. Chtěla bych reagovat na příspěvek Petra ze 4.4.2018 a "dědy" z 5.4.2018 - vaše názory vám nikdo jistě nemůže brát, ale ráda bych vám objasnila, že ne vše je tak, jak vy zřejmě vnímáte. Jsem mamkou holčiny z páté třídy a ano - je jednou z těch, před kterými se ve svých příspěvcích vymezujete. Má individuální vzdělávací plán, sdíleného asistenta. Od ranného dětství měla vážnou nemoc a léčba byla obtížná, naštěstí se z toho dostala a je to šikovná holka, citlivá, která se umí zastat slabšího, umí pomoci a věřte nebo ne, ona umí i zdravit - tuhle dovednost neovládá ani 10% dnešní mládeže. Samozřejmě kolikrát šlápne vedle a nezachová se fér, pak ale je schopná přijít a omluvit se.... Je prostě skvělá! Bohužel nemoc zanechala následky, proto tato opatření ve škole. Vím, že to pro učitele znamená více práce, zabere jim více času příprava a neskutečně si jich vážím za to, že to pro ni dělají! Pane Petře, váš názor, že chudáci "normální" děti jsou bržděné a hlavně musí snášet ty nevychovance, kteří přece patří do praktické školy, protože mají nějaký problém, je hodně přízemní!!! Dcera naopak trpí chováním řečeno vaší terminologií "normálních" dětí ve své třídě, které neumí právě ani pozdravit, učitele sjedou na dvě doby, nemají absolutně žádný respekt ke spolužákům a bohužel ani k učitelům či dospělým obecně. Jejich slovník je absolutně mimo hranice té "normálnosti", kterou vyzdvihujete. A jsou to děti s pěkným prospěchem, co se známek týká. A mám na vás dotaz - opravdu myslíte, že já, coby rodič "nenormálního" dítěte nejsem schopna učinit volbu ve výuce svého dítěte? Pokud vy děti máte (samozřejmě předpokládám, že ty "normální", jiné byste si přece nevybral), a vychováváte je v tomto duchu, tak "potěš koště"...… Pro pana "dědu" - přestože dcera má úpravy ve vzdělávacím programu, rozhodně kolem ní nikdo nemusí našlapovat po špičkách, i ona má své úkoly a povinnosti, vedle těch práv - jako všechny ostatní děti! A musí šlapat a doma o to víc, protože jí čas ve škole vzhledem k problémům nestačí k pochopení zadaného! Je POUZE na rodičích, jak toto ukočírují. Musím vám do jisté míry dát za pravdu, že chování dětí vůči učitelům je naprosto mimo zásady slušnosti, ale rozhodně není příčinou přítomnost dětí s poruchou učení!!!! Já jsem rodič "slabšího jedince", co se schopnosti učit se týká, ale rozhodně to je jeden z "nejsilnějších jedinců", které znám, v oblasti sociální - chování, empatie a ochota pomáhat!!!! Takže vás prosím, než začnete škatulkovat, zajděte někdy do třídy, kde jsou děti takové i takové a všimněte si, které z nich jsou aktéry těch situací, které zde přivlastňujete těm "nenormálním" dětem!!!! Paní Janě moc děkuji za komentář!!!!

 6. benc, 30.05.2018 10:03:27

  Dobrý den všem diskutujícím i sledujícím
  Petro, je mnohem cennější (z hlediska rozvoje matematických schopností), že dětí vědí - 5x5 je 5+5+5+5+5, než, že paměťové znají 5x5 je 25. Velice rád Vám i Vašemu okolí podrobně vysvětlím, proč tomu tak je. Srdečně Vás zvu a ozvěte se prosím, děkuji.
  Ivo, je evidentní, že máte mnoho informací o velký zájem o způsoby výuky matematiky. To je potěšitelné a chápu , že potřebujete, co nejvíce informací. Ne vše, co je třeba pro někoho důležité a podstatné, se dá vtělit do nějakého textu nebo anonymní diskuze na webu.
  Velmi rád bych se s Vámi osobně setkal a jsem přesvědčen, že by to bylo pro obě strany velmi inspirativní a zajímavé. Doporučuji Vám též k přečtení inspekční zprávu, kterou najdete v rubrice NEPŘEHLÉDNĚTE.
  Především Vás však prosím o kontakt a osobní setkání. Z naší diskuze by možná vznikl zajímavý výstup, který by třeba pomohl i ostatním rodičům a veřejnosti, kteří se zajímají podobně jako vy.

  Děkuji za pochopení a těším se na viděnou

  Ota Benc, ředitel školy

 7. Iva, 24.05.2018 12:30:53

  Právě informace, které jste nyní uvedl - jsou ty, které potřebujeme. Jde zejména o působení našich dětí v navozujícím studiu a bezpochyby i matematická gramotnost v praktickém životě. Jinak proč ne ... pokud je na to připravený třeba i středoškolský systém, gymnázia v okolí. Pokud to budete monitorovat dál - ze strany kolegů a bývalých studentů. Pokud děti baví tak, jak je prezentováno (podloženo?), budeme všichni šťastnější! Ale nerada bych byla svědkem toho, že (jak si všímám okolo), budu muset své děti něco doučovat - aby vůbec přijímačky udělalo. Diskutabilní oblast násobilky a geometrie. Informovanost? Vize/plány školy v této oblasti do budoucnosti. Jak je to s výukou na druhém stupni - plány? Jedná/bude se jednat o striktní výuku dle prof. Hejného, nebo bude/může mít vyučující volnější ruku? Souzní s touto metodou všechen učitelský sbor? (neb tento aspekt je velmi důležitý!). Proč se některé školy se zavedenou metodou výukou podle prof. Hejného, nakonec vrátili ke klasické výuce? Vězte, že naše obavy mají svá opodstatnění. Nerada bych jednou litovala a řešila přestup na jinou školu, nebo podepisovala petici. Tomu je třeba zabránit. Chci vědět, že je vše v pořádku, důvěřovat Vám, nemuset extra biflovat něco nad rámec - i když ... je násobilka/geometrie skutečně "nad rámec"? Stačí na tuto metodu "proškolení"? Zarazila jsem se, když jsem zjistila, že relat. mladí učitelé odchází z PedF. takřka "nepolíbeni" metodou prof. Hejného! Otázek by byla celá řada ... děkuji za Váš čas a vstřícný postoj! Vy prosíte o důvěru, my o informace - až pouze tehdy, pokud je budeme mít, budeme moci důvěřovat (přeci jen jsou v hl. roli naše děti) . Ale nejde o informace z letáku, médií, co si říkáme my (rodiče) mezi sebou (mnohdy spíše poplašné) ... zejména od Vás/vyučujících a od dětí, kterých se to týká nejvíce. Myslím, že kroky k uklidnění celé situace vedou ... což je fajn! Tak pane řediteli, hodně trpělivosti ... oboustranně. Děkuji!

 8. Petra, 24.05.2018 12:23:38

  Dobrý den,

  nemyslím si, že Ivu a ostatní rodiče trápí něco ZBYTEČNĚ. Jde o naše děti!!... Stačí se zeptat dětí kolik je 5x5, 3x6, 6x4,...většina z nich si začne sčítat 5+5+5+5+5, ... to se někomu zdá normální a přirozené? Nám a našemu okolí teda moc ne.

 9. Ota Benc, 24.05.2018 09:20:42

  Dobrý den
  krátce se vyjádřím k příspěvkům Markéty Krulické a Ivy.
  Žáci 5. tříd se zúčastnili tzv. Národního testování 5. ročníků, kterou organizuje Společnost SCIO. Dobrovolně se zúčastnilo kolem 14 000 žáků z celé ČR (není to reprezentativní vzorek). Naši žáci dělali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testové úlohy z matematiky jsou standardizovány a spíše odpovídají všeobecnému (klasickému) pojetí výuky matematiky. Žáci i rodiče obdrží na konci školního roku podrobné výsledky a doporučení pro své děti. Na tomto místě budu jen krátce citovat ze souhrnné zprávy: Porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu Obecných studijních předpokladů (OSP) jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
  Další srovnáním může být přijímací řízení na víceleté gymnázium (Chotěboř), kterého se zúčastnilo celkem 8 dětí z pátých tříd. Šest bylo úspěšných a bylo přijato. Průměrný výsledek všech osmi našich žáků v matematice byl lepší než průměrný výsledek uchazečů. Tedy prověření bylo provedeno. Mnohdy však může být ke škodě přílišná snaha rodičů přizpůsobovat výuku a metody svým představám a zkušenostem.
  Krátce k vyjádření Ivy. Nemohu souhlasit s tím, že neinformujeme a nečiníme. Texty na webu školy, články v Našich Novinách , mnoho osobních jednání a vyjádření a především soustavné vzdělávání učitelů. Chápu, že především rodiče znejisťují různá vyjádření, která se objevují v diskuzích a na sociálních sítích. Je pravdou, že forem předávání informací a zkušeností může být více. Nápad Ivy na organizaci Kulatého stolu se zástupci středních škola dalších je výborný . Do konce tohoto školního roku to nestihneme, ale v září, nejpozději na začátku října ho uspořádáme. Pozveme učitele matematiky z gymnázia Chotěboř a Ždáru nad Sázavou a případně další hosty k diskuzi na téma výuky matematiky i jiných předmětů.
  Jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě. Je pochopitelné, že vše, co se jen trochu vymyká zažitým představám, může být kontroverzní. Možná bychom si my učitelé zasloužili o trochu více důvěry rodičů i veřejnosti.
  Tedy Ivo, rád se s Vámi kdykoliv setkám a budu se snažit rozptýlit Vaše obavy, které máte. Možná Vám naše diskuze pomůže vyřešit problém, který zbytečně trápí Vás i Vaše okolí.

  Děkuji za pochopení a těším se na viděnou

  Ota Benc, ředitel školy

 10. Iva, 24.05.2018 07:53:28

  Pěkný den, je v plánu ještě nějaké veřejné setkání s rodiči, kde by byla možnost a šance vyjasnit si některé otázky stran výuky matematiky na "naší" ZŠ? Domnívám se, že by to byla na místě ... otazníků je celá řada, jasná vize do budoucnosti nám neznámá ... bylo by fajn se maximálně snažit o to, aby jsme jako rodiče plně důvěřovali škole, bez nutnosti zajišťování doučování apod. Současný stav není optimální, a vše se přenáší bohužel i na děti. Nešlo by jednat kompromisně? Nešlo by na kulatý stůl pozvat vyučující matematiky z gymnázií/škol v okolí, popř. výchozí žáky, aby demonstrovali své postřehy přímo z praxe? Třeba právě tyto kroky, by vedly k uklidnění celé situace. Neinformovanost, nečinnost vše jenom zhoršuje a možná právě z toho vznikají ony obavy.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53

Kalendář akcí ZŠ

 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 18.6.2024 Přírodovědný kroužek - exkurze Žďárské vrchy
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Sportování 2. stupně
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně
 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A

Kalendář akcí MŠ

 • 20.6.2024 Návštěva předškoláčků v 1. třídách ZŠ
 • 21.6.2024 Kino
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.