Diskuse

Komentáře (511)

 1. děda, 5.04.2018 18:21:45

  Souhlasím s Petrem.
  Úroveň dnešního školství je tristní. Pomalu v každé třídě nějaký asistent, nejlépe rodič slabšího jedince bez vzdělání apod. Nepamatuji si za dob svého vzdělávání, že by ve třídě byl někdo jiný než žáci a učitel.
  Dnešní doba- samá práva, ale povinnosti nikdo už nemá. Nejlépe nadávat a stěžovat si na učitele před dítětem.
  Dříve to bylo jedodušší, normální jedinci na ZŠ, slabší jedinci zvláštní školy. To bohužel dnes záleží na rodičích, kteří radši budou svému slabšímu jedinci dělat asistenta a kolem tohoto dítka bude každý našlapovat po špičkách.
  Co se týče metody Hejného, pokud se to rodičům nelíbí, mají plné právo dítě umístit do škol v okolních vesnicích, kde se vyučuje normální matematika a vyřešit tento problém, který se brečením a pomlouváním této metody na tomto webu stejně nijak nevyřeší, protože konečné rozhodnutí je jen a jen na řediteli, který evidentně za touto metodou stojí.

 2. Michaela, 4.04.2018 12:12:47

  Děkuji Janě za komentář a plně souhlasím, a děkuji i panu řediteli velmi dobré zvládnutí vyuky dětí s dys. funkcemi na této škole.

 3. Jana, 4.04.2018 11:58:41

  Milý Petře, mícháte jablka s hruškami a pletete si pojmy s dojmy a snad ani nemůžete mít děti, když toto vypustíte do příspěvku. To, že má nějaké dítě poruchy učení či chování, nutně neznamená, že nemá co dělat v běžné škole (ve Ždírci a okolí výběrové a soukromé školy navíc jaksi chybí). Velmi často jsou toto děti s vysokým intelektem, které, po tom, co protrpí a přetrpí školský systém a posměšky takových jako vy, jsou v životě úspěšné a dokazují, že porucha učení není nemoc.

 4. Petr, 4.04.2018 00:28:56

  "Rodič" zde požaduje "normální" matematiku, kterou se děti naučí a kterou chtějí. "Normální" děti se naučí COKOLIV a zvládnou i činit rozumná rozhodnutí a volby. Ale v době inkluze, kdy se postupně všechny základní školy stávají praktickými, se mnoho dětí není schopno naučit nic. Ať normálního či nenormálního. Matematiku či cokoliv jiného. V každé třídě běžné základní školy (nemluvím o školách výběrových, soukromých apod.) je několik žáků, kteří učivo nejsou schopni zvládnout v běžné lhůtě a přiměřeném tempu. A nikdy nebudou. Tyto děti brzdí vzdělávání druhých, kteří učivo zvládnou a úroveň dětí je čím dál tím horší. Chování je také čím dál tím horší - když je v běžné třídě několik adeptů na praktickou školu, žáci s mentální retardací, dětí s poruchou chování, učení, dyslektici a nevychovanci. Mají se snad školy ptát na volby těchto dětí? Nebo jejich rodičů? Nelze pouze vinit jednu stranu, školy, učivo,učitele.

 5. babicka, 29.03.2018 14:18:25

  Dobrý den, souhlasím, že děti vyučované metodou Hejného mají velké nedostatky s násobilkou atd, to si musí přiznat i vyučující učitelé matematiky, kteří, jak se mi zdá, plní přání p. ředitele uvedenou metodu zachovat, ale není to jen snaha vedení školy dokázat, že takto vyučované děti jsou lépe připraveny na zkoušky z matematiky než v předchozích letech? Měla jsem děti na této škole a musím říct, že problémy v přijímacích zkouškách na střední školu díky p. učiteli Novákovi zvládly velmi dobře, a souhlasím s názory níže : "Týká se to úloh, které jsou aplikační, například z kategorie nestandartních úloh a všude tam, kde je důležitý logický úsudek, zobecňování. Nebo úlohy, které se dají řešit metodou pokus-omyl, se kterou mají tyto děti bohaté zkušenosti. Klasicky vzdělávaným dětem zase asi jdou lépe úpravy výrazů a úlohy s početními operacemi, kterých tyto děti během výuky pravděpodobně spočítají více". Ale je opravdu možné při zkouškách na střední školu řešit příklad metodou: "pokus-omyl"? Kolik času pak zbyde na ostatní příklady, které, i kdyby byl žák připraven, z časového důvodu nestačí spočítat, protože je veden - počítat logicky, ale násobilka, dělení, počítání přes desítku se musí naučit, ne stále řešit formou krokování. A také není možné dělat z rodičů hlupáky, kteří zmíněné věci nerozumí, rodiče chtějí výuku, která děti připraví na další studia, ne škatulkování, které dítě ve třídě má logické myšlení a metoda mu jde a ostatní mají bohužel smůlu, neboť, jak je níže psáno, mohou dát dítě na jinou školu. A také se ptám, co se stane, když opravdu rodiče začnou děti posílat jinam a nám tady zůstane škola, která, podle dosavadních plánů, má být za nemalý peníz zrekonstruována...................

 6. Dobromila, 28.03.2018 16:23:02

  Michaelo, také jsem se zajímala, zda Cermat má informace o tom, jakou je při přijímačkách dítě vyučováno metodou, a v MF Dnes jsem nalezla odpověď: „Taková data k dispozici nemáme, informace o tom, jakou metodou se na škole vyučuje, nezískáváme,“ říká Jan Pohanka z Cermatu. V nějaké článku jsem četla, že informace, které k tomuto poskytuje H-mat, mohou být zkreslené, protože H-mat má na Hejného metodě komerční zájem. A pak si také nejsem jistá výsledky, které porovnávají „pilotní“ třídy, u kterých by se dal předpokládat nějaký konkrétní zájem na výsledcích, s celorepublikovým průměrem, ve kterém jsou zahrnuty všechny regiony ČR, žáci různých sociodemografických skupin včetně všech škol, které mají každá jinou úroveň výuky.

 7. Michaela, 28.03.2018 14:22:26

  Dobrý den,
  výsledek přijímacích zkoušek je brán jako celek obou tříd, nebo jen té třídy, kde byla vyučována matematika HM? Ještě jde jen o žáky, kteří na prvním stupni dostali základy v matematiky klasickou metodou. Celková prospěšnost, dle přečtených článků je možné hodnotit asi až po složení přijímacích zkoušek dnešních páťáků, kteří jedou HM od začátku. Ještě by mě zajímalo jestli Cermat má údaje jestli dotyčný žák, který dělá test je vyučován metodou HM.

 8. Ota Benc, 28.03.2018 12:17:58

  Dobrý den všem
  přidám též jeden střípek do mozaiky názorů. Tentokrát jde o jasná čísla a jasné závěry. Dovolím si též připomenout, že loňští žáci 9. tříd v naší škole měli v matematice o více než 10% (resp. 10 procentních bodů) lepší výsledky než byl průměr České republiky. Nyní text (upozorňuji na vyjádření paní učitelky Jitky Linhartové ze ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi, je asi nejblíže k současně řešené situaci zde ve Ždírci - zvláštní upozornění pro diskutujícího i s nickem RODIČ) :

  Žáci, kteří prošli na druhém stupni základní školy Hejného metodou výuky matematiky, dosáhli v porovnání s celostátním průměrem u nejúspěšnějšího termínu v jednotných testech CERMAT v matematice o 12 procentních bodů lepšího výsledku. Povinné přijímací zkoušky na střední školy v dubnu a květnu 2017 nabídly první oficiální příležitost ke srovnání matematických dovedností běžné populace s dětmi, jež byly dlouhodobě a systematicky vzdělávány v souladu s principy radostného a hravého rozvíjení logických schopností.

  „Shromáždili jsme výsledky z jednotné přijímací zkoušky z matematiky od žáků devíti tříd z různých regionů České republiky. Ve všech těchto třídách probíhala na druhém stupni základní školy výuka podle metody profesora Hejného pod vedením proškolených učitelů. Výsledek vzorku více než 100 žáků činí v průměru 61,2 %, což je o 12 procentních bodů více než je výsledek u 2. termínu přijímacích zkoušek, při kterém dosáhli žáci celostátně 48,5 % (u 1. to bylo 40,8 %, u 3. 24,8 % a u 4. 27,7 %). Jsou to sice údaje, které se nedají přímo porovnávat, protože údaje od našich dětí vychází z lepšího bodového zisku z obou termínů, ale Cermat nám zatím neposkytl lepší data, nicméně se dá předpokládat, že celkový průměr nebude výrazně vyšší než ten u termínu, který byl použit pro srovnání,“ uvedl Tomáš Rychecký, ředitel obecně prospěšné společnosti H-Mat, jež zastřešuje aktivity kolem Hejného metody výuky matematiky.

  Aktualizace 28. listopadu 2017: Cermat zveřejnil souhrnnou zprávu, ze které vyplývá, že celkový průměr z úspěšnějších termínů byl 46,3 %. - tedy dokonce o 15 procentních bodů méně než ve zkoumaném vzorku Viz stránky Cermatu nebo přílohy tiskové zprávy níže.

  „Každý učitel, který vyučuje podle Hejného metody, vám potvrdí, že nejčastěji se ho rodiče žáků ptají na to, zda jiný přístup k matematice jejich děti připraví dostatečně k přijímačkám na střední školy. Na základě tohoto reprezentativního porovnání výsledků našich tříd s průměrem jsme konečně schopni podat odpověď, která stojí na nezávisle získaných číslech: děti vyučované Hejného metodou mají všechny předpoklady, aby při přijímačkách uspěly. Rodiče se nemusí bát,“ vzkazuje Tomáš Rychecký.

  Dlouhodobým cílem Hejného metody je připravovat studenty tak, aby byli schopni aplikovat své matematické a logické schopnosti v reálném životě, aby uspěli v situacích, kdy nebudou mít k dispozici žádné vzorce či předem dané recepty. „Přijímačky jsou v tomto ohledu spíše krátkodobým pragmatickým cílem, ale jsem rád, že děti v nich dokázaly takto uspět,“ dodává Tomáš Rychecký.

  H-Mat se ve své analýze soustředil čistě na výsledek testu z matematiky, tj. nezkoumal výsledek z českého jazyka či úspěšnost přijetí na školu, které závisí na realistickém odhadu schopností uchazeče, konkurenci dětí na konkrétní škole a dalších faktorech.

  Test žákům vyučovaným podle Hejného metody vyhovoval. Vyhledávají totiž náročnější úlohy.

  Učitelka Jitka Linhartová ze ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi dovedla k letošním přijímacím zkouškám deváťáky, kteří se s výukou matematiky metodou profesora Hejného na prvním stupni nesetkali. Během druhého stupně s žáky pilotovala učebnice H-Mat pro druhý stupeň ZŠ. Zatímco při tradičním způsobu výuky se u řady žáků ztrácí zájem o matematiku a ta se stává neoblíbeným předmětem, zkušenosti z pilotování učebnic H-mat na druhém stupni potvrzovaly opak.

  „Během naší výuky jsem zcela zřetelně pozorovala, jak se jednotliví žáci začínají tzv. „chytat“. Stávali se aktivnějšími, usilovnějšími – řečeno jedním slovem chtěli pracovat,“ uvádí Jitka Linhartová, která s dětmi pravidelně prováděla zpětnou vazbu. „Závěry jsou jednoznačné – děti chtějí řešit náročnější úlohy. Zhruba 80 % dětí uvádí, že po vyřešení úlohy, která vyžadovala hodně úsilí, mají radost. I ta je motivuje k další práci.“ Předpoklad, že děti budou u jednotných přijímaček úspěšné, se potvrdil. Její třída dosáhla průměrného výsledku 60,8 %, což je o 12 procentních bodů více než celostátní průměr u úspěšnějšího termínu.

  Potvrdilo se, že struktura testu CERMAT z matematiky žákům vzdělávaným podle Hejného metody spíše vyhovuje. „Týká se to úloh, které jsou aplikační, například z kategorie nestandartních úloh a všude tam, kde je důležitý logický úsudek, zobecňování. Nebo úlohy, které se dají řešit metodou pokus-omyl, se kterou mají tyto děti bohaté zkušenosti. Klasicky vzdělávaným dětem zase asi jdou lépe úpravy výrazů a úlohy s početními operacemi, kterých tyto děti během výuky pravděpodobně spočítají více,“ shrnuje Václav Strnad ze ZŠ Brigádníků na Praze 10.


 9. rodič, 27.03.2018 22:00:14

  Další článek z novin . Je vidět že né vše je v pořádku!!
  Matematika: stíny nad Hejného metodou

  Hejného alternativní metoda výuky matematiky je nebezpečný experiment, který musí skončit, tvrdí přední čeští vědci. Problematikou se už zabývá i ministerstvo školství. Zastánci moderního přístupu tvrdí, že jsou akademici odtržení od reality.

  Hejného matematika se vyučuje už ve více než pětině základních škol v Česku. Oblíbily si ji tisíce žáků i jejich učitelé a učitelky. Řada předních matematiků je ovšem přesvědčena, že se původně dobře míněný projekt utrhl ze řetězu a ohrožuje celou generaci dětí.

  Naposledy se metoda výuky podle profesora Milana Hejného, jež spočívá v objevování postupů a tvůrčím hledaní řešení dětmi samými, probírala ve sněmovním školském výboru. Politici si pozvali matematiky z vysokých škol a vědeckých ústavů. V mezinárodních šetřeních si totiž Česko nevede nejlépe – meziročně stagnuje, zatímco děti z jiných států nás ve znalosti královny věd úspěšně předbíhají. Experti podpořili výuku podle tradičních přístupů. Velké kritiky se naopak dočkaly alternativní proudy, zejména právě Hejného metoda.

  Jen komerční produkt?
  „Jsme svědky experimentu na dětech. Experimentu, který plošně zavádí neověřené metody výuky a který, jak se ukazuje, má velmi negativní dopady na vzdělávání dětí,“ varoval ve výboru Jiří Rákosník, ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR. Podle Hejného by se prý mělo učit v pár třídách v republice. Aktuálně se ale tato výuka provozuje už v sedmi stech školách z celkem čtyř tisíc a stát nemá žádné informace o tom, jakých výsledků děti dosahují. Podobně se vyjádřil i Jindřich Bečvář, docent z Matematicko-fyzikální fakulty UK, nebo profesor Vlastimil Dlab z téhož pracoviště.

  „Indicie, že je něco špatně, nám přinášejí sami rodiče dětí, které se učí Hejného metodou. Žáci neumějí ani násobilku, vše jim dlouho trvá, nejsou schopní dojít ke správnému výsledku. Ředitelé škol, kteří tuto výuku ve svých institucích schválili, tak činí v dobré víře a s důvěrou v pana Hejného. Ten se ale nemůže opřít o žádné statistiky úspěšnosti než o ty, jež si sám zpracoval,“ kritizuje Rákosník. Metoda údajně vykazuje znaky komerčního produktu, kdy každou učebnici či pracovní sešit vydává Hejného nezisková organizace, dětem ale v konečném důsledku ku prospěchu není.

  Mnozí poslanci výboru byli informacemi překvapeni. Netušili prý, že se z alternativních výukových postupů pomalu stává hlavní proud. „Z dětí děláme ve velkém pokusné králíky. Pokud chceme dobře učit, stačí nám dobrý učitel a autorita, jeho hlas, křída, tabule a žák se zájmem. Vše ostatní jsou jen doplňky, bez nichž se musíme umět obejít,“ řekla TÝDNU poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, školská expertka za ODS. Podobně mluvili i zástupci dalších stran s výjimkou Pirátů. Na základě diskuse s akademiky výbor vyzval ministerstvo školství, aby se výukou matematiky začalo intenzivněji zabývat. Děti vyučující se na základě Hejného metody by podle usnesení měly projít důkladným testováním a srovnáváním s dalšími žáky. To ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) přislíbil realizovat v co nejkratším možném termínu.

  „Ministerstvo neprodleně zařadilo šetření k alternativním metodám výuky do plánu výzkumných potřeb,“ potvrdila mluvčí resortu Jarmila Balážová. Výzkum má zpracovat Národní ústav pro vzdělávání, který bude zkoumat například didaktické parametry výuky, silné a slabé stránky Hejného metody nebo její srozumitelnost a efektivitu přístupu pro různé skupiny žáků. Podle výsledků šetření resort rozhodne, jakým způsobem bude nadále k alternativním přístupům k výuce přistupovat.

  „Polopravdy a lži“
  Propagátoři Hejného metody neskrývají rozladění. „Reakce, které jsme až dosud měli od dětí a rodičů, byly pozitivní. Děti výuka matematiky baví. Výzvy vámi citovaných odborníků jsou jen snůšky polopravd nebo vyslovených lží. Samozřejmě na to budeme adekvátně reagovat,“ uvedl Jan Šedo, mluvčí společnosti H-mat, jež za metodou stojí a dále ji rozvíjí. Podle organizace je klíčové, že výuku si pochvalují i učitelé, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu, oproti tomu akademici jsou prý často odtrženi od reality.

  Pravda ale je, že kritika se čím dál častěji ozývá i ze škol. Na odborné konferenci nazvané Nové metody ve výuce matematiky? se se svými zkušenostmi podělila například Jana Mazáčová, učitelka ze základní školy v Litoměřicích. „Já a mí kolegové již pátým rokem vidíme naprosto evidentní rozdíly mezi matematickými dovednostmi těchto žáků ve chvíli, kdy přijdou na druhý stupeň. U těch opravdu nadaných dětí, tedy jednoho až dvou ve třídě, nejsou následky příliš znatelné, ale u ostatních žáků ano, hlavně u těch podprůměrných jsou až katastrofální,“ řekla Mazáčová. „Hejného žáci“ prý mají hluboké nedostatky v základních počtech, nezvládají vypočítat součet dvojciferných čísel z hlavy, neumějí malou násobilku, tudíž nezvládnou ani dělení, mají problém s písemným počítáním a mají zafixované chybné symboly a také postupy.

  „Jelikož do šesté třídy přijdou bez znalosti malé násobilky, mají problémy s určováním společných násobků a dělitelů a v sedmé třídě s počítáním se zlomky. Jednoduchý příklad pět krát dvanáct řeší tak, že si napíší pod sebe pětkrát číslo dvanáct a sčítají. Jednoduchou aritmetiku potřebuje člověk skoro každý den. Má si pokaždé znovu kreativně odvozovat, kolik je osm krát devět? Slyšela jsem argument, že na to je přece kalkulačka. Ano, ale je to nedůstojné zdravého člověka,“ vyjmenovává problémy kantorka. Podle H-matu je ale kritika přehnaná. „Pokud se někde vyskytnou problémy, okamžitě je systematicky řešíme. Je smutné, že kritici si notují mezi sebou, nás ale do společné diskuze nepozvou,“ kroutí hlavou Hejného mluvčí Šedo.

  Ministerstvo školství chce srovnání vzdělávání dětí v matematice vypracovat ještě letos. Rozhodnutí, zda aplikovat Hejného metodu, nebo raději zůstat u tradičního přístupu, prozatím resort nechává na jednotlivých ředitelích škol.

  Vladimír Barák

  Zdroj: Zpravodajský týdeník TÝDEN č. 14/2018

 10. rodič, 26.03.2018 11:25:50

  Dobrý den,
  Když si pan Ředitel, tak strašně chválí matematiku, která se učí spíš kvůli němu. Dělá různé ankety. PROČ SE NEZEPTÁ HLAVNĚ ŽÁKŮ,KTEROU MATEMATIKU SE CHTĚJÍ UČIT?
  PROČ NEUDĚLÁ JEDNU TŘÍDU S NORMÁLNÍ MATEMATIKOU A DRUHOU TŘÍDU S MATEMATIKOU PODLE HEJNÉHO?
  Jelikož máte pane řediteli strach, že ? Že by v jedné třídě bylo narváno a v druhé třídě by nebyli žádné děti.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Kalendář akcí ZŠ

 • 31.3.2023 Velikonoce v Betlémě Hlinsko
 • 31.3.2023 Noc s Andersenem
 • 3.4.2023 Africké bubnování - 1.A,B, 2. A,B, 4.A
 • 3.4.2023 Pletení pomlázek v ŠD
 • 4.4.2023 Okresní kolo olympiády z českého jazyka v Havlíčkově Brodě
 • 4.4.2023 Africké bubnování - 3.A,B, 4.B, 5.A,B
 • 4.4.2023 Zápis do 1. tříd základní školy
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 6. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 8. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 7. třídy
 • 5.4.2023 Setkání s 1. vicemiss ČR Pavlínou Jagrovou - 9.A
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Kalendář akcí MŠ

 • 4.4.2023 Zápis do 1. tříd základní školy
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna
 • 19.4.2023 Pedagogická rada

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.